Blijf uit het gesprek met satan!

Thema: Op weg met Jezus

"En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt." (Lukas 4:3)

Sommige mensen leren het nooit! Dat zijn van die mensen die telkens opnieuw op een manier reageren waarvan je denkt: Nou ja, zeg! Maar als er nog eentje is die hardleers is, dan is het satan wel. Kennelijk kan satan niet veel anders dan vragen stellen die allemaal ongeveer hetzelfde beginnen. Vragen als 'Is het niet zo dat...' of 'Als het dan zo is dan...'. Zelfs bij Jezus doet hij het niet anders. Alsof hij niet zou weten Wie Jezus is. Is satan soms vergeten Wie er bij de Vader was, toen hij nog geen aanval had gepleegd op de troon van God? Is hij vergeten dat hij als aanbiddingsleider in de hemel, ook Jezus alle eer en glorie bracht? Er is maar één doel voor satan: Jezus mag Zijn einddoel niet bereiken, want dat kost hem een eeuwigheid in de hel en dat is het laatste dat hij wil. Hij zet al zijn pijlen in op Jezus en je begrijpt dat als hij straks van Jezus verloren heeft, dat zijn pijlen op ons terecht komen. Laten we daarom maar met Jezus meelopen, zodat ook wij satan van repliek kunnen dienen.

Jezus is al veertig dagen in de woestijn. Het is niet helemaal duidelijk hoe die dagen eruit hebben gezien. Werd Hij veertig dagen verzocht door satan? Dat lijkt er wel op, maar de vragen die satan op Hem afvuurt komen pas aan het einde van die veertig dagen op het moment dat Jezus honger kreeg. Het blijft een bijzondere situatie omdat veertig dagen zonder eten extreem lang is voor een menselijk lichaam. Jezus is naar zijn menselijke natuur op dat moment dus verzwakt. Kijk eens even naar jezelf op het moment dat je verzwakt bent en hoe je dan reageert. De scherpte gaat er op dat moment normaal gesproken helemaal vanaf. Juist op die momenten weet satan dat hij je kan laten struikelen. Meestal gebruikt hij ook niet eens een complete leugen, maar een vraag waarbij jezelf in een leugen kunt gaan geloven. Bij Jezus doet hij precies hetzelfde. Hij zegt niet persé dingen die niet kloppen. Als Jezus honger heeft en hij stelt voor om Zich te bewijzen door van stenen, broden te maken, doet hij niet iets waarmee hij Jezus openlijk laat zondigen. 

Ook het idee dat satan Hem alle koninkrijken van de wereld zal geven is geen onzin. Hij was, na zijn val, de overste van de wereld geworden en dus had hij ook werkelijk iets te geven als ruilmiddel, maar satan wist wel dat als Jezus dat zou doen, dat Hij wel de koninkrijken terugkreeg, maar dat Hij daarmee ook uitgeschakeld was om de mensen in die koninkrijken te redden. En ook de laatste poging voelt niet goed, maar hij liegt ook niet. Ongetwijfeld konden engelen Jezus opvangen als Hij van de tempel zou springen. Het gaat veel meer om dat wat er op de achtergrond gebeurt. Knielen en aanbidden van satan, satan zijn zin geven om God te verzoeken. Nee, satan staat niet keihard te liegen, maar zet wel telkens een val op. Zodra satan begint met 'Is het niet zo dat...' of 'Als het dan zo is dat...', dan kun je gerust op scherp staan, of je nu honger hebt of niet. Nooit zal satan vragen stellen met het doel om er iets goeds uit voort te laten komen, maar altijd om je te laten struikelen. 

Wat je van Jezus leert in dit gedeelte? Jezus gaat nooit het gesprek aan met satan. Jezus heeft altijd autoriteit en satan heeft het nooit voor het zeggen, zelfs niet als hij de discussie wil opstarten. Jezus gaat gewoon niet in discussie, ook niet als Hij honger heeft of al lange tijd in de woestijn is en geen zand meer kan zien. Ook niet als Jezus zwak wordt, gaat Hij in op satans streken. Het enige dat Hij doet is Gods waarheid neerzetten en uitspreken en dan verdwijnt satan. Ons probleem is dat wij altijd het gesprek aangaan en uiteindelijk inderdaad denken dat het wel meevalt. Die ene keer dat je iets doet of dat wat je doet is niet echt de zonde zoals God het zonde noemt. Verkeerde plaatjes zijn nog geen seks en nog geen seks is dus ook geen overspel. Zomaar een voorbeeld die je met duizenden voorbeelden kunt aanvullen. Blijf altijd uit het gesprek met satan, sta op de waarheid van God en sta in je autoriteit die je van Jezus hebt gekregen, dan zal hij vertrekken.

Gebed: Heer, U leert mij om uit elke discussie met satan te blijven en alleen Uw waarheid te hanteren. Ik gun satan geen enkele millimeter grondgebied!

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu