Worstelen met God

Thema: Kracht van gebed

"Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed." (Psalm 66:19)

Het voelt bijna als glad ijs op het moment dat je iets moet gaan zeggen over de vraag of bidden echt helpt. Jezus zegt natuurlijk wel dat als we bidden, kloppen en zoeken, dat we zullen ontvangen, opgedaan worden en dat we zullen vinden, maar is dit echt altijd zo? Dan klinkt het ook wel makkelijk om dan te zeggen dat je moet bidden naar Gods wil. En als dan een gebed niet verhoord wordt, moet je dan zeggen dat je niet naar Gods wil hebt gebeden? Als het over bidden voor zieken gaat, zeg ik altijd: "Genezing is verdiend door Jezus". Je kunt dan nooit tegen Gods wil in bidden, alleen de genezing ontvang je of in een wonder, of door artsen en processen heen of bij de hemelpoort als je in Jezus gelooft. Heel vaak wordt dan tegen mij gezegd dat dit makkelijk is om zo te denken, want als er dan niets gebeurt, heb je toch geen valse hoop gegeven.

Ik zal je zeggen dat het zo makkelijk niet is. Ik worstel met gebeden die niet verhoord lijken te worden. Ik begrijp heel vaak niets van Gods plan. Waarom zijn verschillende apostelen uiteindelijk op een verschrikkelijke manier aan hun einde gekomen, terwijl er in alle gemeenten ongetwijfeld voor hen is gebeden. Lang niet al onze gebeden worden op onze manier verhoord. Maar de vraag is of je jezelf aan God durft toe te vertrouwen en te geloven dat Hij als een Vader voor je is? En ik denk dat je kunt zeggen dat zelfs de grootste heiligen uit de Bijbel geworsteld hebben met Gods wil en Gods plan, maar ze zijn uiteindelijk blijven bidden en roepen in het geloof en het vertrouwen dat God hen echt niet zou laten vallen. Misschien is dat de vraag wel die we elkaar eerlijk moeten stellen als het over bidden gaat: Verandert jouw beeld van God op het moment dat jouw gebed niet verhoord lijkt te worden? Wat doet het met je relatie met God als Hij niet lijkt te reageren of op een andere manier reageert?

Op een bepaalde manier ben ik misschien nog erg ouderwets, maar ik lees nog steeds telkens na het eten de Bijbel van begin tot eind door en zo telkens opnieuw. Daardoor ben ik nu weer in de psalmen aangeland. En misschien komt het omdat ik nu een vertaling lees die mij niet erg eigen is dat het mij opvalt, maar David bidt in een groot aantal psalmen tegen de vijanden die hem telkens achterna zitten. Heeft God dan nooit geluisterd naar al die gebeden van David? En misschien ben ik wel te positief om het bidden te noemen, want heel veel psalmen hebben maar weinig weg van een gebed, maar lijken meer een schreeuw en soms bijna een verwijt aan het adres van God, omdat Hij niets lijkt te doen. En toch komen bijna al die psalmen uit op het vertrouwen dat God zal ingrijpen en zijn vijanden zal wegdoen.

Diep van binnen is bidden vooral vertrouwen en zeker weten dat God wel degelijk recht zal doen. En waarom God dat niet altijd doet als het zo nodig lijkt te zijn, daar krijgen we heel vaak geen antwoord op. En ik kom er niet uit als ik wonderen zie gebeuren, maar uiteindelijk overlijd dan iemand na een paar wonderen toch nog. We hebben het bij onze schoonzoon gezien dat God op ons gebed heel direct ingreep en wonderen deed, tot er geen wonder meer kwam. Ik kom daar niet uit, maar ik weet dat God de beste keus maakt, al blijf ik met vragen achter. Het is zoals David zegt in Psalm 66, nadat hij het heeft gehad over Gods grote daden, dat God naar hem heeft geluisterd. Hij looft God omdat Hij het gebed van David niet heeft afgewezen. Hij zegt zelfs dat het een luid gebed was. Dat is dezelfde David die zoveel keren met vijanden opgescheept bleef zitten, zelfs na veel gebeden. Niet zo gek dat hij het dan heeft over een luid gebed. De vraag die overblijft is hoe je dan God ziet. Hier ligt ergens een sleutel, want als je zo durft te bidden, dat wat God ook doet, dat Hij voor jou niet veranderd, dan kom je op het punt dat je met geloof durft te bidden en tegelijk te weten dat God de beste weg met je gaat. Dat is een ander antwoord als dat ik ook vaak hoor: "Als je maar genoeg geloof hebt, dan zal God verhoren". Gebed is niet een middel dat alles voor ons maakbaar maakt, gebed is het gesprek met God waar Hij met jou de beste weg wil gaan.

Gebed: Heer, wat is gebed ingewikkeld als ik het wil begrijpen, maar wat is gebed ontspannend als ik U volledig durf te vertrouwen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Zelfbeheersing in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu