In verwarring

Thema: Lijdenstijd

"Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden." (Johannes 13:21)

Hoe weet je nu wat Jezus echt heeft geraakt? Er zijn momenten dat Jezus heel duidelijk laat zien wat dingen Hem deden. Als het over medelijden gaat, dan is Hij met innerlijke ontferming bewogen, in de hof van Gethsemané raakt Hij ontsteld van wat Hij op dat moment ervaart, maar op het moment dat Judas Hem gaat verraden raakt Zijn geest in beroering. Wat dat woord 'beroering' precies zegt, is nog niet zo eenvoudig. Het is wel een heftige ervaring voor Jezus in Zijn geest. En is dat vreemd?

Jezus heeft 3 jaar intensief met Zijn discipelen opgetrokken en hoeveel heeft Jezus met hen gedeeld? Niet alleen Zijn onderwijs, niet alleen de wonderen, maar hoeveel heeft Jezus ook van Zichzelf gedeeld? Intens veel! Zijn diepe emotie bij de dood van Lazarus, Zijn boosheid over het onrecht in de tempel, Zijn woorden over Zijn komende lijden, zoveel wat Hij van Zichzelf heeft gedeeld. En nu, vlak voordat alles naar het einde gaat, weet Jezus dat misschien het ergste Hem zal gaan overkomen. Degenen die het dichtstbij Hem hebben gestaan, zullen Hem niet trouw blijven. Het is nog veel erger. Er is er eentje die Hem zal verraden en Hem zal overleveren aan de overpriesters en de leiders van het volk die Hem ter dood zullen veroordelen.

Jezus, Die alleen maar liefde heeft gegeven, onvoorwaardelijk trouw is geweest voor de discipelen, hen nooit in de steek liet, altijd er was als het nodig was. Jezus, de enige Vriend Die echt liefde heeft gegeven, staat nu op het punt dat Judas Hem zal gaan verraden. De gedachte aan deze misdaad, dit onrecht brengt Zijn geest in beroering. Je zou dat woord kunnen vertalen met 'in beweging komen', maar dat zegt nog niet zoveel. Het woord wat het dichtstbij de vertaling van het woord in het Grieks komt is 'verwarring'. Je komt het woord ook tegen bij de discipelen op het moment dat ze in de storm zijn en Jezus over het water komt aanlopen. Dan raken ze in verwarring en denken dat het een spook is. Je komt het woord ook tegen als Zacharias in de tempel een engel ziet of bij Herodes als hij hoort van de geboren Koning van de Joden. Complete verwarring, iets dat je leven totaal op z'n kop zet. Dat is de emotie die er hoort bij het verraad van Judas. Jezus raakt in Zijn geest in verwarring.

Wij kunnen nooit begrijpen hoe dat dan zit. Want als de Zoon van God, als God Zelf, zou Hij niet in verwarring hoeven te komen, want de controle ligt uiteindelijk bij Hemzelf. Wat hier gebeurt zullen we vooral moeten bekijken vanuit Zijn menselijke natuur. Op die manier heeft Hij het hele lijden moeten ervaren. Vanuit Zijn Godheid moet alles anders zijn geweest, maar het lijden ervaart Hij vooral in Zijn menselijke natuur. Dat maakt dat Jezus nu in verwarring raakt. Degenen die altijd bij Hem zijn geweest, laten Hem niet alleen vallen, maar er is er één die Hem ook zal verraden. Is dat vriendschap, op het moment dat geld gaat rollen, je je Vriend verraadt? Ben je dan wel echt een vriend van Jezus geweest? Is het bij Judas wel eens echt om Jezus en Zijn Koninkrijk gegaan, of alleen om geld en eer en de hoop om straks naast de troon te mogen zitten?

Dit zijn gewoon menselijke vragen die bij je opkomen als je over Judas nadenkt. Ergens moeten deze vragen, waar Jezus ook wel antwoord op had, Hem toch in verwarring hebben gebracht. Jezus' lijden werd niet alleen zwaar gemaakt door de vijandschap om Hem heen, maar ook door de kring om Hem heen die uiteindelijk toch voor zichzelf koos, waarbij Judas dit op de meest verschrikkelijke manier deed. Judas had Jezus nodig om zijn geld binnen te halen. En dan ineens staat Judas toch veel dichterbij, want Jezus, waarom heb jij Hem nodig? Is het echt om je redding? Of is er ook eigen belang, dan is het verschil met Judas maar heel erg dun. Daarom is het goed om je hierop eerlijk te onderzoeken. Misschien niet dat je Jezus zou verraden, maar Jezus nodig hebben voor je eigen doelen, raakt bijna aan Judas. Dat is een heftige conclusie. 

Gebed: Heer, U ging voor mij Uw weg, dat wil ik ontvangen, ik verlang naar meer van U en Uw Koninkrijk, maar tegelijk is eigen belang ook zo gevaarlijk en is dat zo dichtbij. De grens is soms zo flinterdun. Bewaar mij voor iets van Judas en laat mij heel dichtbij U blijven.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu