Blijf uit het gesprek met satan!

Thema: Op weg met Jezus

"En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt." (Lukas 4:3)

Sommige mensen leren het nooit! Dat zijn van die mensen die telkens opnieuw op een manier reageren waarvan je denkt: Nou ja, zeg! Maar als er nog eentje is die hardleers is, dan is het satan wel. Kennelijk kan satan niet veel anders dan vragen stellen die allemaal ongeveer hetzelfde beginnen. Vragen als 'Is het niet zo dat...' of 'Als het dan zo is dan...'. Zelfs bij Jezus doet hij het niet anders. Alsof hij niet zou weten Wie Jezus is. Is satan soms vergeten Wie er bij de Vader was, toen hij nog geen aanval had gepleegd op de troon van God? Is hij vergeten dat hij als aanbiddingsleider in de hemel, ook Jezus alle eer en glorie bracht? Er is maar één doel voor satan: Jezus mag Zijn einddoel niet bereiken, want dat kost hem een eeuwigheid in de hel en dat is het laatste dat hij wil. Hij zet al zijn pijlen in op Jezus en je begrijpt dat als hij straks van Jezus verloren heeft, dat zijn pijlen op ons terecht komen. Laten we daarom maar met Jezus meelopen, zodat ook wij satan van repliek kunnen dienen.

Jezus is al veertig dagen in de woestijn. Het is niet helemaal duidelijk hoe die dagen eruit hebben gezien. Werd Hij veertig dagen verzocht door satan? Dat lijkt er wel op, maar de vragen die satan op Hem afvuurt komen pas aan het einde van die veertig dagen op het moment dat Jezus honger kreeg. Het blijft een bijzondere situatie omdat veertig dagen zonder eten extreem lang is voor een menselijk lichaam. Jezus is naar zijn menselijke natuur op dat moment dus verzwakt. Kijk eens even naar jezelf op het moment dat je verzwakt bent en hoe je dan reageert. De scherpte gaat er op dat moment normaal gesproken helemaal vanaf. Juist op die momenten weet satan dat hij je kan laten struikelen. Meestal gebruikt hij ook niet eens een complete leugen, maar een vraag waarbij jezelf in een leugen kunt gaan geloven. Bij Jezus doet hij precies hetzelfde. Hij zegt niet persé dingen die niet kloppen. Als Jezus honger heeft en hij stelt voor om Zich te bewijzen door van stenen, broden te maken, doet hij niet iets waarmee hij Jezus openlijk laat zondigen. 

Ook het idee dat satan Hem alle koninkrijken van de wereld zal geven is geen onzin. Hij was, na zijn val, de overste van de wereld geworden en dus had hij ook werkelijk iets te geven als ruilmiddel, maar satan wist wel dat als Jezus dat zou doen, dat Hij wel de koninkrijken terugkreeg, maar dat Hij daarmee ook uitgeschakeld was om de mensen in die koninkrijken te redden. En ook de laatste poging voelt niet goed, maar hij liegt ook niet. Ongetwijfeld konden engelen Jezus opvangen als Hij van de tempel zou springen. Het gaat veel meer om dat wat er op de achtergrond gebeurt. Knielen en aanbidden van satan, satan zijn zin geven om God te verzoeken. Nee, satan staat niet keihard te liegen, maar zet wel telkens een val op. Zodra satan begint met 'Is het niet zo dat...' of 'Als het dan zo is dat...', dan kun je gerust op scherp staan, of je nu honger hebt of niet. Nooit zal satan vragen stellen met het doel om er iets goeds uit voort te laten komen, maar altijd om je te laten struikelen. 

Wat je van Jezus leert in dit gedeelte? Jezus gaat nooit het gesprek aan met satan. Jezus heeft altijd autoriteit en satan heeft het nooit voor het zeggen, zelfs niet als hij de discussie wil opstarten. Jezus gaat gewoon niet in discussie, ook niet als Hij honger heeft of al lange tijd in de woestijn is en geen zand meer kan zien. Ook niet als Jezus zwak wordt, gaat Hij in op satans streken. Het enige dat Hij doet is Gods waarheid neerzetten en uitspreken en dan verdwijnt satan. Ons probleem is dat wij altijd het gesprek aangaan en uiteindelijk inderdaad denken dat het wel meevalt. Die ene keer dat je iets doet of dat wat je doet is niet echt de zonde zoals God het zonde noemt. Verkeerde plaatjes zijn nog geen seks en nog geen seks is dus ook geen overspel. Zomaar een voorbeeld die je met duizenden voorbeelden kunt aanvullen. Blijf altijd uit het gesprek met satan, sta op de waarheid van God en sta in je autoriteit die je van Jezus hebt gekregen, dan zal hij vertrekken.

Gebed: Heer, U leert mij om uit elke discussie met satan te blijven en alleen Uw waarheid te hanteren. Ik gun satan geen enkele millimeter grondgebied!

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 6:37-45

37.Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.
38. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
39. Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?
40. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.
41. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
42. Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.
43. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt.
44. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken.
45. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Stop met oordelen!

Thema: Op weg met Jezus

"Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden." (Lukas 6:37)

Hoe kritisch is jouw houding naar een ander? Dat is ook weer niet de meest makkelijke vraag. Vooral omdat het negatieve vaak zo makkelijk is. Ik kom, terwijl ik dit schrijf, net terug van een bijeenkomst waar ik gesproken heb over de kracht van woorden en wat woorden met je doen, maar ook welke negatieve woorden wij zo makkelijk spreken. Iedereen zit je dan aan te kijken met een blik van 'praat maar, ik doe net alsof ik dit niet herken', maar tijdens de pauze werd heel regelmatig gezegd: "Hé, dat is negatief en dat is niet bemoedigend". Negatieve woorden die wij over de ander uitspreken komt eigenlijk altijd voort uit een kritische houding. Maar waarom zijn wij dan zo kritisch?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu