Wat heb jij over voor je vriendschappen?

Thema: Op weg met Jezus

"En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven." (Lukas 5:20)

Wat heb jij over voor je vrienden? Ja, natuurlijk, je bid voor je vrienden, zeker als ze in nood zijn. Als je het verhaal leest van de vier vrienden die hun verlamde vriend bij Jezus brengen, kunnen we zeggen: "Je moet in gebed je vrienden bij Jezus brengen". Laat ik voorop stellen dat ik oprecht hoop dat je dit ook daadwerkelijk doet. Toch wil ik iets meer hierover zeggen. Dat is wel lastig omdat we letterlijk met een verhaal te maken hebben waar Jezus aanwezig was en dat dit nu anders is dan toen. Nu kunnen we onze vrienden niet zo letterlijk bij Jezus brengen zoals die vrienden het toen deden. Toch wil ik je de vraag dieper wel stellen: "Hoe ver ga jij in je vriendschap?"

In die vraag bedoel ik dan niet alleen in gebed en verwachting van wat Jezus kan en wil doen, maar ook in het gewone sociale leven van elke dag. Kijk dus eens naar dit verhaal, zonder het bovennatuurlijke in het verhaal, maar kijk ook eens naar dit verhaal met de ogen van het dagelijkse hier en nu. Dat Jezus de vrienden prijst om hun geloof, laat ook iets zien van Jezus' verwondering van zoveel zorg voor een zieke vriend. Die mannen gunnen hun vriend het beste. Ze verlangen genezing en dat hij echt zou kunnen lopen en daar hebben ze alles voor over. En ja, natuurlijk, bij Jezus was meer mogelijk dan bij wie ook op deze wereld en ze gingen met geloof. De vraag die dat oproept is de vraag of jij geloof hebt voor je vrienden in nood. Geloof dat er een 'beter' mogelijk is. Ik zie heel veel mensen wel nabij zijn, en dat is al heel wat, maar echt geloof dat er iets kan veranderen is zeker bij langdurige problematiek heel lastig. Deze mannen geloofden in een mogelijkheid van genezing.

Wat hadden ze er voor over? Ze namen hun vriend, op zijn bed mee naar Jezus. Ze liepen daarbij nogal opzichtig over straat met alle blikken die in hun rug prikten en als de missie dan lijkt te mislukken en ze minimaal achteraan moesten sluiten om ooit bij Jezus te komen, dan laten die vrienden zien hoever ze willen gaan voor hun vriend. Ze gaan het dak op. Dat plan ontstaat daar op dat moment. En logisch is dat dak niet, want ook daar was een dak normaal gesproken gewoon dicht. En de trap, met een vriend die niet mee kan werken op zijn bed, is geen ziekenhuislift waar je een compleet bed in kunt rijden en naar de andere verdieping kunt gaan. De trap op met deze vriend, heeft heel veel van hen gevraagd, maar ook heel veel zorg gevraagd. Hoe voorkom je dat iemand die zich niet kan bewegen en waar de lichaamsdelen slap op een bed liggen, veilig bovenkomt via de trap?

En als ze dan boven zijn gaan ze op zoek naar de plek waar ze een gat in het dak moeten maken om hem voor Jezus te laten zakken. Wat denk je welke reactie je krijgt als je een dak van een huis begint te slopen? En hoe laat je hem dan zakken op een veilige manier en weet je ook nog eens dat je het niet voor niets doet? Weet je, misschien heb jij vrienden die vast zijn gelopen en een traject nodig hebben om verder te komen, maar is het moeilijk om erin te blijven geloven, want het is al zolang zo. Durf jij een vriend te zijn die niet opgeeft? Die het dak opgaat en het onmogelijk bijna doet omdat je naar een doorbraak verlangt voor je vriend?  Los van een wonder, ben jij een vriend die echt blijft? Eerlijk gezegd zijn er niet veel van dit soort vrienden die altijd blijven. Maar als Jezus dan hun geloof en ook hun doorzettingsvermogen ziet, grijp Hij in, in het leven van hun vriend. Jezus geeft nu nog steeds hoop, soms door een wonder na gebed, maar ook als het door diepe processen heen moet gaan en er vrienden zijn die standhouden en ben jij zo'n vriend?

Gebed: Heer, U geeft mij een voorbeeld wat U vriendschap vindt. Help mij om niet op te geven, ook als het uitzichtloos lijkt te zijn, een echte vriend te zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Psalm 85:

​1. Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 

2. U bent Uw land goedgezind geweest, HEERE,
    U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob.
3. De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen,
    U hebt al hun zonden bedekt. Sela
4. U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen,
    U hebt Zich van Uw brandende toorn afgewend.

5. Breng ons terug, o God van ons heil,
    doe Uw toorn over ons teniet.
6. Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn,
    Uw toorn laten duren van generatie op generatie?

7. Zou Ú ons niet weer levend maken,
    zodat Uw volk zich in U verblijdt?
8. Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
    geef ons Uw heil.

9. Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal,
    want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen
van vrede spreken;
    maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren.
10. Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,
    zodat er eer in ons land woont.

11. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,
    gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
12. Trouw komt op uit de aarde,
    gerechtigheid ziet uit de hemel neer.

13. Ook geeft de HEERE het goede,
    en geeft ons land zijn opbrengst.
14. Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit,
    Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer." (Psalm 85:12)

Het blijft niet zo. Vanmiddag had ik iemand aan de telefoon die zei: "Het verleden was moeilijk, in het heden weet ik wat ik heb, maar zal de toekomst niet beter zijn?" Je zou ook een andere uitspraak kunnen gebruiken, een uitspraak die vroeger vaak werd gebruikt in bepaalde kringen, maar waarvan ik bij deze uitspraak denk: 'Ja het klopt wel': "Het beste komt nog". Stel je voor dat artsen ons het eeuwige leven zouden kunnen geven omdat alles maakbaar zou zijn. Heel eerlijk gezegd wil ik dat, denk ik, niet eens. Eeuwig leven in deze gebrokenheid? Ja, dan zou elke ziekte te overwinnen zijn, maar ben je uiteindelijk nog niet gelukkig. Het beste komt nog, want dat is al verdiend! Jezus' werk is compleet en helemaal volbracht en daarom komt het beste nog.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu