Psalmen - Zonden tegen God

Thema: Psalmen

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

David beseft wat het echt is en waardoor hij ook niet verder kon gaan nadat Nathan bij hem was gekomen. Het was niet een zonde in relaties, het was niet iets wat hij Uria aan deed, maar het was zonde tegen God. Als je dat beseft kun je onmogelijk door blijven gaan. Dan moet je stoppen en stilstaan. Je zou degene die je met je zonden iets hebt aangedaan nog kunnen laten aan tobben met de gevolgen, maar het is in de eerste plaats zonden tegen God. Het maakt niet uit welke zonde dat je doet, maar je doet dat tegen God en dat kun je niet zomaar negeren. Dat kan niet omdat God dat niet zal negeren. Wat zou er gebeuren als huwelijken die breken omdat er een ander in het spel is, beseffen dat het in de eerste plaats zonde tegen God is? Kun je dan nog iets van een houding overhouden van 'jammer voor die ander, maar ik maak mijn keuzes?' Dat geldt natuurlijk voor alles. Stel dat je over iemand hebt kwaadgesproken en je doet het af met 'dat had hij maar normaal moeten doen, dit is wat hij verdient'. Natuurlijk, het is niet de bedoeling en we noemen het wel zonde, maar wat als je beseft dat het in de eerste plaats zonde tegen God is? Daarmee zet David in deze psalm alles in een ander daglicht, hij zet het in Gods licht. Het is dus kwaad in Gods ogen!

Dat een mens boos op je is en je het leven zou zuur maken is vervelend, maar dat is te ontlopen, maar God ontloop je niet. God is helemaal rechtvaardig als Hij zou straffen, want elke zonde is in de eerste plaats zonde tegen God Zelf. Het gaat tegen Zijn afspraken met ons in. Als je dit bedenkt, begrijp je ook dat de zonde bij David steeds voor zijn ogen staat. In zijn bewustzijn beseft hij telkens opnieuw dat hij niet alleen een ander iets heeft aangedaan, maar hij heeft het tegen God gedaan en telkens weer staat het hem voor ogen. Waarschijnlijk heeft David de herinneringen telkens zien terugkomen. Dat kan alleen maar stoppen als God zijn geweten en zijn bewustzijn reinigt. Ondanks dat David weet dat God genadig en barmhartig is, is het niet vanzelfsprekend dat God hem zijn zonden niet aanrekent. En de gevolgen van zonden, de Bijbel laat te vaak zien dat zonden, ook van God uit, ook binnen het leven van een gelovige, gevolgen heeft. Over God Die straft willen we tegenwoordig niet vaak meer horen, want in Christus ben je toch heilig? Ja, dat is zeker waar, maar zonden kan wel degelijk een gevolg hebben, laten we daarom ook telkens scherp zijn op ons leven en onze relatie met God.

Gebed: Heer, mijn zonden zijn in de eerste plaats zonden tegen U. Laat mij beseffen wat dit echt betekent, zodat er echt berouw ontstaat en ik mij telkens voor U verootmoedig en Uw genade echt kan ontvangen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu