Ondanks alle tekenen

Thema: Lijdenstijd

"Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem" (Johannes 12:37)

Heb jij ook wel eens dat gevoel dat God een heleboel lijden van Jezus had kunnen voorkomen? Pas kreeg ik de vraag over het emotionele lijden van Jezus: "Jezus had toch ook de macht kunnen gebruiken dat iedereen die Hem hoorde het zou geloven?" Ja, dat had gekund. Ergens heeft het er ook mee te maken dat geloven ook een keus is. Wil je de woorden van Jezus niet geloven, dan geeft God je die ruimte, met alle gevolgen van dien.  En toch, dan lijk je ook weer vast te lopen, hoe mooi dat over een keus ook klinkt. Want lees dan eens even mee in Johannes 12 vanaf vers 37.

De pijn die je leest in vers 37 heeft weer met het ongeloof te maken. Deze keer het ongeloof van de Joden. Als je zou stoppen met lezen bij vers 37 en alleen leest: "Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem", dan krijg je de neiging om te zeggen: "Zie je wel, ze willen het gewoon niet geloven". Hoeveel wonderen en tekenen zijn er naast de verkondiging van het Evangelie nodig voordat de Joden gaan geloven? Jezus laat toch voortdurend zien Wie Hij is. Je moet toch wel tot de conclusie komen dat bij alles wat er gebeurt, Jezus de Messias moet zijn? Ook omdat alle profetieën in vervulling gaan, maar ook omdat het de hemel op aarde lijkt? Ik maakte ooit mee dat bij iemand een tumor was verdwenen na een gebed en dat die persoon in het ziekenhuis kwam en de artsen zeiden: "Wij begrijpen het niet, maar wij kunnen de tumor nergens vinden, dit moeten we wel een wonder noemen".  Zelfs artsen moeten soms toegeven dat zulke dingen toch echt iets van God moet zijn. Zo toch ook bij Jezus, waar dit doorlopend gebeurde?

Maar stop dan niet te snel met lezen, want als je verder leest blijkt hier een profetie van Jesaja in vervulling te gaan. Johannes haalt de woorden uit Jesaja 53 aan waar de profeet namens God vraagt: "Wie heeft onze prediking geloofd?" Vanwege deze profetie konden ze het niet geloven. Deze profetie heeft God gegeven en vanwege die profetie geloofden ze het ook echt niet. Als je het zo zegt, zou je nog steeds kunnen zeggen dat dit voorkennis is geweest in de profetie, maar dan volgen de woorden: "Want Hij (God) heeft hun ogen verblind en hun hart verhard". God heeft er dus eenzijdig voor gezorgd dat ze het niet konden geloven. Tenminste, zo lijkt het er wel te staan. 

Als dit zo is, dan is het lijden dat Jezus en alle afwijzing dat Hij meemaakte, toch ook lijden dat God Zelf zo liet gebeuren? God heeft toch hun ogen verblind en dus is het toch God Zelf Die het lijden van Zijn Zoon verzwaarde? Deels is dit zo, maar dat is ook in de keus van de Vader om Zijn Zoon te zenden om ons te redden en alle dingen te herstellen. Het is een keus van de Vader en van Jezus geweest om deze weg te gaan. Wat een onbegrijpelijk liefde is dat! Maar waardoor kwam het eigenlijk dat de Joden het niet mochten begrijpen? Dat heeft alles te maken met dat zij gekozen hadden om God aan de kant te zetten. Dat er Romeinen in het land waren en dat een groot deel van het volk verstrooid is over de hele wereld heeft te maken met de keuzes om andere goden te dienen. En dat ze het nu niet zien, komt ook omdat ze het Fundament, de Hoeksteen van het geloof, Jezus Christus aan de kant hebben gezet.

Ongeloof doet dus ook echt iets. Het werkt verharding en afwijzing uit. Als je onder de zegen van God vandaan kruipt, kom je onder de vloek terecht en dan kan het gebeuren dat God je ogen sluit voor Zijn genade. Natuurlijk kon God dit lijden voor Jezus voorkomen, maar Jezus wilde ook voor dit ongeloof de weg gaan om dit te betalen. Al jouw momenten van ongeloof, worden ook in deze pijn betaald. En die pijn moet ondragelijk zijn geweest, want het was wel Zijn Eigen volk!

Gebed: Heer, U besloot alles te willen dragen, ook deze intense pijn van afwijzing nadat U zo had laten zien dat U de hemel op aarde bracht. Ik belijd ook mijn ongeloof en dank U dat U ook deze weg voor mijn ongeloof ging.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Lukas 4:30-37

30. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.
31. En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de sabbatdagen.
32. En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag.
33. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die riep met luide stem:
34. Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.
35. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen.
36. En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan?
37. En de roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Doorzie de echte werkelijkheid

Thema: Op weg met Jezus

"Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen." (Lukas 4:35)

Wanneer ben jij ergens echt van onder de indruk? Echt op een manier dat jij je adem inhoudt en denkt: 'Als dit maar goed gaat'. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen, maar Jezus raakt maar weinig onder de indruk. Ja, Hij raakt onder de indruk van het lijden van mensen en van de afwijzing die mensen doormaken, maar onder de indruk van de omstandigheden lijkt Hij maar weinig te komen. Steeds vaker denk ik dat dit komt omdat Hij een diep inzicht heeft in wat er echt gebeurt. Als je namelijk doorziet wat er in het echt gebeurt, dan raak je ook wat minder snel van slag. Het begint nog in Nazareth. Ze zijn Jezus helemaal zat en willen Hem van de berg afgooien en zo met Hem afrekenen. En dan dat ene aparte zinnetje: 'Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg'. Het volk komt in opstand tegen Hem en Hij lijkt zo ongeveer met Zijn handen op Zijn rug weg te lopen. En niet weglopen in de zin van maken dat je wegkomt, maar weglopen door tussen hen door te lopen. Hij lijkt niet onder de indruk.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu