Ondanks alle tekenen

Thema: Lijdenstijd

"Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem" (Johannes 12:37)

Heb jij ook wel eens dat gevoel dat God een heleboel lijden van Jezus had kunnen voorkomen? Pas kreeg ik de vraag over het emotionele lijden van Jezus: "Jezus had toch ook de macht kunnen gebruiken dat iedereen die Hem hoorde het zou geloven?" Ja, dat had gekund. Ergens heeft het er ook mee te maken dat geloven ook een keus is. Wil je de woorden van Jezus niet geloven, dan geeft God je die ruimte, met alle gevolgen van dien.  En toch, dan lijk je ook weer vast te lopen, hoe mooi dat over een keus ook klinkt. Want lees dan eens even mee in Johannes 12 vanaf vers 37.

De pijn die je leest in vers 37 heeft weer met het ongeloof te maken. Deze keer het ongeloof van de Joden. Als je zou stoppen met lezen bij vers 37 en alleen leest: "Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem", dan krijg je de neiging om te zeggen: "Zie je wel, ze willen het gewoon niet geloven". Hoeveel wonderen en tekenen zijn er naast de verkondiging van het Evangelie nodig voordat de Joden gaan geloven? Jezus laat toch voortdurend zien Wie Hij is. Je moet toch wel tot de conclusie komen dat bij alles wat er gebeurt, Jezus de Messias moet zijn? Ook omdat alle profetieën in vervulling gaan, maar ook omdat het de hemel op aarde lijkt? Ik maakte ooit mee dat bij iemand een tumor was verdwenen na een gebed en dat die persoon in het ziekenhuis kwam en de artsen zeiden: "Wij begrijpen het niet, maar wij kunnen de tumor nergens vinden, dit moeten we wel een wonder noemen".  Zelfs artsen moeten soms toegeven dat zulke dingen toch echt iets van God moet zijn. Zo toch ook bij Jezus, waar dit doorlopend gebeurde?

Maar stop dan niet te snel met lezen, want als je verder leest blijkt hier een profetie van Jesaja in vervulling te gaan. Johannes haalt de woorden uit Jesaja 53 aan waar de profeet namens God vraagt: "Wie heeft onze prediking geloofd?" Vanwege deze profetie konden ze het niet geloven. Deze profetie heeft God gegeven en vanwege die profetie geloofden ze het ook echt niet. Als je het zo zegt, zou je nog steeds kunnen zeggen dat dit voorkennis is geweest in de profetie, maar dan volgen de woorden: "Want Hij (God) heeft hun ogen verblind en hun hart verhard". God heeft er dus eenzijdig voor gezorgd dat ze het niet konden geloven. Tenminste, zo lijkt het er wel te staan. 

Als dit zo is, dan is het lijden dat Jezus en alle afwijzing dat Hij meemaakte, toch ook lijden dat God Zelf zo liet gebeuren? God heeft toch hun ogen verblind en dus is het toch God Zelf Die het lijden van Zijn Zoon verzwaarde? Deels is dit zo, maar dat is ook in de keus van de Vader om Zijn Zoon te zenden om ons te redden en alle dingen te herstellen. Het is een keus van de Vader en van Jezus geweest om deze weg te gaan. Wat een onbegrijpelijk liefde is dat! Maar waardoor kwam het eigenlijk dat de Joden het niet mochten begrijpen? Dat heeft alles te maken met dat zij gekozen hadden om God aan de kant te zetten. Dat er Romeinen in het land waren en dat een groot deel van het volk verstrooid is over de hele wereld heeft te maken met de keuzes om andere goden te dienen. En dat ze het nu niet zien, komt ook omdat ze het Fundament, de Hoeksteen van het geloof, Jezus Christus aan de kant hebben gezet.

Ongeloof doet dus ook echt iets. Het werkt verharding en afwijzing uit. Als je onder de zegen van God vandaan kruipt, kom je onder de vloek terecht en dan kan het gebeuren dat God je ogen sluit voor Zijn genade. Natuurlijk kon God dit lijden voor Jezus voorkomen, maar Jezus wilde ook voor dit ongeloof de weg gaan om dit te betalen. Al jouw momenten van ongeloof, worden ook in deze pijn betaald. En die pijn moet ondragelijk zijn geweest, want het was wel Zijn Eigen volk!

Gebed: Heer, U besloot alles te willen dragen, ook deze intense pijn van afwijzing nadat U zo had laten zien dat U de hemel op aarde bracht. Ik belijd ook mijn ongeloof en dank U dat U ook deze weg voor mijn ongeloof ging.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Meest gelezen artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu