Brief van Johannes - God is liefde

"Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem." (1 Johannes 4:8 en 9) 

Eén van de meest mooie teksten uit de Bijbel staat in dit hoofdstuk van de brief van Johannes, maar tegelijk is het ook één van de meest gewraakte teksten uit de Bijbel. Want is God liefde? Is God liefde? Wat is er aan liefde te zien als je in deze wereld om je heen kijkt? Wat is er voor liefde van God te zien als je geliefde een uitslag van de dokter krijgt, die alleen maar wijst op spoedig sterven? Is dat de God Die liefde is. En moeten wij elkaar liefhebben omdat God liefde is?

 

God is liefde, maar bij velen slaan de stoppen door als je dit zegt. En soms lijkt het nog wel gerechtvaardigd ook. Maar laten we eens eerlijk zijn. Stel je nu voor dat een rechter een moordenaar veroordeelt tot levenslang, is dat dan een reden om te zeggen dat die rechter een bruut is? Nee toch, dat ligt toch aan die moordenaar dat hij straf krijgt? Is God de oorzaak van de ellende op deze wereld? Wat heeft God aan deze ellende gedaan dan? Als God ellende tegenhoudt is dat hooguit genade, maar God is niet de oorsprong van het kwaad in deze wereld. De standaard zou moeten zijn dat we allemaal al lang dood waren geweest, want als we zouden zondigen, dan zouden we sterven. Dat was de boodschap. En is een vader die zijn zoon geen straf geeft, een liefdevolle vader? Overtreding zonder straf dat is pas liefdeloos, dat is keihard en wat is er dan nog voor betrouwbaarheid over bij zo'n vader die over zich laat lopen? 

God is liefde, dat is Hij wel. Want de hele wereld hebben wij in de ongeluk laten storten en wat gaat God dan doen? Ondanks wat wij doen, met alle gevolgen van dien, kiest God er voor om Zijn Zoon in de wereld te sturen om ons door Hem te laten redden. Want dat God liefde is, is geopenbaard in het feit dat God Zich voorover boog naar ons toe en Zijn Zoon de wereld in stuurde om uiteindelijk daar te sterven. God is liefde, niet omdat Hij het kwaad allemaal zou voorkomen moeten, maar God is liefde omdat Hij de straf die het gevolg was van onze zonden, op Zichzelf nam en Zelf de straf ging dragen voor ons. 

God is liefde, dat is niet iets dat we mogen toepassen om dat wat er om ons heen gebeurt als het gaat over lijden in deze wereld. God hoefde helemaal niets te doen, maar uiteindelijk deed Hij alles: Hij herstelde de zonden door Zichzelf te geven. We kunnen alleen maar zeggen dat God liefde is en dat alles wat we meer krijgen dan de dood, het bewijs is dat God liefde is en uiteindelijk is het grootste bewijs is dat God Zelf Zijn Zoon gaf voor jou en mij. Gods liefde is zichtbaar in dat wij het leven krijgen door de dood van Jezus! 

Gebed: Vader, ik kan alleen maar zeggen: U bent liefde. U bent liefde. U bent liefde! Er is geen enkele reden om iets anders te geloven en te belijden. U bent liefde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
2 Korinthe 1:3-11

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.
10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,
11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu