Psalmen - Zonden tegen God

Thema: Psalmen

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

David beseft wat het echt is en waardoor hij ook niet verder kon gaan nadat Nathan bij hem was gekomen. Het was niet een zonde in relaties, het was niet iets wat hij Uria aan deed, maar het was zonde tegen God. Als je dat beseft kun je onmogelijk door blijven gaan. Dan moet je stoppen en stilstaan. Je zou degene die je met je zonden iets hebt aangedaan nog kunnen laten aan tobben met de gevolgen, maar het is in de eerste plaats zonden tegen God. Het maakt niet uit welke zonde dat je doet, maar je doet dat tegen God en dat kun je niet zomaar negeren. Dat kan niet omdat God dat niet zal negeren. Wat zou er gebeuren als huwelijken die breken omdat er een ander in het spel is, beseffen dat het in de eerste plaats zonde tegen God is? Kun je dan nog iets van een houding overhouden van 'jammer voor die ander, maar ik maak mijn keuzes?' Dat geldt natuurlijk voor alles. Stel dat je over iemand hebt kwaadgesproken en je doet het af met 'dat had hij maar normaal moeten doen, dit is wat hij verdient'. Natuurlijk, het is niet de bedoeling en we noemen het wel zonde, maar wat als je beseft dat het in de eerste plaats zonde tegen God is? Daarmee zet David in deze psalm alles in een ander daglicht, hij zet het in Gods licht. Het is dus kwaad in Gods ogen!

Dat een mens boos op je is en je het leven zou zuur maken is vervelend, maar dat is te ontlopen, maar God ontloop je niet. God is helemaal rechtvaardig als Hij zou straffen, want elke zonde is in de eerste plaats zonde tegen God Zelf. Het gaat tegen Zijn afspraken met ons in. Als je dit bedenkt, begrijp je ook dat de zonde bij David steeds voor zijn ogen staat. In zijn bewustzijn beseft hij telkens opnieuw dat hij niet alleen een ander iets heeft aangedaan, maar hij heeft het tegen God gedaan en telkens weer staat het hem voor ogen. Waarschijnlijk heeft David de herinneringen telkens zien terugkomen. Dat kan alleen maar stoppen als God zijn geweten en zijn bewustzijn reinigt. Ondanks dat David weet dat God genadig en barmhartig is, is het niet vanzelfsprekend dat God hem zijn zonden niet aanrekent. En de gevolgen van zonden, de Bijbel laat te vaak zien dat zonden, ook van God uit, ook binnen het leven van een gelovige, gevolgen heeft. Over God Die straft willen we tegenwoordig niet vaak meer horen, want in Christus ben je toch heilig? Ja, dat is zeker waar, maar zonden kan wel degelijk een gevolg hebben, laten we daarom ook telkens scherp zijn op ons leven en onze relatie met God.

Gebed: Heer, mijn zonden zijn in de eerste plaats zonden tegen U. Laat mij beseffen wat dit echt betekent, zodat er echt berouw ontstaat en ik mij telkens voor U verootmoedig en Uw genade echt kan ontvangen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 
Handelingen 24:10-21

10  Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken: Omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen.
11  U kunt immers weten dat het niet meer dan twaalf dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden.
12  En zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de synagogen en ook niet in de stad,
13  en zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen.
14  Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat.
15  Ik heb hoop op God-zij zelf verwachten het ook-dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.
16  En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen.
17  En na verscheidene jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren.
18  Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Asia mij, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan, niet met een menigte en ook niet met opschudding.
19  Die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als zij iets tegen mij zouden hebben.
20  Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij vonden, toen ik voor de Raad stond,
21  of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond: Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld! 

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verwachting als het er echt op aan komt

Thema: Wij verwachten de Heer

"Ik heb hoop op God - zij zelf verwachten het ook - dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen." (Handelingen 24:15)

Waar hoop je op en waar is je verwachting op, ook als je in een situatie komt, waarbij je aanvoelt dat er een besluit over je wordt genomen dat wel eens heel negatief kan zijn? Of sterker nog, dat je op grond van je geloof ook nog wel eens tot de dood veroordeeld zou kunnen worden? Dat lijkt, gelukkig, voor ons iets dat niet direct aan de orde is, maar ondanks dat, brengt deze vraag je wel tot de kern van wat je gelooft. Paulus spreekt namelijk over verwachting, terwijl zijn leven ineens oog in oog kan staan met de dood.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu