Intense haat

Thema: Lijdenstijd

"Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft." (Johannes 15:18)

Als je Jezus volgt, kan het ervoor zorgen dat de wereld die Jezus niet liefheeft, je gaat haten. Dat horen we natuurlijk overal om ons heen. Op plaatsen waar mensen vervolgd worden om hun geloof speelt dit veel meer dan bij ons. Wij zullen misschien eens wat weerstand krijgen, het kan gevolgen hebben voor je baan of je positie, maar over het algemeen valt het bij ons nog mee. Als het gebeurt, dan zegt Jezus: "Weet dan dat zij Mij eerder gehaat hebben dan dat ze jullie haten". Een opmerking die we heel vaak betrekken op het lijden vanwege je geloof. Vandaag wil ik die tekst ook even omdraaien en even stilstaan bij wat Jezus hiermee over Zichzelf zegt. Dat is namelijk nogal een heftige opmerking. Ik kom er telkens achter hoeveel van dit soort opmerkingen van Jezus voor ons bijna gewoon zijn geworden, maar is het ook gewoon?

Jezus zegt dat ze Hem gehaat hebben. Ja, dat weten we toch? We kennen alle verhalen toch, hoe de Farizeeën de haat aan Jezus betoonden? Hoe het volk Hem aan de ene kant graag wilde als Koning, maar uiteindelijk met de meest grote grimmigheid Hem verwierp? Ja, en omdat we dit precies weten, lezen we heel makkelijk over die paar woorden heen die Jezus uitspreekt dat de wereld Hem heeft gehaat. En dan er overheen lezen in de zin van dat we het ter kennisgeving aannemen en weer verder gaan. De wereld heeft Jezus gehaat! In het Evangelie van Johannes is de 'wereld' altijd de ongelovige wereld. Het is de wereld van Johannes 3:16, waarvan staat dat God de wereld (zonder Hem) zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Het is ook de wereld waarvan Jezus zegt dat de Geest deze zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat in tegenstelling tot de discipelen die Hij daarvan uitzondert en zegt: "Maar jullie..."

Uiteindelijk waren wij allemaal de wereld. Als God Zijn Zoon zendt in deze wereld gaat het om een compleet verloren wereld waarvan wij niet uitgezonderd waren. Je komt pas los van die wereld als je Jezus leert kennen en liefhebben. Vanaf dat moment val je niet meer onder die wereld uit het Evangelie van Johannes. Maar het gaat dus wel over de wereld die God goed gemaakt had, die God volkomen diende en was naar Gods verlangen. En die wereld, waarvan God eigenaar is, die wereld heeft Jezus gehaat, al voordat wij als volgelingen van Jezus gehaat zouden kunnen worden. Die wereld heeft Jezus gehaat. Jezus, de Zoon van God Zelf, Die kwam om te redden en te herstellen. Hij is gehaat door de wereld. Terwijl Hij kwam om te redden heeft deze wereld alles gedaan om van Jezus af te komen. Hij is gekomen tot het Zijne, zegt Johannes, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Jezus lijdt aan de afwijzing van de wereld die Hij kwam redden. 

Het is verschrikkelijk als je als gelovige wordt gehaat vanwege Jezus, maar hoeveel verschrikkelijker is het dat Jezus gehaat wordt. Dat moet toch niet kunnen? Zachtmoedig en nederig kwam Hij in deze wereld die Hem is gaan haten. En wij, wij komen uit deze wereld voort. Ja, door Gods genade eruit gehaald en daarom kunnen we ons nooit verheffen beter te zijn, maar je ziet de afwijzing van Jezus, ook als je het zelf ervaart. Ze wijzen jou en mij niet af, maar ze wijzen Jezus af. Die haat heeft Jezus voluit gevoeld om dwars door die haat heen Zijn werk te voltooien en ervoor te zorgen dat alles volbracht zou worden om een hatende wereld terug te brengen. Wat een genade, maar wat een lijden ook.

Gebed: Heer, wat moet de haat van Uw wereld, U pijn gedaan hebben. Het is Uw genade dat ik U ben gaan liefhebben en dat U mij er al uit hebt gered. Gebruik mij om in Uw Naam er nog veel te redden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu