Psalmen - Een rein hart

Thema: Psalmen

"Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mi niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest net van mij weg." (Psalm 51:12 en 13)

Als je David een klein beetje kunt begrijpen, of misschien als je eerlijk bent, wel iets meer dan een beetje, dat begrijp je wat de kern is in psalm 51. Dat is niet vergeving op zichzelf, want daar heb je als gelovige die in zonde is gevallen niet genoeg aan. De kans bestaat dat velen zeggen dat vergeving van zonden genoeg is, maar als je echt weet wat je bent kwijtgeraakt door in zonde te vallen, dan weet je ook dat je meer nodig hebt. Niet alleen Gods vergeving, maar er moet iets gebeuren waardoor er niets meer overblijft van wat is gebeurt. En dat heb je telkens weer als er zonden tussen jou en God instaan. David vraag aan God om een nieuw geschapen hart.

Je zou bijna zeggen dat David om een nieuw hart vraagt. Dit is natuurlijk een uitspraak geworden die in veel kringen zo vanzelfsprekend is geworden dat het besef van dat nieuwe hart iets is geworden van: Oud eruit en nieuw erin. Maar dat bedoelt David niet. Hij zegt niet: Geef mij een nieuw hart, hij vraagt iets dat veel radicaler is. Hij vraagt aan God om een nieuw hart te scheppen. Dit is niet een nieuw hart van een nieuwe kans, maar hij vraagt om iets dat teruggaat vanuit het begin. Scheppen deed God toen er niets was. Dat begrip, daar gaat hij op terug. David vraagt om een rein hart, dat teruggaat naar het moment van de schepping. Helemaal zuiver, zonder sporen of gedachten aan het verleden.

David gaat daarin ook in waarom dat hij dit nodig heeft. Hij is bang dat God hem verwerpt, maar ook dat de geest van heiligheid in hem verdwijnt. In de meeste vertalingen is dit vertaald met de Heilige Geest, maar letterlijk staat er ' de geest van heiligheid'. De Heilige Geest in het Oude Testament was vooral de Geest die de gelovige heiligde en die de gelovige Gods heiligheid liet zien. David beseft als hij dat kwijtraakt, dat hij geen bescherming tegen zonden meer heeft. En pas als dit herstelt is bij David, dan kan hij weer vrijmoedig anderen wijzen op Gods wil, dan kan hij pas weer zondaars en overtreders Gods wegen leren.

Er moet dus iets gebeuren, waardoor het verleden radicaal wordt afgesloten en er geen enkele aanklacht meer overblijft. David is gebroken door zijn zonden en daardoor weet hij wat hij echt nodig heeft, maar ook weet hij dat God juist een gebroken hart wil aanvaarden, om een nieuw hart te scheppen. Niet de offers, maar een gebroken hart, daar kan God echt wat mee.

We gaan vanaf de volgende 'Tijd met God' de veertigdagentijd weer in en hoe kun je nu echt anderen op het werk van Jezus wijzen? Als je van binnen voelt en weet dat je hart opnieuw rein is geworden en er geen schaamte meer overblijft. Dan ontvang je de vreugde opnieuw terug en kun je vrijmoedig getuigen van Jezus en Zijn werk. Laat het, telkens als het is misgegaan in je leven, je gebed zijn dat God een rein hart schept in jou en dat Hij je lippen opent om opnieuw te getuigen van Gods heerlijkheid en glorie. 

Ik weet niet wat er in jouw leven als gelovige is misgegaan en ook niet hoe het telkens terug blijft komen. Dat is voor iedereen persoonlijk verschillend, maar als je met David zo komt, dan zal God je hart nooit verachten, maar je met Zijn liefde herstel en genezing geven en blijft misschien alleen de vraag nog over of als God jou vergeeft, jij ook jezelf wilt vergeven en echt opnieuw wilt beginnen. En ja, sommigen dingen uit het verleden zullen een rol blijven spelen, sommige verkeerde keuzes hebben sporen getrokken die niet meer uit te wissen zijn, maar weet dan dat het geestelijk anders is, ook als satan je telkens probeert klein te houden. David zal ook telkens Bathseba hebben gezien en telkens beseft hebben dat Uria er niet meer was, dat verdwijnt niet, maar hij is na alles wel opnieuw gaan leven uit zijn reine, nieuw geschapen hart.

Gebed: Heer, Schep mij een rein hart, ik vraag niet alleen vergeving, maar ik vraag om een totaal nieuw geschapen hart, met een standvastige, tegen elke zonde bestande geest.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)

Thema: Vragen staat vrij

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars" (Efeze 4:11)

Hoe win je mensen voor Jezus en moet je daarvoor dan echt de straat op? Dat was de vraag zoals we er vorige keer ongeveer mee begonnen. Jezus zei: “Ga heen, onderwijs alle volken”, maar we zagen ook dat dit vooral voor de apostelen gold. Hoe win je nu iemand voor Jezus? Alleen al die vraag bezorgt je misschien wel kriebels, want dat winnen voor Jezus voelt als zieltjes winnen en het voelt als iets waar iets gedwongens in zit voor degene die je zou winnen. Dus zullen we die term ‘winnen’ maar eens niet meer gebruiken? Hoe maak je iemand enthousiast voor Jezus en Zijn Koninkrijk? Dat klink heel anders!

Op welke manier zorg je ervoor dat iemand die niets met Jezus heeft, belangstelling voor Hem gaat krijgen? Niet omdat we iemand willen dwingen, maar wel omdat we weten dat er zonder Jezus geen leven is. Dat woord ‘winnen’ geeft vaak een gevoel dat het om een doel gaat, terwijl het ons er vooral om gaat dat we iedereen echt gunnen wat wij hebben ontdekt in de relatie met God. Wellicht komt de gedachte op waarom ik zoveel nadruk leg op de woordkeus. Om te ontdekken welke manier Gods Geest bij jou kan gebruiken om iemand verlangend en enthousiast voor Jezus te maken, moet je eerst de vraag eens stellen op welke manier jij ergens enthousiast voor wordt.

Misschien ben jij niet gelovig opgegroeid en weet jij precies waardoor jij uiteindelijk je hart aan Jezus gaf, maar als je heel je leven in de kerk hebt gezeten en je geleidelijk aan tot geloof bent gekomen, is die vraag misschien heel lastig. Denk daarom eens na wat bij jou interesse op zou wekken om je verder in het geloof te verdiepen? Wat zou jou raken, omdat wat Jezus je te bieden heeft, veel verder gaat dan wat ook in deze wereld.

Als de eerste gemeente alles met elkaar deelt raakt dat veel mensen, terwijl op een ander moment een preek van Petrus impact heeft. Maar wie zouden er geweest zijn bij die preek van Petrus? Dat waren wellicht mensen die bewust in Jeruzalem waren vanwege godsdienstige verplichtingen. Als Paulus, later op de Areopagus mensen in beweging ziet komen waren dat filosofen die hij op een filosofische manier aansprak. Dat paste ook wel bij Paulus.

Wat raakt jou? En ga dat nu eens als uitgangspunt nemen om anderen enthousiast te maken voor Jezus. Als het nu zo is dat jij geraakt wordt door de liefdevolle navolging van Jezus, zou dat jouw manier mogen zijn om anderen mee te nemen naar Jezus? Niet prekend, maar omdat ze onvoorwaardelijke liefde bij jou zien. Omdat jij zonder oordeel mensen wilt liefhebben raak jij het meest de mensen in de goot waar iedereen zijn hoofd voor omdraait, maar jouw liefde voor die mensen maakt hen geïnteresseerd in de reden waarom jij hen lief wil hebben. En dan hoef je nog geen woord over Jezus gezegd te hebben.

Als Paulus aan de gemeente in Efeze duidelijk maakt dat er vijf bedieningen zijn, dan zegt hij dat degenen met een bediening er zijn om anderen toe te rusten tot dienstbetoon. Dat betekent dat er in de gemeente dus vijf soorten mensen zijn. Apostelen met visie, evangelisten met werfkracht, herders die liefdevol zich om kwetsbare schapen bekommeren, profeten die bijzondere leiding van God hebben om in specifieke situaties te handelen en leraren die onderwijs geven. Kennelijk is het dus logisch dat deze vijf bedieningen zo in de gemeente aanwezig zijn, dat daarop moet worden toegerust. Zo zie je dat jij helemaal niet de straat op hoeft als je geen gave van evangelist hebt. Jij mag het Koninkrijk van Jezus brengen op een manier die bij jou past. Bemoedig jij graag, breng dan zo Jezus dichterbij, onderwijs jij graag, zoek dan daar op welke manier jij Jezus dichtbij kunt brengen en als jij graag zorgt, zet daar dan nieuwe stappen in om mensen door jou in aanraking met Jezus te brengen. En ben jij creatief? Misschien is dat jouw profetische manier om mensen te raken met Wie Jezus is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu