Geef overal onderwijs

 

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen." (Lukas 4:14 en 15)

Met zijn staart tussen zijn poten is satan afgedropen bij Jezus. In gesprek gaan met Jezus was hem in ieder geval mislukt en Jezus heeft alleen maar Gods waarheid uitgesproken en meer niet. Het is dus mislukt voor satan. En Jezus, hoe gaat Hij dan verder? Dat is wel goed om even bij stil te staan. Het zijn maar een paar woorden die Lukas eraan wijdt hoe de bediening van Jezus begon, maar het laat wel een bepaald principe zien hoe Jezus het aanpakt. Jezus komt uit de woestijn en door de kracht van de Geest gaat Hij terug naar Galilea. De Heilige Geest leidt Hem nu niet zozeer, maar de Heilige Geest geeft Hem kracht om Zijn werk te doen. En dan begint Hij in Galilea.

Dit is nu niet bepaald de makkelijkste keus geweest van Jezus. Galilea was de streek waar Hij was opgegroeid en straks zullen we wel zien wat er juist daar gebeurt als Jezus gaat spreken. Toch begint Jezus in Galilea en direct gaat er al een gerucht over Hem door de streek. De kracht van Gods Geest maakt dat Zijn bediening direct opvalt. Tegelijk is dat wel een les voor ons. In eigen kracht zal er niet zoveel gebeuren, dan kun je kerkelijk misschien een redelijke manager zijn, maar dan is het allemaal erg zakelijk, terwijl je hier bij Jezus ziet wat er gebeurt door de kracht van de Heilige Geest in Hem. Als dat al bij Jezus zo is, hoeveel te meer bij jou en mij? Jezus kan al niet eens zonder de Heilige Geest, terwijl Hij Gods Zoon was. Gods Koninkrijk bestaat dus alleen bij de gratie van Gods Geest en Zijn kracht. En ja, daar moeten wij beschikbaar voor zijn. Jezus was ook beschikbaar en wilde gebruikt worden en liet de kracht van de Heilige Geest toe. Door het hele Evangelie heen zie je dat dit eigenlijk samengaat met de intimiteit van gebed bij Jezus. Zo stemde Hij telkens af en de Geest gaf de kracht die Hij als Mens nodig had.

Maar let dan ook even op wat Hij gaat doen. Hij gaat onderwijs geven in hun synagogen. Als je verder leest blijkt dat het niet alleen bij onderwijs blijft. Het onderwijs zal straks gepaard gaan met de tekenen die erop volgden. De basis was echter het onderwijs. Naast mijn werk als kerkelijk werker in een vaste gemeente, preek ik op zondagen op heel veel verschillende plaatsen. Ik moet je eerlijk zeggen dat preken het mooiste is dat er is en ik ga graag in op een vraag om preekbeurten te vervullen, maar ik merk ook dat als je elke week op een andere plaats preekt, dat dit ook wel iets met je doet. Je mag even zaaien, maar verder bouwen kun je eigenlijk niet echt. Met dat ik dit stukje over het begin van de bediening van Jezus weer eens las, bedacht ik dat dit ook voor Jezus wel eens lastig geweest kan zijn. Telkens weer naar de volgende synagoge, telkens opnieuw aan onderwijs beginnen en dan vervolgens weer verder gaan.

Toch was dit de basis van de bediening van Jezus. Nu was daar in de synagoge ook gewoon ruimte voor. Als volwassen Jood in de samenkomst mocht je tijdens de profetenlezing het woord vragen. Dan kreeg je de boekrol van de dienaar in de synagoge en men verwachtte dan ook nog een uitleg over wat je had gelezen. Ze prezen Jezus om die woorden die Hij sprak. Het onderwijs van het Koninkrijk doet iets met de mensen, ondanks dat Jezus daar niet wekelijks voorging in dezelfde synagoge. En misschien moeten wij ook durven vertrouwen op de kracht van Gods Geest als je in de Naam van Jezus spreekt op de plaatsen waar je die kansen krijgt. Velen van jullie zullen geen vaste plaats hebben in de bediening van Gods Koninkrijk. De kans is groot dat jij op heel veel verschillende plaatsen komt en net als Jezus overal iets mag zaaien en toch gaat het gerucht over Jezus de wereld in.

Eigenlijk zijn het twee kleine lesjes van Jezus: Ga in de kracht van de Heilige Geest, maar durf ook te vertrouwen als je een keer ergens komt om Gods Evangelie te brengen, dat dit een enorm verschil kan maken in levens van mensen. Ga, deel uit, wees trouw en heb vertrouwen.

Gebed: Heer, Uw bediening was menselijk gezien wel pittig, maar U liet op deze manier Uw woorden op heel veel plaatsen klinken en velen werden geraakt. Dank U voor deze eenvoudige les.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Psalm 85:

​1. Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 

2. U bent Uw land goedgezind geweest, HEERE,
    U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob.
3. De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen,
    U hebt al hun zonden bedekt. Sela
4. U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen,
    U hebt Zich van Uw brandende toorn afgewend.

5. Breng ons terug, o God van ons heil,
    doe Uw toorn over ons teniet.
6. Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn,
    Uw toorn laten duren van generatie op generatie?

7. Zou Ú ons niet weer levend maken,
    zodat Uw volk zich in U verblijdt?
8. Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
    geef ons Uw heil.

9. Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal,
    want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen
van vrede spreken;
    maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren.
10. Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,
    zodat er eer in ons land woont.

11. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,
    gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
12. Trouw komt op uit de aarde,
    gerechtigheid ziet uit de hemel neer.

13. Ook geeft de HEERE het goede,
    en geeft ons land zijn opbrengst.
14. Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit,
    Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer." (Psalm 85:12)

Het blijft niet zo. Vanmiddag had ik iemand aan de telefoon die zei: "Het verleden was moeilijk, in het heden weet ik wat ik heb, maar zal de toekomst niet beter zijn?" Je zou ook een andere uitspraak kunnen gebruiken, een uitspraak die vroeger vaak werd gebruikt in bepaalde kringen, maar waarvan ik bij deze uitspraak denk: 'Ja het klopt wel': "Het beste komt nog". Stel je voor dat artsen ons het eeuwige leven zouden kunnen geven omdat alles maakbaar zou zijn. Heel eerlijk gezegd wil ik dat, denk ik, niet eens. Eeuwig leven in deze gebrokenheid? Ja, dan zou elke ziekte te overwinnen zijn, maar ben je uiteindelijk nog niet gelukkig. Het beste komt nog, want dat is al verdiend! Jezus' werk is compleet en helemaal volbracht en daarom komt het beste nog.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu