Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Petrus wil maar één ding: Hij wil Jezus nu volgen, zelfs als hij voor Hem zou moeten sterven. Ik denk dat Petrus dit in zijn liefde voor Jezus echt wil doen. Dit is niet zomaar iets dat hij gewoon maar roept. Petrus meent hier echt wel wat hij zegt, maar Petrus, wat Jezus gaat doen, dat kun jij niet voor Hem doen. Het lijden en sterven voor jouw verzoening en redding, dat kun jij en dat hoef jij niet eens voor Jezus te doen. Het is goed om op dit moment te beseffen: Dit doet Jezus voor jou en mij! We kunnen het zielig vinden, maar dan missen we iets. Dan kom je zomaar in de sfeer van Petrus die het wil voorkomen. Dat niet willen dat Jezus dit lijden zou ondergaan, dat is juist een ontkenning van wat Jezus doet en ten diepste nog niet echt begrijpen wat er moet gebeuren bij God. Het kan niet anders, dan alleen op deze manier! Alleen Jezus kan doen wat Hij nu moet gaan doen.

Eigenlijk past natuurlijk alleen aanbidding en erkenning van dat wat Jezus voor jou doet. En Petrus, die kan beter maar even zwijgen en niets zeggen. Hij begrijpt het niet en wil vechten voor Jezus, zelfs straks nog als Jezus Zichzelf gevangen neemt. Hij staat Jezus in de weg, hij gaat niet achter Jezus aan, maar hij denkt dat hij voor Jezus moet gaan staan. Eigen werken, zelf oplossen, terwijl Jezus volgen betekent dat je achter Hem aan moet doen wat Hij deed. Niet het werk waarin Hij alleen de straf droeg, maar wel het lijden dat hoort bij het volgen van Jezus. Jezus zegt natuurlijk geen vreemde dingen als Hij zegt dat Petrus nu Jezus niet kan volgen, dat heeft betrekking op Zijn weg van sterven. Maar straks zal hij Jezus wel volgen en dan heeft Jezus het over de weg van lijden om Jezus' wil. Dan heeft Jezus het specifiek ook over Petrus dat hij zal sterven omdat hij Jezus volgt. Later zal Jezus dat nog een keer zeggen, nadat Petrus opnieuw in de bediening wordt gezet en hij ook weer veel te snel is met zijn mond. Dan heeft Jezus het er over dat hij zal gaan op een plaats waar hij niet wil. Daar zal hij zelfs gebracht worden. 

Petrus, je mag Jezus volgen door straks ook echt voor Hem te lijden, maar nu ben je nog lang niet zover. Straks zul je Hem verloochenen, want al zou je voor Jezus kunnen sterven, je zou het niet eens durven en je zult op de vlucht slaan. En tegelijk, als Petrus straks vol wordt van de Geest dan maakt het hem echt niet meer uit. Zijn leven loop ook af met sterven. Petrus is waarschijnlijk ook opgehangen als volgeling van Jezus. Nu nog niet, maar straks kun je Jezus volgen. En door het lijden ook tot heerlijkheid. Het betaald niets bij God, maar het is wel het loon van een volgeling. Niet iedereen op dezelfde manier, maar Jezus volgen kost je wel wat. En als het over het offer gaat, laten we dan maar gewoon stil zijn en Jezus niet in de weg lopen.

Gebed: Heer, U deed het voor mij en ik wil U niet in de weg lopen, maar als het volgen van U mij wat moet kosten, maak mij dan ook bereid om die prijs te betalen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 
Nehemia 13:1-9

1  Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen,
2  omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoetgekomen waren, en men Bileam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken; onze God had de vloek echter veranderd in zegen.
3  Het gebeurde, toen zij de wet hoorden, dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël.
4  Hiervóór had Eljasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia,
5  een grote kamer voor hem gemaakt; daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie-overeenkomstig het gebod voor de Levieten, de zangers en de poortwachters-en het hefoffer voor de priesters.
6  Toen dit alles plaatsvond was ik niet in Jeruzalem, want in het tweeëndertigste jaar van Arthahsasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning.
7  Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eljasib ten behoeve van Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God.
8  Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen;daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten.
9  Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen, en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen, met het graanoffer en de wierook.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Via de achterdeur toch naar binnen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Vóór dezen tijd nu had de priester Eljasib, die gesteld was over de kamers aan het huis onzes Gods, een bloedverwant van Tobía, voor dezen een grote kamer gemaakt," (Nehemia 13:4)

Als je denkt dat je alles hebt gehad, dan heb je het mis. Het lijkt aan het einde van hoofdstuk 12 dat alles op orde is en zelfs de hele eredienst is weer geregeld. Maar als je denkt dat de vijand, die er alles aan gelegen is om de boel kapot te krijgen, verdwenen is, dan zit je er naast. Zoals hier bij Nehemia, zo is het geestelijk ook. Al eerder zeiden we dat de geest achter de strijd gewoon dezelfde geest is als waar wij doorlopend tegen strijden. De vijand laat zich wel in de kaart kijken en als het hele boek van Nehemia vol zit met principes die tegelijk ook geestelijke principes zijn, dan krijgen we ook hier nog een lesje 'techniek van de vijand'. En uiteindelijk spitst elke strijd zich toe op Licht en duisternis.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu