Durf op een andere manier te vissen

Thema: Op weg met Jezus

"Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen." (Lukas 5:5)

Hoe lang ben je al met Jezus op weg? Misschien is nog een mooiere vraag: Hoe vaak heeft Jezus je al verrast? Zullen we die verhalen regelmatig eens aan elkaar vertellen? Gewoon om elkaar te bemoedigen door aan elkaar te vertellen hoe vaak Jezus je iets heeft laten zien dat je niet had aan zien komen. Welk verhaal zouden de discipelen ons vertellen als je hen hiernaar zou vragen? En zou Jezus hen ook dingen hebben laten zien die een veel diepere betekenis hadden dan dat het in eerste instantie leek? Het zou mij niet verbazen als de discipelen ons het verhaal zouden vertellen over de wonderbare visvangst. En weet je waarom? Omdat dit verhaal precies over hen ging in een situatie dat zij de oplossing hadden moeten weten. Zij waren immers vissers. Je moet even proberen om in beelden te denken.

Jezus gaat uit noodzaak het water op. De mensen duwden Hem bijna het water in en op dat moment ziet Hij twee schepen aan de oever liggen en de vissers waren de netten aan het schoonmaken. Als Jezus daar dan aankomt, blijkt daar Petrus te zijn. Hij is één van die vissers die de netten aan het schoonspoelen is. Maar het verhaal is iets anders. Ze zijn niet alleen de netten aan het schoonspoelen, ze staan er ook met een gezicht bij dat verre van vrolijk was. De hele nacht hadden ze gevist en ze hadden niets gevangen. Dan sta je als visser toch wel een beetje te kijk en de sfeer zal er ook zeker niet beter op zijn geworden. En dan komt Jezus bij het bootje en vraagt of Hij gebruik mag maken van de boot. Niet om vissen te vissen, maar om mensen te vissen. Petrus laat Jezus aan boord gaan, ongetwijfeld nog steeds met een gevoel dat de sfeer bepaalde.

Jezus lijkt er niet bepaald van onder de indruk en gaat gewoon preken vanuit het bootje. De mensen op de oever en Hij veilig en op afstand om onderwijs te geven, zonder dat Hij telkens na moest denken of Hij niet in het water terecht kwam. Mooi verhaal tot zover. Ook een verhaal lekker op wat afstand voor jou en mij. Zeker als je niets hebt met vissen, zit je nu nog rustig achterover en denk je misschien: Ik luister wel. Maar dan geeft Jezus de opdracht om naar dieper water te varen om de netten uit te gooien. Midden op de dag als je zeker niets vangt. Toch geeft Jezus de opdracht, dwars tegen alle visserswetten in en Petrus doet wat Jezus zegt, wel met tegenzin, zo is duidelijk als je zijn reactie leest: "We hebben de hele nacht gevist, maar op Uw woord zal ik het doen".

Het gevolg is enorm, de netten scheurden ervan en twee schepen raken zo vol dat ze bijna zinken. Petrus valt voor Jezus neer en aanbidt Hem. Tot zover een mooi verhaal, maar het zit in de woorden die Jezus daarna spreekt: "Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen". Je kunt wat zeggen over het feit dat ze de visserij laten voor wat het is. Ja, zeker als Jezus je roept moet je volgen. Maar nu even dit: Hoe vis jij? Ik bedoel: Op welke manier probeer jij mensen te bereiken met je net? Hoe haal jij mensen binnen voor het Koninkrijk? Nee, het is niet iets van vangen in negatieve zin, maar je begrijpt wat ik bedoel. En als je dan nu al lange tijd niet veel het gevangen? Ik kom in kerken waar de laatste ongelovige tien jaar geleden is binnengelopen. We zijn vaak tevreden met wat we hebben, maar mopperen wel over de teruglopende aantallen gelovigen in de kerken. Iets van Petrus die na een hele nacht niets heeft gevangen en ondertussen een humeur heeft om op te schieten. En dan zegt Jezus: "Probeer het eens op een andere manier, maar ga wel vissen". Jezus laat Petrus niet stoppen maar laat zien dat vissen niet altijd volgens zijn visserswetten moet gebeuren.

Durf je op een andere manier te vissen voor het Koninkrijk? Misschien wel ver buiten je confortzone, of op manieren dat je denkt dat het echt niet kan. Kan er bij Jezus iets niet? Kijk telkens naar je vangst en als er geen vangst is, kijk dan eens hoe Jezus je het voorstelt. Er moet namelijk zoveel vangst komen dat we het niet kunnen bergen en zolang dat niet zo is, mag je niet tevreden zijn. Boos en koppig zijn heeft geen zin, maar luisteren naar je Meester wel.

Gebed: Heer, open mijn ogen voor Uw manier van vissen, ook als ik daar geen gevoel bij heb. Maak het net zo vol dat ik er bijna niet meer mee overweg kan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu