Verloekingen

Thema: Kracht van gebed

"O God, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij." (Psalm 139:19)

Heb je vijanden lief, was toch een Bijbelse opdracht? Lees even dit bovenstaande gebed van David! We beginnen richting een afronding te komen van het thema 'de kracht van gebed'. We hebben gezien dat jouw gebed zo'n groot verschil kan maken. Eigenlijk gaat het bij gebed heel vaak om positieve veranderingen in situaties. Toch ligt er nog een stukje, waar ik eerlijk gezegd ook vaak omheen loop. Eenvoudigweg omdat het woorden vind die bijna tegen je borst stuiten. Het kan gewoonweg bijna niet. Er wordt namelijk in de Bijbel niet alleen zegenend en liefdevol gebeden, er wordt ook gebeden waarbij vijanden op een verschrikkelijke manier vervloekt worden. Het onheil wordt over hen uitgebeden.

Stel je voor dat we van Psalm 139 een gemeentepsalm zouden maken. Psalm 139 gaat over ons ontstaan en gaat ook over het lichaam en we passen dat ook geestelijk toe op het lichaam van Christus. Dan krijg je hele bijzondere dingen te zien over de gemeente van Christus. Ooit heb ik hier eens over gepreekt en dat was heel bijzonder. Tot nu toe zijn we het wel met elkaar eens, denk ik. God kent ons, ook als gemeente, Hij kent onze vergadergedachten, Hij weet wat we willen en we zijn bijzonder gemaakt. Persoonlijk en ook de gemeente. Alleen er is nog een 'maar'. Psalm 139 (en dit is maar even één voorbeeld van een psalm) eindigt nogal beroerd. Het gebed van David blijft niet een gebed van verwondering hoe groot God is Die hem heeft gemaakt.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze psalm vaak ook maar gedeeltelijk hoor lezen. En moderne vertalingen hebben er alles aan gedaan om de laatste verzen van deze psalm een beetje af te zwakken. Maar luister even wat David bidt. Hij vraag aan God om de goddelozen om te brengen. Hij stuurt mannen met bloed aan hun handen weg, die wil hij als koning niet in de buurt hebben. Hij benoemd hoe ze uiteindelijk vijanden tot valsheid tegen God aanzetten en dan bidt hij: "Zou ik niet haten Heer, wie U haten". 

David eindigt deze psalm door een vloek uit te bidden en te vragen om de ondergang van degenen die tegen God opstaan. Ze zijn tegelijk ook zijn eigen vijanden. En daar legt hij ook gelijk zijn eigen hart bij open, want hij blijft waken dat hij niet op een verkeerde weg is. Maar die vloek die hij uitbidt over degenen die God niet accepteren als Heer! Ik wil niet vervelend zijn, maar dat is nogal radicaal. Misschien zou je tegenwoordig zeggen: Wat een fundamentalist, laat gewoon iedereen in zijn waarde. Moeten zij toch weten dat ze God niet willen eren. Maar dat kan dus niet bij David, hij wil hun ondergang.

Deels kun je dit wel plaatsen in de tijd van David. De vijanden van God, waren ook de vijanden van Israël, dus ze waren ook echt fysieke vijanden die een gevaar vormden. Dat lees je telkens als je zulke gebeden leest. Toch kunnen we dit niet zomaar negeren, want misschien zijn het nu geen legers in onze omgeving, maar wel zij die God afwijzen en ons tot compromissen dwingen en wij dealen heel snel met alle partijen. Is dat terecht richting God? Wat zeg jij als iemand zegt dat hij een ander geloof heeft? Ja, wij hebben ondertussen geleerd te zeggen: "Doe wat je wilt, ieder zijn ding". Maar mag ik dit lastig vinden? Je laat de ander zonder God verder gaan, dat heeft nogal gevolgen, maar we laten dus ook gewoon toe dat opstand tegen God gewoon moet zijn?

Ik weet niet hoe je met vervloekingsgebeden moet omgaan en ik vind het serieus lastig, maar er over nadenken en beseffen dat wij God misschien wel echt te kort doen om vanwege de lieve vrede dingen te laten gebeuren, mag ik daarom vragen? Er zijn teveel gebeden in de Bijbel waarover God niet zegt dat het fout is. Davids haat is terecht. Laten wij in ieder geval het koninkrijk van de duisternis achter al die weerstand tegen God wel vervloeken. In het Nieuwe Testament is de genade van God veel indringender zichtbaar, maar ook Jezus was duidelijk tegen satan en ook tegen Farizeeën die het volk bij Hem vandaan trokken. Jezus zegt zelfs dat het Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn. Alsof dat geen vervloeking is! Win voor Jezus wie je winnen kunt, maar laat de ernstige waarschuwing niet achterwege. Er is maar Eén God en één Redder! Die wil zegenen, maar vervloekt wie Hem niet willen dienen.

Gebed: Heer, dit is geworstel met mensen, met ongelovigen. Ik kom er niet uit en ik vind het moeilijk. Maar wat tegen U opstaat, mag ik ook niet laten bestaan. Help mij om dit naar Uw wil te doen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu