Durf je geloof te leven

Thema: Jaarwisseling

"Toen stuurde Jozua het volk weg, iedereen naar zijn erfelijk bezit." (Jozua 24:28)

Waar beginnen we het nieuwe jaar mee? Met elkaar Gods zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar? Zeker, dat is een goed gebruik en dat moeten we ook zeker doen, want Gods zegen hebben we nodig. Ik zegen je daarom dan ook voor dit nieuwe jaar in de Naam van Jezus met Zijn zegen, kracht, licht en wijsheid op elke weg die je gaat. Ik  zegen je met onderscheidingsvermogen, met kennis en de gave van geloof in het onmogelijke, zodat je in dit nieuwe jaar keer op keer zult uitstappen in dat wat God voor je heeft bestemd. Dit mag je ontvangen, op dit moment! Toch wil ik je ook nog iets anders zeggen, omdat ik geloof dat er geen enkele tekst in de Bijbel staat zonder betekenis.

We sloten het jaar af met de woorden van Jozua tegen het volk, waarin hij hen liet terugkijken op Wie God is geweest en welke keus dat ze daaruit zouden maken: De afgoden of God dienen. Het volk kiest een en andermaal om God te dienen. Veel vertrouwen heeft Jozua er niet in omdat hij weet dat het volk eigenwijs is en niet van harte God wil dienen. Toch sluit hij dan een verbond en bevestigt dat met een steen die hij onder een eikenboom zet. Het volk heeft een belofte aan God gedaan en die steen is daar het bewijs van. Telkens als ze richting het heiligdom van God zouden gaan, zouden ze herinnert worden aan hun belofte aan God. En op dat moment kan Jozua er niets meer aan doen. Hij moet het loslaten, hoe lastig dat ook is. Als je doorleest, zie je dat de dagen van Jozua ook geteld zijn en dat zijn einde dichtbij is. Hij heeft alles gedaan wat hij kon en nu moet hij loslaten. Maar dan staat er nog een zinnetje, voordat het boek Jozua afgesloten wordt: Toen stuurde Jozua het volk weg, iedereen naar zijn erfelijk bezit.

Jozua heeft het verbond laten ondertekenen met een symbool en nu laat hij het los door het volk weg te sturen, iedereen naar zijn eigen plaats. Daar op die plaats moeten ze dan maar laten zien wat ze hebben beloofd. Een verbond met God sluit je niet alleen in de kerk om alleen op zondag als je in de kerk of in de samenkomst bent te laten zien dat je het serieus neemt, maar dat laat je vooral zien als je niet bij Gods heiligdom in de buurt bent. Het volk moet in hun eigen omgeving laten zien wat ze hebben beloofd. Besef je wat dat betekent? Als Jozua zegt, voordat het volk heeft gekozen: "Ik en mijn huis, wij zullen de HEER dienen", dan bedoelt Jozua niet dat hij dit zal doen tijdens de momenten in de tabernakel, maar hij belooft dat te doen op de plaats waar hij leeft.

We gaan een nieuw jaar in, terwijl we het vorige afsloten en ik je heb uitgedaagd om te durven. Te durven om helemaal voor de HEER te kiezen en niet voor welke andere afgod dan ook. Ik weet hoe lastig dat is, serieus. Je vertrouwen op aardse dingen zetten is zo makkelijk. De woorden van Jozua, geef ik jou nu ook mee, voor dit nieuwe jaar, samen met de zegen waar ik mee begon: Ik stuur je weg naar je eigen omgeving, om daar de Heer te dienen, om daar Zijn Koninkrijk te brengen en daar krijg je de zegen ook voor mee! Maar ga op pad, in je eigen omgeving of op de plaats die God je zal wijzen in dit jaar, en wees daar trouw aan de Heer en dien Hem, win hen die nog buiten zijn en bouw Zijn Koninkrijk, gebruik de gaven van de Geest die Hij je heeft gegeven en durf uit te stappen in geloof en in vertrouwen. Ga op weg en leef je geloof!

Gebed: Heer, voor dit nieuwe jaar zal ik mijn geloof in U leven, op elke plaats waar U mij zendt en ik zal U trouw zijn en dienen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 6:37-45

37.Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.
38. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
39. Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?
40. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.
41. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
42. Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.
43. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt.
44. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken.
45. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Stop met oordelen!

Thema: Op weg met Jezus

"Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden." (Lukas 6:37)

Hoe kritisch is jouw houding naar een ander? Dat is ook weer niet de meest makkelijke vraag. Vooral omdat het negatieve vaak zo makkelijk is. Ik kom, terwijl ik dit schrijf, net terug van een bijeenkomst waar ik gesproken heb over de kracht van woorden en wat woorden met je doen, maar ook welke negatieve woorden wij zo makkelijk spreken. Iedereen zit je dan aan te kijken met een blik van 'praat maar, ik doe net alsof ik dit niet herken', maar tijdens de pauze werd heel regelmatig gezegd: "Hé, dat is negatief en dat is niet bemoedigend". Negatieve woorden die wij over de ander uitspreken komt eigenlijk altijd voort uit een kritische houding. Maar waarom zijn wij dan zo kritisch?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu