Kijk uit voor een Messiascomplex

Thema: Op weg met Jezus

"Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan." (Lukas 4:42)

Je zou bijna zeggen dat de schoonmoeder van Petrus net op tijd weer gezond was geworden en uit bed was. Opmerkelijk trouwens dat ze direct na de genezing bereid is om te dienen. Dat is misschien wel iets dat iets minder opmerkelijk zou moeten zijn als dat het lijkt. Ik weet niet wat Jezus in jouw leven heeft gedaan, maar als Hij je leven heeft veranderd of ook op andere gebieden in je leven herstel heeft gebracht, is het dan ook niet gewoon heel normaal dat je Jezus gaat dienen? De schoonmoeder van Petrus nam in ieder geval geen genoegen met een stuk persoonlijk geloof en passieve tevredenheid, maar ze komt direct in beweging. En dat was maar goed ook, want als anderen er lucht van krijgen wat er bij Jezus gebeurt, dan komen ze in grote getale naar Jezus toe.

Overigens, als je met Jezus op weg bent en ook Zijn Koninkrijk gaat brengen, dan is het opmerkelijk dat degenen die aankloppen, maar zelden erg in de tijd hebben. Je zult er zelf voor moeten zorgen dat je de tijd bewaakt. Misschien denk je nu al snel iets van: "Ja, maar ik mag mensen toch niet negeren?". Ik snap die gedachte heel erg goed, want als je alle nood op je ziet afkomen, dan wil je toch helpen? En voor je het weet heb je een Messiascomplex opgelopen die in omvang niet te beschrijven is. Ik weet nog toen ik zelf net begon in de bediening van Gods Koninkrijk dat ik dag en nacht klaar wilde staan, mensen mochten altijd bellen en een beroep op mij doen. Ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik mijn lesje wel heb geleerd.

Kijk wat er gebeurt bij Jezus. De avond valt en allen die ziekten hadden en zij die gekweld werden door kwalen en demonen werden bij Hem gebracht. Dan is het fijn dat er mensen zijn die op dat moment dienen, zoals de schoonmoeder van Petrus. Daardoor kon Jezus Zijn aandacht houden bij de mensen en werd er voor de andere dingen gewoon gezorgd. Onderschat dus de schoonmoeder van Petrus niet. Tegelijk, als je gewoon het verhaal leest, lijkt het wel of Jezus is blijven doorgaan tot het weer dag was geworden. Er staat in vers 40 dat de zon onderging en in vers 42 staat dat het dag geworden was. Ook in Markus lijkt het erop dat dit zo is geweest. 

Nood maakt dat mensen komen bij Hem die de nood veranderd in een nieuwe toekomst. En degenen die in nood zijn houden geen rekening met de tijd, daar is de nood te hoog voor. Dit is gewoon ook de realiteit van het leven. En wat doet Jezus dan? De Messias heeft in ieder geval geen Messiascomplex. Hij laat Zich niet leiden door de nood, maar Hij laat Zich leiden door Zijn Vader en Hij weet Zelf ook wat Hij nodig heeft. Met andere woorden: Jezus is niet afhankelijk van wat mensen vinden en willen, maar Jezus leeft vanuit Zichzelf en Zijn relatie met Zijn Vader. Daar kunnen we wat van leren, want daardoor is Jezus niet gevoelig voor dat wat iedereen vindt dat er moet gebeuren. Hij kiest ervoor om vroeg in de morgen niet op de nood in te blijven gaan, maar Hij zoekt de stilte op. Voor velen is dat tegenwoordig iets dat niet lijkt op verantwoordelijkheid nemen, maar Jezus laat juist zien dat dit het wel is. Niet goed voor jezelf zorgen maakt dat je straks niet meer kunt zorgen en daarom neemt Jezus afstand en stemt Hij opnieuw af op Zijn Vader.

Soms moet je gewoon ook 'nee' zeggen en hoef jij je daar niet schuldig over te voelen. Rust en stilte heb je nodig en zorgt dat het niet om jou blijft draaien, maar daardoor leg je de verantwoordelijkheid bij God neer, Die alleen Degene is die echt kan zorgen. Je blijft daardoor het middel en niet meer dan dat. Neem je tijd om voor jezelf te zorgen, zelfs als de nood die op je afkomt enorm is, want vanuit de rust en de stilte kun je afgestemd blijven op Gods werkelijke plan.

Gebed: Heer, ik wil U dienen, maar laat U mij ook zien op welke momenten. Ik wil telkens vanuit de rust U dienen en afgestemd zijn op Uw plannen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 6:37-45

37.Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.
38. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
39. Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?
40. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.
41. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
42. Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.
43. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt.
44. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken.
45. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Stop met oordelen!

Thema: Op weg met Jezus

"Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden." (Lukas 6:37)

Hoe kritisch is jouw houding naar een ander? Dat is ook weer niet de meest makkelijke vraag. Vooral omdat het negatieve vaak zo makkelijk is. Ik kom, terwijl ik dit schrijf, net terug van een bijeenkomst waar ik gesproken heb over de kracht van woorden en wat woorden met je doen, maar ook welke negatieve woorden wij zo makkelijk spreken. Iedereen zit je dan aan te kijken met een blik van 'praat maar, ik doe net alsof ik dit niet herken', maar tijdens de pauze werd heel regelmatig gezegd: "Hé, dat is negatief en dat is niet bemoedigend". Negatieve woorden die wij over de ander uitspreken komt eigenlijk altijd voort uit een kritische houding. Maar waarom zijn wij dan zo kritisch?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu