Verdeling over het hele land

Thema: Bouwen is de opdracht

"De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden." (Nehemia 11:1)

Als je nu alle mensen met Joods bloed inschrijft in een register om er zo voor te zorgen dat Jeruzalem genoeg inwoners krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Dat is een vraag die je misschien zou vergeten, omdat ineens het Loofhuttenfeest en de verootmoediging van het volk er tussendoor kwam. Je zou ook kunnen zeggen: Als je alle christenen in Nederland vraag om in ene stad te gaan wonen, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Ja, dat is een lastige vraag omdat wij daar nogal eens naar lijken te neigen.

Er lijkt wel even een pauze te zijn geweest in het boek Nehemia. Misschien ook wel omdat door die inschrijving in die nieuwe registers, al het volk in Jeruzalem was en dat de reden was dat het hele volk vroeg naar de wet van God. Daarmee heeft het bevolken van Jeruzalem dus even stilgelegen.

Het gaat hier natuurlijk om Jeruzalem en het volk van Israël en kunnen wij hier eigenlijk wel iets over zeggen met betrekking tot onze eigen situatie? Je zou bijna zeggen dat je er niet echt iets mee kunt. Toch neig ik naar een kleine les uit dit hoofdstuk. Op het moment dat Nehemia op zoek ging naar meer inwoners voor Jeruzalem was dat wat God hem ingaf niet voor niets. Uiteindelijk kwamen er zoveel mensen in het register te staan dat hij daar wel tien keer Jeruzalem mee zou kunnen vullen. De afspraak wordt dat er 1 op de 10 mensen die ingeschreven werden in Jeruzalem zouden gaan wonen 

We hebben vooral telkens de lijn getrokken tussen de kerk en de samenleving, maar misschien kun je hier ook nog een andere lijn uit trekken. Jeruzalem als de Godsstad, hoeveel mensen wil je daar hebben, als je daar iets over te zeggen had? En nog opmerkelijker is dat er voor geloot worden en degenen die wel vrijwillig naar Jeruzalem kwamen werden apart gezegend door het volk. Onder het volk is een onderverdeling van priesters, Levieten, tempeldienaren en het gewone volk. Het lijkt erop dat alles rondom de tempel in ieder geval in Jeruzalem gaat wonen en dat het lot vooral moet aanwijzen wie er van het gewone volk gaan wonen in Jeruzalem.

Bij ons lijkt het wel eens zo op: Er ontstaat ergens een kerk en de mensen gaan er omheen wonen. Wij hebben zelfs een complete Biblebelt ontwikkeld, maar ondertussen ook grote evangelicale enclaves. Dat wordt hier bij Nehemia voorkomen. Het lot bepaald wie er in Jeruzalem moet gaan wonen en het mag maximaal 10% zijn. De rest van het land moet ook bewoond worden. Wat is nu onze les? Als wij geloven dat wij een taak hebben in deze wereld, kan het dan zo zijn dat we allemaal bij elkaar gaan wonen? Nehemia laat niet iedereen in Jeruzalem wonen, heel bewust. Velen blijven op de plaats waar ze al waren en dat was op de plaats waar hun bezit was. Dat was in Israël natuurlijk meer dan alleen je huis, dat was iets dat je in erfbezit had. Daar, op de plaats waar ze thuishoorden, daar moesten ze blijven, slechts 10% moest uiteindelijk rondom de tempel in Jeruzalem gaan wonen en daar speelde ook het lot nog een rol in.

Stel je voor dat wij ons afzonderen in onze 'Jeruzalems'. Of hebben we dat al gedaan? Zijn er in ons land ook niet hele streken waar bijna geen christen meer woont? Mooi om een overvol 'Jerzuzalem' te hebben, maar is dat de bedoeling, of heb je in de eerste plaats je roeping op de plaats die je van God hebt gekregen? Tot het moment dat God je zegt je op een andere plaats te willen gebruiken. Koester daarom ook je omgeving, zolang God niet een 'lot' op jou laat vallen. Je bent ingeschreven in het register van het hemelse Jeruzalem, maar het betekent niet dat je in die hemelse sferen moet blijven, je moet in de eerste plaats als hemelburger, telkens terug naar de plaats die God je heeft gegeven op aarde om dat christen te zijn, zodat ook daar je buren, je omgeving zal horen over Jezus.

Gebed: Heer, misschien lagen de verhoudingen in Israël anders dan bij ons en Nehemia leeft als een echte Jood ook nog eens onder Uw Eigen volk Israël, maar toch wil ook ik vooral luisteren naar Uw bedoeling met mijn leven en de plaats die U mij geeft.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Johannes 15:1-8

1. Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.
2. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.
3. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.
4. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
5. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
6. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
7. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
8. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Introductie vruchtdragen (1)

Thema: Vruchtdragen #1

“Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” (Johannes 15:2)

Waarom zou je een boomgaard planten als je niet de bedoeling hebt om vruchten te kweken? Aparte vraag, vind je niet? Ik zou het wel weten. Als ik dan bomen zou planten, maar ik zou geen vruchten willen, dan zou ik bomen planten met een mooie bladkleur. Of misschien zou ik een boom planten die mij schaduw geeft in de zomer. Hoe dan ook, als je een boomgaard plant, wil je appels, peren, pruimen of kersen. Een boom die je dat dan niet geeft, die haal je uit de boomgaard. Dat klinkt allemaal best wel logisch. Wat nu als je mensen op deze wereld zet met het doel dat ze leven zoals je bedoelt? Precies, dat heeft ook met vruchtdragen te maken. En wat dan als ze zo niet leven?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu