Vrouwen in de Bijbel - Debora

"En Debora, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël." (Richteren 4:4) 

Vrouwen kunnen niet regeren en ze mogen het niet ook. Een term die ik vroeger vaak hoorde. Regeren was voorbestemd aan mannen. En natuurlijk, in de Bijbel zien we vooral mannen regeren. Deels zal dit ook wel met de cultuur te maken hebben gehad, maar toch, als je goed leest hebben vrouwen bewust of onbewust meer te vertellen dan we denken. En welke man heeft soms niet het gevoel dat zijn vrouw toch wel keuzes maakt waarbij je het gevoel hebt, de controle te verliezen. En man is het hoofd van het gezin, dat is wel duidelijk, maar of een vrouw daarmee niet zou mogen regeren is de vraag.

 

De Bijbel maakt het ons dan ook niet bepaald makkelijk als je dit standpunt wilt verdedigen. Al vroeg in de Bijbel komen we Debora tegen. Zij was een richteres. Dat is nogal wat in die tijd. Een vrouw die rechtsprak, een vrouw in die tijd, dat was totaal vreemd. Het opmerkelijke van Debora is, dat er maar weinig over haar bekend is. Ze geeft leiding aan het volk, ze is een richteres, maar ze is ook een profetes. En dat blijkt wel uit haar woorden. Maar het blijkt ook dat haar woorden soms niet bepaald serieus genomen worden. Ze heeft blijkbaar een duidelijk spreken van God gehoord en heeft dat ook bekend gemaakt. God heeft duidelijk gemaakt dat Israël de strijd aan moest gaan en zou overwinnen over Sisera. 

Wat betekent het als God je duidelijk zegt wat er moet gebeuren? Het betekent vooral dit: Je moet je dan dus ook geen zorgen over het vervolg maken. Als God zegt dat Hij een vijand in je handen zal geven, dan moet je ook niet bang zijn om de strijd aan te gaan, want God gaat in de zegen gewoon mee. Als je daar over nadenkt, dan blijkt Debora een grote gelovige te zijn. Je merkt het aan de manier waarop ze Barak laat halen. Ze laat hem zeggen: "Heeft de HEERE niet geboden?" Ze zegt zoiets als: "Ben je doof, ik ben toch duidelijk geweest, waar blijf je met je leger." 

Maar Barak blijkt nogal een angsthaas te zijn en dat in tegenstelling tot Debora. Hij neemt haar leiderschap ook niet bepaald serieus. En blijkbaar denkt hij nog steeds dat dit mis dreigt te gaan. En wat een opmerkelijk actie haalt hij dan uit door te zeggen dat hij alleen de strijd aan wil gaan als Debora meegaat in de strijd. En dat is een opmerkelijke zaak. Vrouwen horen geen oorlog te voeren. Maar ook dan blijkt Debora sterk te zijn in haar vertrouwen in God: Natuurlijk, ze gaat mee en waar zou je ook bang voor zijn als God zegt dat je kunt gaan. 

Wat een vertrouwen in God heeft deze vrouw. Een vrouw met profetische gaven die Gods woorden onvoorwaardelijk durft te gehoorzamen. Wat God zegt, voert ze uit zonder angst. Dat is een krachtig voorbeeld van geloof. Want hoe vaak reageren wij al Barak? Nog een keer redeneren en nog een keer bedenken dat het ook misschien wel anders kan. Maar Debora vertrouwt God op Zijn persoonlijke woord aan haar. 

Gebed: Heer, wat een vertrouwen straalt Debora uit in haar leven. Meer wil ik gewoon luisteren naar Uw stem en gewoon daarop reageren.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu