Gelijkenissen - Onbarmhartige knecht - Confronteren

"Maar de slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent." (Mattheüs 18:28) 

Weet je nog waar we gisteren gebleven waren? Ben je ondertussen dieper gekomen in het onbegrijpelijke van God, dat Hij je alles wil kwijtschelden? Nou ja, kwijtschelden, Hij wil je alles vergeven. En de schuld was groter dan alles wat wij op aarde zouden kunnen bedenken. De schuld was dat wij het meesterwerk van God kapot hebben gemaakt, geen misdaad op deze aarde die ons aangedaan kan zijn, komt daar ook maar een beetje in de buurt. En daarmee zeggen we dus niet dat dit wat jou is aangedaan niets voorstelt. Want er kunnen dingen gebeurd zijn, die verschrikkelijk zijn.

 

En wat hebben we dan van de koning uit deze gelijkenis geleerd? In de eerste plaats dit: Hij roept de slaaf erbij en vertelt hem zijn schuld en zegt hem dat hij moet betalen. Het is opmerkelijk dat Jezus ons niet vertelt dat wij moeten blijven wachten tot de ander zelf komt om zijn schuld te belijden. Deze koning neemt zelf het initiatief. Natuurlijk kan het anders en zijn er ook mensen die uit zichzelf om vergeving komen vragen. Als dat gebeurt hebben we eigenlijk niet heel veel keus, want dan is vergeving, al kan dat strijd en tijd kosten, iets dat onze opdracht is. 

Maar wat doet de man in de gelijkenis die net al zijn schuld is vergeven? Hij blijkt totaal niets meer te weten wat hem net was overkomen. Hij stormt naar buiten, heeft geen schuld meer en lijkt te denken wat te kunnen verdienen bij een medeslaaf die bij hem nog een schuld had staan. Hij stormt naar buiten, grijpt hem bij zijn keel en eist de schuld op. Als dat onze manier is hoe wij met hen die ons iets hebben aangedaan, omgaan, dan kom je in de buurt van de uitkomst van deze slaaf. Want uiteindelijk is de koning straks niet vergeten wat hij had gedaan bij deze slaaf. 

Deze gelijkenis zegt niet dat we zomaar iedereen moeten vergeven in de zin van kwijtschelden, laat dat duidelijk zijn. Ook deze koning in de gelijkenis scheld niet zomaar kwijt, dat doet hij pas nadat die slaaf op zijn knieën valt en vraagt om vergeving. Maar wat die slaaf daarna doet: Letterlijk opeisen van de schuld, dat is ook niet wat de bedoeling is van Jezus. We moeten zeker degenen die ons iets hebben aangedaan daarmee confronteren, maar niet door diegene naar de keel te vliegen, met hem te confronteren met de schuld. Dat is echt het eerste wat belangrijk is. 

Als de liefde uiteindelijk ontbreekt als we iemand confronteren met zijn schuld, dan keert blijkbaar geestelijk te tij tegen ons. Dan is het gevaar juist van onvergevingsgezindheid. Jezus leert het ons radicaal anders. Hij legt wel het initiatief bij het slachtoffer, maar leert ons ook op welke manier we dat moeten doen. Vergeven en de opdracht daartoe is dus niet iets eenvoudigs, dat is iets hemels dat soms zelfs tegengesteld voelt. En het kan zijn dat je emotioneel er nog niet aan toe bent om je dader te confronteren, gun jezelf dan ook die tijd. 

Gebed: Heer, als ik het initiatief moet nemen, omdat er anders van berouw en vergeving wellicht nooit iets zal komen, wilt U mij dan leren om dat op Uw manier te doen?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Korinthe 1:10-17

10. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
11. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn.
12. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.
13. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?
14. Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus,
15. zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb.
16. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb.
17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.” (1 Korinthe 1:12)

Als je met je ogen wilt luisteren, ga je in steeds meer dingen een les zien. Soms zijn dat ook gewoon de dingen die je elke dag ziet als je op weg bent naar je werk. Of nog sterker, elke keer als je de hond uitlaat. Is het jou wel eens bewust opgevallen dat er langs elke provinciale weg en rijksweg elke honderd meter een hectometerpaaltje staat? Dat groene bordje met de lengte van de bewuste weg op die plaats. Weet je hoeveel van die bordjes er in Nederland staan? Er zouden er meer dan 260.000 van in Nederland staan. En vanaf het jaar 2000 staat er meer op dan alleen de afstand.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu