Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Petrus wil maar één ding: Hij wil Jezus nu volgen, zelfs als hij voor Hem zou moeten sterven. Ik denk dat Petrus dit in zijn liefde voor Jezus echt wil doen. Dit is niet zomaar iets dat hij gewoon maar roept. Petrus meent hier echt wel wat hij zegt, maar Petrus, wat Jezus gaat doen, dat kun jij niet voor Hem doen. Het lijden en sterven voor jouw verzoening en redding, dat kun jij en dat hoef jij niet eens voor Jezus te doen. Het is goed om op dit moment te beseffen: Dit doet Jezus voor jou en mij! We kunnen het zielig vinden, maar dan missen we iets. Dan kom je zomaar in de sfeer van Petrus die het wil voorkomen. Dat niet willen dat Jezus dit lijden zou ondergaan, dat is juist een ontkenning van wat Jezus doet en ten diepste nog niet echt begrijpen wat er moet gebeuren bij God. Het kan niet anders, dan alleen op deze manier! Alleen Jezus kan doen wat Hij nu moet gaan doen.

Eigenlijk past natuurlijk alleen aanbidding en erkenning van dat wat Jezus voor jou doet. En Petrus, die kan beter maar even zwijgen en niets zeggen. Hij begrijpt het niet en wil vechten voor Jezus, zelfs straks nog als Jezus Zichzelf gevangen neemt. Hij staat Jezus in de weg, hij gaat niet achter Jezus aan, maar hij denkt dat hij voor Jezus moet gaan staan. Eigen werken, zelf oplossen, terwijl Jezus volgen betekent dat je achter Hem aan moet doen wat Hij deed. Niet het werk waarin Hij alleen de straf droeg, maar wel het lijden dat hoort bij het volgen van Jezus. Jezus zegt natuurlijk geen vreemde dingen als Hij zegt dat Petrus nu Jezus niet kan volgen, dat heeft betrekking op Zijn weg van sterven. Maar straks zal hij Jezus wel volgen en dan heeft Jezus het over de weg van lijden om Jezus' wil. Dan heeft Jezus het specifiek ook over Petrus dat hij zal sterven omdat hij Jezus volgt. Later zal Jezus dat nog een keer zeggen, nadat Petrus opnieuw in de bediening wordt gezet en hij ook weer veel te snel is met zijn mond. Dan heeft Jezus het er over dat hij zal gaan op een plaats waar hij niet wil. Daar zal hij zelfs gebracht worden. 

Petrus, je mag Jezus volgen door straks ook echt voor Hem te lijden, maar nu ben je nog lang niet zover. Straks zul je Hem verloochenen, want al zou je voor Jezus kunnen sterven, je zou het niet eens durven en je zult op de vlucht slaan. En tegelijk, als Petrus straks vol wordt van de Geest dan maakt het hem echt niet meer uit. Zijn leven loop ook af met sterven. Petrus is waarschijnlijk ook opgehangen als volgeling van Jezus. Nu nog niet, maar straks kun je Jezus volgen. En door het lijden ook tot heerlijkheid. Het betaald niets bij God, maar het is wel het loon van een volgeling. Niet iedereen op dezelfde manier, maar Jezus volgen kost je wel wat. En als het over het offer gaat, laten we dan maar gewoon stil zijn en Jezus niet in de weg lopen.

Gebed: Heer, U deed het voor mij en ik wil U niet in de weg lopen, maar als het volgen van U mij wat moet kosten, maak mij dan ook bereid om die prijs te betalen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu