Het laatste gebed

Thema: Kracht van gebed

"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: "Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus!" (Openbaring 22:20)

We begonnen deze serie over de kracht van gebed met het eerste gebed dat we in de Bijbel vinden. Vandaag sluiten we het af met het laatste gebed uit de Bijbel. Je weet nu wat de kracht is van jouw gebed. Je weet hoe je als kind van de Vader, maar ook als discipel en soldaat van Jezus in de geestelijke strijd echt een stem hebt. God laat je gebeden niet zomaar aan Zich voorbijgaan. Wij zijn, door wat God ons geeft in het gebed, in staat om de hele wereld te veranderen. Houdt dat even in gedachte bij het laatste gebed dat we in de Bijbel vinden. Het zijn bijna de laatste woorden, als Johannes het boek Openbaring afsluit en zegt: "Ja, kom Here Jezus!"

In het hele boek Openbaring ontrolt zich als het ware de hele eindtijdgeschiedenis. Vanaf het moment dat de 24 ouderlingen de gebeden van de heiligen voor het Lam brengen is de eindtijdgeschiedenis in beweging gezet. We zouden liegen als we zouden zeggen dat ons dat niet regelmatig schrik aanjaagt. Er staat ons in de eindtijd nogal niet wat te wachten. Hoever we in die periode zijn, weten we echt niet. Ook Johannes moet geschrokken zijn van alles wat hij te zien kreeg. Het kan niet anders of hij moet momenten gehad hebben dat hij heeft gedacht: Hoe moet het ooit goedkomen? En als dan alles aan hem is geopenbaard, dan zijn de laatste woorden die Jezus tegen hem zegt: "Ja, Ik kom spoedig". En dan komt er nog één gebed als reactie op de woorden van Jezus: "Ja, kom, Here Jezus!". Ik weet niet of het je is opgevallen, maar tussen die twee laatste uitspraken van Jezus en Johannes, staat nog het woordje 'Amen'. Wie heeft nu dat woordje uitgesproken? Heeft Jezus gezegd: "Ik kom spoedig, dat is waar en zeker". Of heeft Johannes in geloof gebeden: "Het is waar en zeker, ja, kom Here Jezus". 

Misschien is het wel zo dat het woordje 'Amen' door beiden tegelijk is uitgesproken. Jezus Die alles bevestigde en Johannes die alles geloofde. In welke strijd we ook terecht komen voordat Jezus terugkomt, toch bidden we dat het waar en zeker zal zijn dat Jezus spoedig komt. Ook al lijken 2000 jaar niet veel met spoedig te maken te hebben in onze ogen. En daarom bidden we ook: "Ja, kom Here Jezus!"

Het is het laatste gebed in de Bijbel, maar als jij gelooft dat jouw gebed het verschil maakt, wat gebeurt er dan als jij en ik, wij met elkaar, dit gebed in geloof meebidden? Dan kan het niet anders of er gebeurt iets in de hemelse gewesten. Dan is het waar en zeker dat Gods hart geraakt wordt door dit gebed van Zijn kerk op aarde! Laat dan duidelijk zijn in de hemel en op aarde, dat wij Jezus komst verlangen! Dat wij verlangen dat alle tranen en strijd voorbij is, maar dat wij vooral verlangen altijd bij Jezus te zullen zijn! En nee, dat is geen gebed dat je passief mag maken en waardoor je zou kunnen denken dat je dan maar moet verlangen om zo snel mogelijk de aarde te ontvluchten, want daar zijn al die andere gebeden van jou veel te belangrijk voor. Het gaat niet om vluchten, maar om Jezus verwachten en hier blijven om je gebeden kracht te laten hebben.

We sluiten het thema 'Kracht van gebed' nu af, maar de kracht van ons gebed gaat meer dan ooit door en we bidden vol verlangen: Kom, Here Jezus! En ondertussen bidden we in de geestelijke strijd: "Uw Koninkrijk kome, zoals in de hemel, zo ook nu op aarde!

Gebed: Heer, laat Uw Koninkrijk komen, eeuwig, maar ook al nu op aarde. Ik sta op mijn post en ik bid!

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Lukas 4:30-37

30. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.
31. En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de sabbatdagen.
32. En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag.
33. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die riep met luide stem:
34. Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.
35. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen.
36. En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan?
37. En de roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Doorzie de echte werkelijkheid

Thema: Op weg met Jezus

"Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen." (Lukas 4:35)

Wanneer ben jij ergens echt van onder de indruk? Echt op een manier dat jij je adem inhoudt en denkt: 'Als dit maar goed gaat'. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen, maar Jezus raakt maar weinig onder de indruk. Ja, Hij raakt onder de indruk van het lijden van mensen en van de afwijzing die mensen doormaken, maar onder de indruk van de omstandigheden lijkt Hij maar weinig te komen. Steeds vaker denk ik dat dit komt omdat Hij een diep inzicht heeft in wat er echt gebeurt. Als je namelijk doorziet wat er in het echt gebeurt, dan raak je ook wat minder snel van slag. Het begint nog in Nazareth. Ze zijn Jezus helemaal zat en willen Hem van de berg afgooien en zo met Hem afrekenen. En dan dat ene aparte zinnetje: 'Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg'. Het volk komt in opstand tegen Hem en Hij lijkt zo ongeveer met Zijn handen op Zijn rug weg te lopen. En niet weglopen in de zin van maken dat je wegkomt, maar weglopen door tussen hen door te lopen. Hij lijkt niet onder de indruk.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu