Verloekingen

Thema: Kracht van gebed

"O God, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij." (Psalm 139:19)

Heb je vijanden lief, was toch een Bijbelse opdracht? Lees even dit bovenstaande gebed van David! We beginnen richting een afronding te komen van het thema 'de kracht van gebed'. We hebben gezien dat jouw gebed zo'n groot verschil kan maken. Eigenlijk gaat het bij gebed heel vaak om positieve veranderingen in situaties. Toch ligt er nog een stukje, waar ik eerlijk gezegd ook vaak omheen loop. Eenvoudigweg omdat het woorden vind die bijna tegen je borst stuiten. Het kan gewoonweg bijna niet. Er wordt namelijk in de Bijbel niet alleen zegenend en liefdevol gebeden, er wordt ook gebeden waarbij vijanden op een verschrikkelijke manier vervloekt worden. Het onheil wordt over hen uitgebeden.

Stel je voor dat we van Psalm 139 een gemeentepsalm zouden maken. Psalm 139 gaat over ons ontstaan en gaat ook over het lichaam en we passen dat ook geestelijk toe op het lichaam van Christus. Dan krijg je hele bijzondere dingen te zien over de gemeente van Christus. Ooit heb ik hier eens over gepreekt en dat was heel bijzonder. Tot nu toe zijn we het wel met elkaar eens, denk ik. God kent ons, ook als gemeente, Hij kent onze vergadergedachten, Hij weet wat we willen en we zijn bijzonder gemaakt. Persoonlijk en ook de gemeente. Alleen er is nog een 'maar'. Psalm 139 (en dit is maar even één voorbeeld van een psalm) eindigt nogal beroerd. Het gebed van David blijft niet een gebed van verwondering hoe groot God is Die hem heeft gemaakt.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze psalm vaak ook maar gedeeltelijk hoor lezen. En moderne vertalingen hebben er alles aan gedaan om de laatste verzen van deze psalm een beetje af te zwakken. Maar luister even wat David bidt. Hij vraag aan God om de goddelozen om te brengen. Hij stuurt mannen met bloed aan hun handen weg, die wil hij als koning niet in de buurt hebben. Hij benoemd hoe ze uiteindelijk vijanden tot valsheid tegen God aanzetten en dan bidt hij: "Zou ik niet haten Heer, wie U haten". 

David eindigt deze psalm door een vloek uit te bidden en te vragen om de ondergang van degenen die tegen God opstaan. Ze zijn tegelijk ook zijn eigen vijanden. En daar legt hij ook gelijk zijn eigen hart bij open, want hij blijft waken dat hij niet op een verkeerde weg is. Maar die vloek die hij uitbidt over degenen die God niet accepteren als Heer! Ik wil niet vervelend zijn, maar dat is nogal radicaal. Misschien zou je tegenwoordig zeggen: Wat een fundamentalist, laat gewoon iedereen in zijn waarde. Moeten zij toch weten dat ze God niet willen eren. Maar dat kan dus niet bij David, hij wil hun ondergang.

Deels kun je dit wel plaatsen in de tijd van David. De vijanden van God, waren ook de vijanden van Israël, dus ze waren ook echt fysieke vijanden die een gevaar vormden. Dat lees je telkens als je zulke gebeden leest. Toch kunnen we dit niet zomaar negeren, want misschien zijn het nu geen legers in onze omgeving, maar wel zij die God afwijzen en ons tot compromissen dwingen en wij dealen heel snel met alle partijen. Is dat terecht richting God? Wat zeg jij als iemand zegt dat hij een ander geloof heeft? Ja, wij hebben ondertussen geleerd te zeggen: "Doe wat je wilt, ieder zijn ding". Maar mag ik dit lastig vinden? Je laat de ander zonder God verder gaan, dat heeft nogal gevolgen, maar we laten dus ook gewoon toe dat opstand tegen God gewoon moet zijn?

Ik weet niet hoe je met vervloekingsgebeden moet omgaan en ik vind het serieus lastig, maar er over nadenken en beseffen dat wij God misschien wel echt te kort doen om vanwege de lieve vrede dingen te laten gebeuren, mag ik daarom vragen? Er zijn teveel gebeden in de Bijbel waarover God niet zegt dat het fout is. Davids haat is terecht. Laten wij in ieder geval het koninkrijk van de duisternis achter al die weerstand tegen God wel vervloeken. In het Nieuwe Testament is de genade van God veel indringender zichtbaar, maar ook Jezus was duidelijk tegen satan en ook tegen Farizeeën die het volk bij Hem vandaan trokken. Jezus zegt zelfs dat het Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn. Alsof dat geen vervloeking is! Win voor Jezus wie je winnen kunt, maar laat de ernstige waarschuwing niet achterwege. Er is maar Eén God en één Redder! Die wil zegenen, maar vervloekt wie Hem niet willen dienen.

Gebed: Heer, dit is geworstel met mensen, met ongelovigen. Ik kom er niet uit en ik vind het moeilijk. Maar wat tegen U opstaat, mag ik ook niet laten bestaan. Help mij om dit naar Uw wil te doen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)

Thema: Vragen staat vrij

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars" (Efeze 4:11)

Hoe win je mensen voor Jezus en moet je daarvoor dan echt de straat op? Dat was de vraag zoals we er vorige keer ongeveer mee begonnen. Jezus zei: “Ga heen, onderwijs alle volken”, maar we zagen ook dat dit vooral voor de apostelen gold. Hoe win je nu iemand voor Jezus? Alleen al die vraag bezorgt je misschien wel kriebels, want dat winnen voor Jezus voelt als zieltjes winnen en het voelt als iets waar iets gedwongens in zit voor degene die je zou winnen. Dus zullen we die term ‘winnen’ maar eens niet meer gebruiken? Hoe maak je iemand enthousiast voor Jezus en Zijn Koninkrijk? Dat klink heel anders!

Op welke manier zorg je ervoor dat iemand die niets met Jezus heeft, belangstelling voor Hem gaat krijgen? Niet omdat we iemand willen dwingen, maar wel omdat we weten dat er zonder Jezus geen leven is. Dat woord ‘winnen’ geeft vaak een gevoel dat het om een doel gaat, terwijl het ons er vooral om gaat dat we iedereen echt gunnen wat wij hebben ontdekt in de relatie met God. Wellicht komt de gedachte op waarom ik zoveel nadruk leg op de woordkeus. Om te ontdekken welke manier Gods Geest bij jou kan gebruiken om iemand verlangend en enthousiast voor Jezus te maken, moet je eerst de vraag eens stellen op welke manier jij ergens enthousiast voor wordt.

Misschien ben jij niet gelovig opgegroeid en weet jij precies waardoor jij uiteindelijk je hart aan Jezus gaf, maar als je heel je leven in de kerk hebt gezeten en je geleidelijk aan tot geloof bent gekomen, is die vraag misschien heel lastig. Denk daarom eens na wat bij jou interesse op zou wekken om je verder in het geloof te verdiepen? Wat zou jou raken, omdat wat Jezus je te bieden heeft, veel verder gaat dan wat ook in deze wereld.

Als de eerste gemeente alles met elkaar deelt raakt dat veel mensen, terwijl op een ander moment een preek van Petrus impact heeft. Maar wie zouden er geweest zijn bij die preek van Petrus? Dat waren wellicht mensen die bewust in Jeruzalem waren vanwege godsdienstige verplichtingen. Als Paulus, later op de Areopagus mensen in beweging ziet komen waren dat filosofen die hij op een filosofische manier aansprak. Dat paste ook wel bij Paulus.

Wat raakt jou? En ga dat nu eens als uitgangspunt nemen om anderen enthousiast te maken voor Jezus. Als het nu zo is dat jij geraakt wordt door de liefdevolle navolging van Jezus, zou dat jouw manier mogen zijn om anderen mee te nemen naar Jezus? Niet prekend, maar omdat ze onvoorwaardelijke liefde bij jou zien. Omdat jij zonder oordeel mensen wilt liefhebben raak jij het meest de mensen in de goot waar iedereen zijn hoofd voor omdraait, maar jouw liefde voor die mensen maakt hen geïnteresseerd in de reden waarom jij hen lief wil hebben. En dan hoef je nog geen woord over Jezus gezegd te hebben.

Als Paulus aan de gemeente in Efeze duidelijk maakt dat er vijf bedieningen zijn, dan zegt hij dat degenen met een bediening er zijn om anderen toe te rusten tot dienstbetoon. Dat betekent dat er in de gemeente dus vijf soorten mensen zijn. Apostelen met visie, evangelisten met werfkracht, herders die liefdevol zich om kwetsbare schapen bekommeren, profeten die bijzondere leiding van God hebben om in specifieke situaties te handelen en leraren die onderwijs geven. Kennelijk is het dus logisch dat deze vijf bedieningen zo in de gemeente aanwezig zijn, dat daarop moet worden toegerust. Zo zie je dat jij helemaal niet de straat op hoeft als je geen gave van evangelist hebt. Jij mag het Koninkrijk van Jezus brengen op een manier die bij jou past. Bemoedig jij graag, breng dan zo Jezus dichterbij, onderwijs jij graag, zoek dan daar op welke manier jij Jezus dichtbij kunt brengen en als jij graag zorgt, zet daar dan nieuwe stappen in om mensen door jou in aanraking met Jezus te brengen. En ben jij creatief? Misschien is dat jouw profetische manier om mensen te raken met Wie Jezus is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu