In verwarring

Thema: Lijdenstijd

"Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden." (Johannes 13:21)

Hoe weet je nu wat Jezus echt heeft geraakt? Er zijn momenten dat Jezus heel duidelijk laat zien wat dingen Hem deden. Als het over medelijden gaat, dan is Hij met innerlijke ontferming bewogen, in de hof van Gethsemané raakt Hij ontsteld van wat Hij op dat moment ervaart, maar op het moment dat Judas Hem gaat verraden raakt Zijn geest in beroering. Wat dat woord 'beroering' precies zegt, is nog niet zo eenvoudig. Het is wel een heftige ervaring voor Jezus in Zijn geest. En is dat vreemd?

Jezus heeft 3 jaar intensief met Zijn discipelen opgetrokken en hoeveel heeft Jezus met hen gedeeld? Niet alleen Zijn onderwijs, niet alleen de wonderen, maar hoeveel heeft Jezus ook van Zichzelf gedeeld? Intens veel! Zijn diepe emotie bij de dood van Lazarus, Zijn boosheid over het onrecht in de tempel, Zijn woorden over Zijn komende lijden, zoveel wat Hij van Zichzelf heeft gedeeld. En nu, vlak voordat alles naar het einde gaat, weet Jezus dat misschien het ergste Hem zal gaan overkomen. Degenen die het dichtstbij Hem hebben gestaan, zullen Hem niet trouw blijven. Het is nog veel erger. Er is er eentje die Hem zal verraden en Hem zal overleveren aan de overpriesters en de leiders van het volk die Hem ter dood zullen veroordelen.

Jezus, Die alleen maar liefde heeft gegeven, onvoorwaardelijk trouw is geweest voor de discipelen, hen nooit in de steek liet, altijd er was als het nodig was. Jezus, de enige Vriend Die echt liefde heeft gegeven, staat nu op het punt dat Judas Hem zal gaan verraden. De gedachte aan deze misdaad, dit onrecht brengt Zijn geest in beroering. Je zou dat woord kunnen vertalen met 'in beweging komen', maar dat zegt nog niet zoveel. Het woord wat het dichtstbij de vertaling van het woord in het Grieks komt is 'verwarring'. Je komt het woord ook tegen bij de discipelen op het moment dat ze in de storm zijn en Jezus over het water komt aanlopen. Dan raken ze in verwarring en denken dat het een spook is. Je komt het woord ook tegen als Zacharias in de tempel een engel ziet of bij Herodes als hij hoort van de geboren Koning van de Joden. Complete verwarring, iets dat je leven totaal op z'n kop zet. Dat is de emotie die er hoort bij het verraad van Judas. Jezus raakt in Zijn geest in verwarring.

Wij kunnen nooit begrijpen hoe dat dan zit. Want als de Zoon van God, als God Zelf, zou Hij niet in verwarring hoeven te komen, want de controle ligt uiteindelijk bij Hemzelf. Wat hier gebeurt zullen we vooral moeten bekijken vanuit Zijn menselijke natuur. Op die manier heeft Hij het hele lijden moeten ervaren. Vanuit Zijn Godheid moet alles anders zijn geweest, maar het lijden ervaart Hij vooral in Zijn menselijke natuur. Dat maakt dat Jezus nu in verwarring raakt. Degenen die altijd bij Hem zijn geweest, laten Hem niet alleen vallen, maar er is er één die Hem ook zal verraden. Is dat vriendschap, op het moment dat geld gaat rollen, je je Vriend verraadt? Ben je dan wel echt een vriend van Jezus geweest? Is het bij Judas wel eens echt om Jezus en Zijn Koninkrijk gegaan, of alleen om geld en eer en de hoop om straks naast de troon te mogen zitten?

Dit zijn gewoon menselijke vragen die bij je opkomen als je over Judas nadenkt. Ergens moeten deze vragen, waar Jezus ook wel antwoord op had, Hem toch in verwarring hebben gebracht. Jezus' lijden werd niet alleen zwaar gemaakt door de vijandschap om Hem heen, maar ook door de kring om Hem heen die uiteindelijk toch voor zichzelf koos, waarbij Judas dit op de meest verschrikkelijke manier deed. Judas had Jezus nodig om zijn geld binnen te halen. En dan ineens staat Judas toch veel dichterbij, want Jezus, waarom heb jij Hem nodig? Is het echt om je redding? Of is er ook eigen belang, dan is het verschil met Judas maar heel erg dun. Daarom is het goed om je hierop eerlijk te onderzoeken. Misschien niet dat je Jezus zou verraden, maar Jezus nodig hebben voor je eigen doelen, raakt bijna aan Judas. Dat is een heftige conclusie. 

Gebed: Heer, U ging voor mij Uw weg, dat wil ik ontvangen, ik verlang naar meer van U en Uw Koninkrijk, maar tegelijk is eigen belang ook zo gevaarlijk en is dat zo dichtbij. De grens is soms zo flinterdun. Bewaar mij voor iets van Judas en laat mij heel dichtbij U blijven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Lukas 4:30-37

30. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.
31. En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de sabbatdagen.
32. En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag.
33. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die riep met luide stem:
34. Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.
35. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen.
36. En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan?
37. En de roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Doorzie de echte werkelijkheid

Thema: Op weg met Jezus

"Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen." (Lukas 4:35)

Wanneer ben jij ergens echt van onder de indruk? Echt op een manier dat jij je adem inhoudt en denkt: 'Als dit maar goed gaat'. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen, maar Jezus raakt maar weinig onder de indruk. Ja, Hij raakt onder de indruk van het lijden van mensen en van de afwijzing die mensen doormaken, maar onder de indruk van de omstandigheden lijkt Hij maar weinig te komen. Steeds vaker denk ik dat dit komt omdat Hij een diep inzicht heeft in wat er echt gebeurt. Als je namelijk doorziet wat er in het echt gebeurt, dan raak je ook wat minder snel van slag. Het begint nog in Nazareth. Ze zijn Jezus helemaal zat en willen Hem van de berg afgooien en zo met Hem afrekenen. En dan dat ene aparte zinnetje: 'Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg'. Het volk komt in opstand tegen Hem en Hij lijkt zo ongeveer met Zijn handen op Zijn rug weg te lopen. En niet weglopen in de zin van maken dat je wegkomt, maar weglopen door tussen hen door te lopen. Hij lijkt niet onder de indruk.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu