Controle loslaten

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Jezus neemt een linnen doek en een waskom met water en Hij begint de voeten van de discipelen te wassen en blijkbaar zijn ze of stomverbaasd of accepteren ze wat Jezus doet. Misschien was dit nu net het klusje dat vooral de ander moest doen en daarom gebeurde het misschien niet. En dan doet Jezus het. Tot Hij bij Petrus komt en Petrus zegt: "Mooi niet, mijn voeten wast U niet." Dit ging Petrus toch blijkbaar wat te ver. Maar Jezus maakt hem duidelijk dat dit is wat moet gebeuren. Jezus is gekomen om te dienen, zelfs te dienen als een slaaf en zo bukt Hij bij Zijn discipelen neer. En dan zegt Hij tegen Petrus: "Als Ik je voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel met Mij." Dat wat Jezus zegt is een term uit de landverdeling. Je had dan met iemand een erfdeel. Jezus zegt dus eigenlijk: "Als Ik jou niet mag dienen, dan deel je ook niet in de erfenis." De erfenis is de overwinning die Jezus straks tot stand zal brengen door Zijn sterven. De symboliek in dit gedeelte is enorm!

Petrus wijst dus in eerste instantie af dat Jezus hem dient. De controle wil Petrus houden en dit mocht niet gebeuren. En met dat Jezus zegt wat Hij doet en dat dit te maken heeft met Zijn erfenis, slaat Petrus door en wil hij ineens helemaal gewassen worden. Weer wil Petrus de controle hebben over wat er gebeurt. Dan moet hij ook helemaal maar gewassen worden. Hij wil Jezus dus eigenlijk naar zijn ideeën laten handelen en dat doet Jezus niet. Als je gewassen bent, is het alleen nodig om je voeten te wassen, want voor de rest ben je dan al rein. Ook hier zegt Jezus meer dan deze woorden. Hij zegt er gelijk achteraan dat niet iedereen hier rein is. Dat gaat natuurlijk over Judas. 

Jezus zegt hier dus ook zoiets als: Je moet gewassen worden. Deze voetwassing is niet reddend, het laat alleen Jezus' dienende houding zien. Maar met die woorden rein en onrein zegt Jezus dus ook dat als je rein bent, in tegenstelling tot Judas dus, dan moeten nog wel je voeten gewassen worden. Je bevuilt je dus nog steeds zolang je nog op deze wereld bent. Je bent wel gewassen door Jezus' bloed, maar er is nog wel vuil. Je bent rein, maar er kleeft nog wel vuil aan je. Je bent heilig, maar je zondigt nog wel. En durf je over jouw reiniging, Jezus de controle te geven. Of doe je Hem pijn door zelf de controle vast te houden. Hij wil je voeten blijven wassen, ook al ben je gewassen door Zijn bloed. Telkens opnieuw wil Hij je dienen, ook als Koning in eeuwigheid.

Gebed: Heer, U wilt mij dienen en dat kost mij heel veel om die controle los te laten. Maar hier ben ik, ik laat los en laat U mij dienen.

 

 

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu