Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

In de synagoge gaf Hij ook daar bij de profetenlezing aan dat Hij de boekrol wilde en iedereen luisterde naar Hem. Hij las misschien wel het mooiste gedeelte uit Jesaja 61. Het gedeelte over de Messias Die zou komen om verzoening, genezing en bevrijding te brengen. Iedereen was in de eerste instantie best nog wel positief. Zelfs toen Jezus als uitleg op deze woorden zei: "Heden is deze Schrift in Uw oren in vervulling gegaan." Ze verwonderden zich over de woorden van genade die Hij sprak. Dat is nog even de eerste reactie. Maar die uitleg dat de woorden van Jezus nu vervuld waren, dat landde direct daarna en dan zeggen ze: "Is Dit niet de Zoon van Jozef?" Met andere woorden is dit niet Die Timmerman, de dorpsaannemer? En Hij zegt dat deze woorden heden zijn vervuld.

Overigens zijn die woorden van Jesaja woorden die over het jubeljaar lijken te spreken. Niet zomaar een jubeljaar zoals die er elke vijftig jaar was, maar een jubeljaar waarin we het bezit terugkrijgen dat we in Genesis 3 zijn kwijtgeraakt. Het gaat niet om het landbezit wat een Jood kon kwijtraken en dat hij weer terug zou krijgen tijdens het jubeljaar, maar het gaat hier over alles wat we zijn kwijtgeraakt door de zonden: Relatie met God, gezondheid en vrijheid. Dat betekenen de woorden van Jesaja. Daar komt de Messias voor. En wat klinkt dat mooi en wat konden ze daarnaar verlangen. Het zou het jaar van welbehagen van de Heer zijn, of anders gezegd: Het jaar van de vreugde van de Heer. De Heer zou Zijn vreugde erin vinden om ons terug te geven wat we zijn kwijtgeraakt door het werk van de Messias. Deze woorden zijn geweldig en mooi, totdat ze beseffen dat Jezus zegt dat het jaar van vreugde van de Heer nu is begonnen door Hem. Heden, nu is vervuld, betekent niets anders dan dat Jezus de vervulling is. Jezus, Die timmerman Die nu het woord heeft genomen zegt dat Hij de Messias is. Dat is genoeg reden om Hem niet te accepteren. Dat weet Jezus wel en daarom maakt Hij het nog scherper en noemt Hij twee voorbeelden van heidenen in het Oude Testament waar God naar omziet, terwijl God dat niet naar Israël doet op dat moment. Dus Jezus is niet alleen de Messias, maar Hij gaat ook nog eens naar de heidenen. En dan is de maat echt vol en zetten Jezus eruit.

Tegelijk, dat jaar van vreugde van de Heer, dat is begonnen vanaf Jezus. Het woordje 'heden' geeft niet aan dat het gestopt is met Jezus. Het jaar van welbehagen van de Heer loopt door tot de wederkomst en wij zitten er dus nu nog steeds middenin! Jezus is wel naar de hemel gegaan, ondertussen, maar wij dragen Zijn bediening voort. Jezus legt Zijn bediening ook op jouw schouders, zodat de vreugde van de Heer in het jaar van vreugde door blijft gaan. De tekenen van de nieuwe toekomst zoals die bij Jezus zichtbaar werden, die doet Jezus door Zijn Geest en jou en mij nu nog steeds. Je wordt uitgedaagd om de vreugde van de Heer te vergroten door in de Naam van Jezus uit te delen wat jij van Hem ontving: Verzoening, bevrijding en genezing. In Zijn Naam is dat nog steeds beschikbaar en jij mag het uitdelen!

Gebed: Heer, ik dank U voor het jaar van vreugde van U en dat U in Jezus ons alles wil teruggeven wat we zijn kwijtgeraakt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 6:37-45

37.Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.
38. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
39. Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?
40. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.
41. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
42. Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.
43. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt.
44. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken.
45. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Stop met oordelen!

Thema: Op weg met Jezus

"Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden." (Lukas 6:37)

Hoe kritisch is jouw houding naar een ander? Dat is ook weer niet de meest makkelijke vraag. Vooral omdat het negatieve vaak zo makkelijk is. Ik kom, terwijl ik dit schrijf, net terug van een bijeenkomst waar ik gesproken heb over de kracht van woorden en wat woorden met je doen, maar ook welke negatieve woorden wij zo makkelijk spreken. Iedereen zit je dan aan te kijken met een blik van 'praat maar, ik doe net alsof ik dit niet herken', maar tijdens de pauze werd heel regelmatig gezegd: "Hé, dat is negatief en dat is niet bemoedigend". Negatieve woorden die wij over de ander uitspreken komt eigenlijk altijd voort uit een kritische houding. Maar waarom zijn wij dan zo kritisch?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu