Werk en waak

 

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze oplaadden, deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werpspies vast." (Nehemia 4:17)

Het verhaal van Nehemia deed mij aan iets denken. Ik weet niet of jij wel eens boodschappen doet terwijl je ook gewoon even op wil schieten? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel vaak boodschappen doe, maar dat was in het verleden wel eens anders. Dan stond ik in de rij voor de kassa en dan had je soms mensen voor je in de rij, die als ze aan de beurt waren met een volle kar begonnen met inpakken. Alleen dat inpakken schoot dan niet op omdat ze met één hand hun portemonee vasthielden en met hun andere hand pakten ze dan alles van de band en deden het in tassen. Herkenbaar? Onhandig en langzaam dat dit gebeurde. En daar stond ik dan achter te wachten met mijn weinige geduld. Dat is het beeld dat ik even voor mij zag toen ik het hoofdstuk in Nehemia 4 uitlas. 

Nehemia had de bouw eerst stilgelegd toen de dreiging te groot werd, maar toen de vijand merkte dat Nehemia hun plannen doorzag, liet hij de helft van het volk weer bouwen, terwijl anderen de wacht hielden. Zo was de veiligheid toch gegarandeerd. Toch was niet iedereen even veilig. Degenen die zich buiten de stadsmuur moesten begeven, waren niet veilig. Dat waren vooral degenen die materiaal moesten halen en degenen die aan de buitenkant van de muur aan het werk waren. Zij deden het werk met één hand en in hun andere hand hielden ze hun speer of schild vast. Onhandig en langzaam dat je daardoor werkte! In de rij bij de kassa dacht ik dan altijd: Stop die portemonee gewoon onderin je tas, die nemen ze echt niet zomaar mee, maar bij Nehemia was dit wel even anders. En onhandig als het was, gingen ze toch op die manier maar te werk. 

Vaak heb ik gehoord dat dit dan werken en bidden is. Misschien dat onze uitspraak 'werkt en bidt' hier vandaan komt. We komen het in de Bijbel in ieder geval zo letterlijk niet tegen en het is maar de vraag of je deze vergelijking vanuit dit gedeelte zo zou kunnen trekken. Ik krijg er eigenlijk een ander gevoel bij. Het lijkt veel meer op werkt en ga staan. Natuurlijk is het gebed een wapen in de strijd, maar deze mannen die zich in de gevarenzone begaven, die werkten en stonden hun mannetje. Het gaat veel meer om de kracht waarin ze gaan staan, of zo je wilt, de autoriteit waarin ze gaan staan. Later in het Evangelie geeft Jezus Zijn discipelen de macht over de hele legermacht van satan.

Als christen moet je regelmatig ook bouwen buiten de veiligheid van de muur, maar dan is het wel belangrijk hoe je dat doet. Nee, je moet geen onveilige geestelijke situaties opzoeken, maar de realiteit is wel dat je soms op plaatsen komt waar je midden in de strijd terecht komt en waar de vijand er toch ineens kan zijn. Hoe sta je dan en hoe ben je dan aan het werk? Misschien voelt dat wel onhandig, opletten en in je autoriteit staan en tegelijk aan het werk. Dat is ingewikkeld en toch soms nodig. We kunnen niet altijd achter de veilige muur zijn, soms sta je er ook buiten. Als de kerk alleen binnen de muren van veiligheid wil zijn, bereiken we nooit de wereld, maar als we de wereld willen bereiken, houd dan wel de vijand op afstand. Sta in je wapenrusting, hanteer het zwaard van het Woord, draag je helm van hoop, wees bereid om altijd getuigenis te geven en weer de vurige pijlen van satan af. En hoe vaker je zo kunt staan, hoe meer je zult merken dat satan op afstand blijft. En als je klaar bent buiten de muur van de stad, dan mag je binnen de stad weer even op adem komen. 

Gebed: Heer, soms kom ik buiten de veilige muur van de stad en sta ik open en bloot voor de vijand, terwijl er ook buiten de muur soms gewerkt moet worden, maar in Uw kracht ben ik meer dan overwinnaar.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu