Helpt bidden echt?

Thema: Kracht van gebed

"Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden." (Lukas 11:10)

Het is allemaal goed om te zeggen dat je intimiteit met God je Vader moet zoeken, je mag dan zelfs ook nog wel zeggen dat bidden iets is dat niet moet ontbreken. Gebed is ook nog helpend als het gaat over het loslaten van je zorgen, maar is dat ook niet gewoon een soort van psychologie? Er zijn wetenschappers die stellen dat gebed niets meer is dan een psychologisch proces. Je doet eigenlijk iets waardoor je jezelf hoop geeft en hoop doet leven. Dat is een totaal vrijzinnige manier van denken dat uitgaat van een geloof in de god die we in onze denkbeelden hebben gemaakt, maar die niet bestaat. Dus binnen een religieus systeem kun je het voorgaande over bidden ook gewoon beamen. Als bidden niet meer dan een psychologisch proces is, dan zijn we snel uitgepraat. De grote vraag is natuurlijk of bidden echt helpt. Brengt gebed werkelijk verandering in situaties.

Ik zeg natuurlijk op voorhand 'ja'. Ik heb op het gebed al zoveel bijzondere dingen zien gebeuren, waarin God soms direct ingreep in een situatie. Dus ik zeg 'ja' als het gaat om de vraag of bidden helpt. Maar op basis van alleen ervaringen zijn we er natuurlijk niet mee klaar, zeker niet omdat er ook genoeg momenten zijn dat er na een gebed niets gebeurt. Ogenschijnlijk ervaar ik dat meer gebeden geen verschil lijken te maken dan wel. Ook als je de psalmen leest, merk je dat er voor de gelovige vaak een enorme strijd is die lang niet altijd wordt opgelost, zelfs niet na een grote schreeuw tot God. Om toch iets heel stellig te weten, moeten we eerst luisteren naar een woord van Jezus over bidden. Hij is Degene die de opdracht tot bidden geeft, Hij laat zien hoe vaak Hij Zelf ook bad, maar Hij geeft er ook een belofte bij.

Die belofte geeft Hij bij het verhaal over gebedsverhoring. Hij vertelt eigenlijk twee verhalen en na het eerste verhaal geeft Hij een belofte mee. Het gaat in dat verhaal over iemand die van een verre reis thuiskomt en midden in de nacht bij een vriend aanklopt om brood. Wat zal die vriend dan doen? Die vriend ligt met zijn gezin te slapen. Dus die vriend binnenlaten is maar de vraag of dat een optie kan zijn. En toch, omdat hij het gewoon niet kan maken om niet te reageren, geeft hij die vriend die terugkomt van een verre reis, zoveel brood als dat hij nodig heeft.

Nu zegt dit verhaal natuurlijk niets over de persoon van God, alsof Hij zou slapen en om van het gezeur af te zijn dat Hij maar geeft waar om gevraagd wordt. Dat is niet het beeld dat Jezus op wil roepen, maar het gaat Jezus om het moment van aankloppen en de logica van het reageren op de vraag. Jezus zegt dan over gebedsverhoring: "Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden en klop en u zal opengedaan worden. Zoeken, kloppen en bidden staat in de gebiedende wijs, dus dat is een opdracht die moet gebeuren om dat wat er op volgt, te ontvangen. Er zal opengedaan worden, je zult vinden en je zult ontvangen. Dat is het gevolg als je bidt, zoekt en klopt. Dit zijn de woorden van Jezus, de Zoon van God, Die weet hoe Zijn Vader is en hoe Zijn Vader reageert. Vandaar uit vertelt Jezus dan het verhaal over een zoon die zijn vader om een boterham vraagt. En dat verhaal loopt dan uit op de gave van de Heilige Geest. Maar bij dat eerste voorbeeld is het zover niet. In die twee verhalen zitten meerdere niveaus van ontvangen. Als je de opdracht van Jezus om te bidden gehoorzaamt, dan zul je ontvangen.

De vraag die dan blijft liggen is de vraag of je altijd alles zult ontvangen zoals je bidt? Nee, natuurlijk niet. Een aardse vader zal zijn kind ook geen dingen geven die niet goed voor hem zijn. Het gaat er dus aan de ene kant om dat we bidden, kloppen en zoeken en aan de andere kant dat we leren bidden naar de wil van God. Daar kom je vooral achter als je kijkt wat er gebeurt bij verhalen in de Bijbel waar gebeden wordt en waar getuigenissen worden gegeven over Gods reageren om ons bidden.

Gebed: Heer, dank U wel dat U belooft dat ik zal ontvangen, U zult opendoen en ik zal vinden. Bouw mijn geloof door telkens nieuwe ervaringen met U.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu