Kijk uit voor een Messiascomplex

Thema: Op weg met Jezus

"Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan." (Lukas 4:42)

Je zou bijna zeggen dat de schoonmoeder van Petrus net op tijd weer gezond was geworden en uit bed was. Opmerkelijk trouwens dat ze direct na de genezing bereid is om te dienen. Dat is misschien wel iets dat iets minder opmerkelijk zou moeten zijn als dat het lijkt. Ik weet niet wat Jezus in jouw leven heeft gedaan, maar als Hij je leven heeft veranderd of ook op andere gebieden in je leven herstel heeft gebracht, is het dan ook niet gewoon heel normaal dat je Jezus gaat dienen? De schoonmoeder van Petrus nam in ieder geval geen genoegen met een stuk persoonlijk geloof en passieve tevredenheid, maar ze komt direct in beweging. En dat was maar goed ook, want als anderen er lucht van krijgen wat er bij Jezus gebeurt, dan komen ze in grote getale naar Jezus toe.

Overigens, als je met Jezus op weg bent en ook Zijn Koninkrijk gaat brengen, dan is het opmerkelijk dat degenen die aankloppen, maar zelden erg in de tijd hebben. Je zult er zelf voor moeten zorgen dat je de tijd bewaakt. Misschien denk je nu al snel iets van: "Ja, maar ik mag mensen toch niet negeren?". Ik snap die gedachte heel erg goed, want als je alle nood op je ziet afkomen, dan wil je toch helpen? En voor je het weet heb je een Messiascomplex opgelopen die in omvang niet te beschrijven is. Ik weet nog toen ik zelf net begon in de bediening van Gods Koninkrijk dat ik dag en nacht klaar wilde staan, mensen mochten altijd bellen en een beroep op mij doen. Ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik mijn lesje wel heb geleerd.

Kijk wat er gebeurt bij Jezus. De avond valt en allen die ziekten hadden en zij die gekweld werden door kwalen en demonen werden bij Hem gebracht. Dan is het fijn dat er mensen zijn die op dat moment dienen, zoals de schoonmoeder van Petrus. Daardoor kon Jezus Zijn aandacht houden bij de mensen en werd er voor de andere dingen gewoon gezorgd. Onderschat dus de schoonmoeder van Petrus niet. Tegelijk, als je gewoon het verhaal leest, lijkt het wel of Jezus is blijven doorgaan tot het weer dag was geworden. Er staat in vers 40 dat de zon onderging en in vers 42 staat dat het dag geworden was. Ook in Markus lijkt het erop dat dit zo is geweest. 

Nood maakt dat mensen komen bij Hem die de nood veranderd in een nieuwe toekomst. En degenen die in nood zijn houden geen rekening met de tijd, daar is de nood te hoog voor. Dit is gewoon ook de realiteit van het leven. En wat doet Jezus dan? De Messias heeft in ieder geval geen Messiascomplex. Hij laat Zich niet leiden door de nood, maar Hij laat Zich leiden door Zijn Vader en Hij weet Zelf ook wat Hij nodig heeft. Met andere woorden: Jezus is niet afhankelijk van wat mensen vinden en willen, maar Jezus leeft vanuit Zichzelf en Zijn relatie met Zijn Vader. Daar kunnen we wat van leren, want daardoor is Jezus niet gevoelig voor dat wat iedereen vindt dat er moet gebeuren. Hij kiest ervoor om vroeg in de morgen niet op de nood in te blijven gaan, maar Hij zoekt de stilte op. Voor velen is dat tegenwoordig iets dat niet lijkt op verantwoordelijkheid nemen, maar Jezus laat juist zien dat dit het wel is. Niet goed voor jezelf zorgen maakt dat je straks niet meer kunt zorgen en daarom neemt Jezus afstand en stemt Hij opnieuw af op Zijn Vader.

Soms moet je gewoon ook 'nee' zeggen en hoef jij je daar niet schuldig over te voelen. Rust en stilte heb je nodig en zorgt dat het niet om jou blijft draaien, maar daardoor leg je de verantwoordelijkheid bij God neer, Die alleen Degene is die echt kan zorgen. Je blijft daardoor het middel en niet meer dan dat. Neem je tijd om voor jezelf te zorgen, zelfs als de nood die op je afkomt enorm is, want vanuit de rust en de stilte kun je afgestemd blijven op Gods werkelijke plan.

Gebed: Heer, ik wil U dienen, maar laat U mij ook zien op welke momenten. Ik wil telkens vanuit de rust U dienen en afgestemd zijn op Uw plannen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu