Geloof is je levensstijl

Thema: Op weg met Jezus

"Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken." (Luas 3:8)

Stel je voor dat je komende zondag in de samenkomst te horen krijgt wat Johannes de Doper tegen de mensen zei die naar hem kwamen luisteren. Hij spreekt ze aan met adderengebroed! Johannes roept uit dat de Messias eraan komt en hij ziet dat de mensen dan ineens zich beginnen te bekeren. Je zou nog even zeggen dat dit toch fantastisch is dat ze dit doen, maar Johannes blijkt er helemaal niet blij mee te zijn. Je zou kunnen zeggen dat dit hetzelfde is als dat de wederkomst heel dichtbij is en men begint ineens te geloven omdat ze niet onder het oordeel terecht willen komen. Iets van als je dan toch moet kiezen, dan kies je maar voor de hemel, omdat die andere plaats verschrikkelijk is. Op dezelfde manier deden de mensen dit ook bij Johannes. Ze werden bang omdat, met de Messias, God zou gaan ingrijpen.

Johannes doorziet hen en noemt hen adderengebroed. Je kunt natuurlijk wel bedenken hoe hij aan dit woord komt. Adderengebroed zijn jongen van een slang. Eigenlijk zegt hij niet anders dan dat zijn hoorders duivelskinderen zijn. Bekering om er nog het beste van te maken, dat is niet mogelijk bij Johannes. Al heel vroeg in het Evangelie zien we ook hier dezelfde lijnen lopen als die later voor de Nieuw Testamentische gemeente zouden gelden: Er moeten blijvende vruchten van geloof zijn. Het kan onmogelijk een eenmalige daad zijn. Je kunt best zeggen: "Ik heb mijn hart aan Jezus gegeven", maar of dat echt is gebeurd, wordt zichtbaar aan de vruchten. Je leven maakt duidelijk of je geloof je leven is.

Johannes maakt dit onderscheid en maakt gelijk duidelijk dat alleen dopen en vertellen dat je je bekeert, niet genoeg is. Er moet meer te zien zijn. Het moet ongetwijfeld een schok zijn geweest voor die mensen. Hun afkomst is niet langer genoeg. Al lang vonden ze dat Abraham hun vader was en dat was genoeg. En deze aanpak van Johannes is net zo goed ook voor ons een spiegel. Het zou kunnen zijn dat dit oppervlakkige geloof in onze tijd steeds lastiger is geworden en dat er naar ons gekeken wordt hoe wij leven als christenen. Misschien kon een oppervlakkige bekering zonder nieuwe levensstijl in die tijd nog wel iets makkelijker. Ik merk dat er heel veel op de kerk wordt afgegeven, juist precies op dit punt. Geen oprecht geloof en geen echte toewijding aan het Koninkrijk van Jezus daar geeft de ongelovige wereld op af. Als je niet bent die je zegt te zijn, dan zaag je de poten onder je stoel vandaan.

Johannes is natuurlijk, als je kijkt naar het moment dat hij optrad, iets anders dan wij na het werk van Jezus. De manier van geloven is bij Johannes ergens nog een wettische manier, maar de kern van de vruchten die er moet zijn is er wel. Bekering uit liefde tot de Koning moet ervoor zorgen dat er ook een hemelse levensstijl ontstaat. Hoeveel te meer geldt dit voor ons, die niet alleen gedoopt zijn met water, maar ook met de Heilige Geest? Jezus heeft ons niet alleen afwassing gegeven in de doop, maar ook Zijn Geest, waardoor wij kunnen leven zoals Hij leefde. De mensen bij Johannes moesten eigenlijk nog werken, terwijl wij door de Geest geleid worden, dan kan het toch niet anders dat wij meer en meer op Jezus gaan lijken en al helemaal niet uit angst zijn gaan geloven. Leef het leven van Jezus, zodat iedereen ziet dat dit echt is.

Gebed: Heer, ik wil leven zoals U verlangt en ik wil daarom door Uw Geest leven, zodat de vruchten van geloof mijn leven steeds meer zullen sieren.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu