Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

In de synagoge gaf Hij ook daar bij de profetenlezing aan dat Hij de boekrol wilde en iedereen luisterde naar Hem. Hij las misschien wel het mooiste gedeelte uit Jesaja 61. Het gedeelte over de Messias Die zou komen om verzoening, genezing en bevrijding te brengen. Iedereen was in de eerste instantie best nog wel positief. Zelfs toen Jezus als uitleg op deze woorden zei: "Heden is deze Schrift in Uw oren in vervulling gegaan." Ze verwonderden zich over de woorden van genade die Hij sprak. Dat is nog even de eerste reactie. Maar die uitleg dat de woorden van Jezus nu vervuld waren, dat landde direct daarna en dan zeggen ze: "Is Dit niet de Zoon van Jozef?" Met andere woorden is dit niet Die Timmerman, de dorpsaannemer? En Hij zegt dat deze woorden heden zijn vervuld.

Overigens zijn die woorden van Jesaja woorden die over het jubeljaar lijken te spreken. Niet zomaar een jubeljaar zoals die er elke vijftig jaar was, maar een jubeljaar waarin we het bezit terugkrijgen dat we in Genesis 3 zijn kwijtgeraakt. Het gaat niet om het landbezit wat een Jood kon kwijtraken en dat hij weer terug zou krijgen tijdens het jubeljaar, maar het gaat hier over alles wat we zijn kwijtgeraakt door de zonden: Relatie met God, gezondheid en vrijheid. Dat betekenen de woorden van Jesaja. Daar komt de Messias voor. En wat klinkt dat mooi en wat konden ze daarnaar verlangen. Het zou het jaar van welbehagen van de Heer zijn, of anders gezegd: Het jaar van de vreugde van de Heer. De Heer zou Zijn vreugde erin vinden om ons terug te geven wat we zijn kwijtgeraakt door het werk van de Messias. Deze woorden zijn geweldig en mooi, totdat ze beseffen dat Jezus zegt dat het jaar van vreugde van de Heer nu is begonnen door Hem. Heden, nu is vervuld, betekent niets anders dan dat Jezus de vervulling is. Jezus, Die timmerman Die nu het woord heeft genomen zegt dat Hij de Messias is. Dat is genoeg reden om Hem niet te accepteren. Dat weet Jezus wel en daarom maakt Hij het nog scherper en noemt Hij twee voorbeelden van heidenen in het Oude Testament waar God naar omziet, terwijl God dat niet naar Israël doet op dat moment. Dus Jezus is niet alleen de Messias, maar Hij gaat ook nog eens naar de heidenen. En dan is de maat echt vol en zetten Jezus eruit.

Tegelijk, dat jaar van vreugde van de Heer, dat is begonnen vanaf Jezus. Het woordje 'heden' geeft niet aan dat het gestopt is met Jezus. Het jaar van welbehagen van de Heer loopt door tot de wederkomst en wij zitten er dus nu nog steeds middenin! Jezus is wel naar de hemel gegaan, ondertussen, maar wij dragen Zijn bediening voort. Jezus legt Zijn bediening ook op jouw schouders, zodat de vreugde van de Heer in het jaar van vreugde door blijft gaan. De tekenen van de nieuwe toekomst zoals die bij Jezus zichtbaar werden, die doet Jezus door Zijn Geest en jou en mij nu nog steeds. Je wordt uitgedaagd om de vreugde van de Heer te vergroten door in de Naam van Jezus uit te delen wat jij van Hem ontving: Verzoening, bevrijding en genezing. In Zijn Naam is dat nog steeds beschikbaar en jij mag het uitdelen!

Gebed: Heer, ik dank U voor het jaar van vreugde van U en dat U in Jezus ons alles wil teruggeven wat we zijn kwijtgeraakt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Psalm 85:

​1. Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 

2. U bent Uw land goedgezind geweest, HEERE,
    U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob.
3. De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen,
    U hebt al hun zonden bedekt. Sela
4. U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen,
    U hebt Zich van Uw brandende toorn afgewend.

5. Breng ons terug, o God van ons heil,
    doe Uw toorn over ons teniet.
6. Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn,
    Uw toorn laten duren van generatie op generatie?

7. Zou Ú ons niet weer levend maken,
    zodat Uw volk zich in U verblijdt?
8. Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
    geef ons Uw heil.

9. Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal,
    want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen
van vrede spreken;
    maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren.
10. Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,
    zodat er eer in ons land woont.

11. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,
    gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
12. Trouw komt op uit de aarde,
    gerechtigheid ziet uit de hemel neer.

13. Ook geeft de HEERE het goede,
    en geeft ons land zijn opbrengst.
14. Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit,
    Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer." (Psalm 85:12)

Het blijft niet zo. Vanmiddag had ik iemand aan de telefoon die zei: "Het verleden was moeilijk, in het heden weet ik wat ik heb, maar zal de toekomst niet beter zijn?" Je zou ook een andere uitspraak kunnen gebruiken, een uitspraak die vroeger vaak werd gebruikt in bepaalde kringen, maar waarvan ik bij deze uitspraak denk: 'Ja het klopt wel': "Het beste komt nog". Stel je voor dat artsen ons het eeuwige leven zouden kunnen geven omdat alles maakbaar zou zijn. Heel eerlijk gezegd wil ik dat, denk ik, niet eens. Eeuwig leven in deze gebrokenheid? Ja, dan zou elke ziekte te overwinnen zijn, maar ben je uiteindelijk nog niet gelukkig. Het beste komt nog, want dat is al verdiend! Jezus' werk is compleet en helemaal volbracht en daarom komt het beste nog.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu