Doorzie de echte werkelijkheid

Thema: Op weg met Jezus

"Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen." (Lukas 4:35)

Wanneer ben jij ergens echt van onder de indruk? Echt op een manier dat jij je adem inhoudt en denkt: 'Als dit maar goed gaat'. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen, maar Jezus raakt maar weinig onder de indruk. Ja, Hij raakt onder de indruk van het lijden van mensen en van de afwijzing die mensen doormaken, maar onder de indruk van de omstandigheden lijkt Hij maar weinig te komen. Steeds vaker denk ik dat dit komt omdat Hij een diep inzicht heeft in wat er echt gebeurt. Als je namelijk doorziet wat er in het echt gebeurt, dan raak je ook wat minder snel van slag. Het begint nog in Nazareth. Ze zijn Jezus helemaal zat en willen Hem van de berg afgooien en zo met Hem afrekenen. En dan dat ene aparte zinnetje: 'Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg'. Het volk komt in opstand tegen Hem en Hij lijkt zo ongeveer met Zijn handen op Zijn rug weg te lopen. En niet weglopen in de zin van maken dat je wegkomt, maar weglopen door tussen hen door te lopen. Hij lijkt niet onder de indruk.

Weet je, het is vaak belangrijk dat je beseft wat er echt gebeurt. Uiteindelijk is er maar één strijd aan de gang. De strijd tussen Licht en duisternis. Iets anders is er niet bezig. Als je echt wil kijken naar de werkelijkheid dan gaat het daarover. Jezus was daarin zo totaal anders dan wie ook op dat moment. Dat merkte je al als Hij sprak. Hij sprak met gezag en Zijn woorden deden dus iets. Ik was pas met iemand in gesprek waarbij het over autoriteit in de geestelijke wereld kwam. Dat zou diegene nog wel willen leren, maar het is maar de vraag of dat te leren is. Jezus doorzag de werkelijkheid en daar handelde Hij naar. In Zijn onderwijs sprak Hij met gezag en als er een confrontatie met de duisternis komt, doet Hij dat ook. Dat kan alleen als je de echte werkelijkheid ziet en beseft wat zich daar afspeelt. De echte werkelijkheid is niet de fysieke werkelijkheid, maar de geestelijke werkelijkheid. Als je dat beseft en gelooft wat je in Christus hebt gekregen dan is er autoriteit als je die nodig hebt.

Jezus is in de synagoge in Kapernaüm en daar zitten niet alleen mensen die de boodschap van Jezus willen horen. Daar zit ook een man die een onreine demonische macht in zich had. Ik denk niet dat je het woord 'onrein' hier moet betrekken op verkeerde seksualiteit, maar dat het hier gaat om een demon die per definitie een onreine geest is. De autoriteit en het gezag waar Jezus mee sprak, maakte dat de demon begon te schreeuwen. Toen ik pas een paar keer preekte over 'The Roast of satan' werd er in een van die diensten ook ineens iemand heel onrustig. Als je duisternis confronteert met licht en waarheid dan kan er dus zomaar iets gebeuren. Geen reden voor angst bij Jezus. Overigens is het van die demon niet erg slim om zich te uiten, want dan weet je bij Jezus wat er gaat gebeuren. Maar ja, als je als duisternis onder de indruk raakt van het Licht, dan kan hij ook misschien zijn mond niet meer houden en zo begon die demon te manifesteren en hij spreekt de angst uit dat Jezus is gekomen om hem te gronde te richten. Ja, daar was Jezus zeker voor gekomen en Hij zou niet toestaan dat deze man in de macht van de duisternis zou blijven.

Jezus is niet onder de indruk van die schreeuwende man en Hij doet maar één ding: Hij bestraft die demon in die man en gebiedt hem de man te verlaten. Voor die mensen toen een openbaring. Niet alleen een preek met macht, maar ook daden met macht. Het is de vraag hoe jij, als discipel en gelovige hier naar kijkt. In de eerste plaats als het gaat over de echte werkelijkheid en in de tweede plaats, hoe reageer jij als de duisternis zich laat gelden? Na heel veel gebedspastoraat heb ik gezien dat deze manifestaties soms nog steeds net zo heftig kunnen zijn. Als de duisternis zijn grondgebied kwijtraakt, zal hij zich altijd verzetten, maar daarom zegt Jezus later ook tegen zijn discipelen: "Ik geef jullie de macht over de complete legermacht van de vijand". Laten wij het toe als satan levens kapot maakt? Of doen we net alsof hij in onze tijd niets meer doet? Jezus is Overwinnaar en in Zijn overwinning delen wij in Zijn autoriteit. Doorzie de echte werkelijkheid en sta op in Zijn Naam.

Gebed: Heer, ik prijs U om Wie U bent en U bent Overwinnaar en dus kan het niet anders dan als ik in Uw Naam ga staan in de geestelijke wereld dat de vijand zal moeten wijken.

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu