Jozef - Schuren van overvloed

"Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood, en de farao zei tegen alle Egyptenaren: Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt." (Genesis 41:55) 

Hoe zullen die Egyptenaren hebben gereageerd op Jozef? Nota bene een vreemdeling, niet eens een Egyptenaar en wat doet hij? Hij doet maar één ding: zuinig zijn, oppotten. Meer doet hij niet. Er is ongelofelijk veel overvloed, maar meer dan wat ze normaal zouden doen, mogen ze niet doen. Het is een tijd van overvloed, maar ondertussen mag het volk daar niet van genieten. En uiteindelijk had Jozef zoveel koren opgeslagen dat het niet meer te tellen was. En het blijkt dat de overvloed meer is dan het dubbele. Dus het is niet zo dat God dubbel gaf, zodat de helft opgeslagen kon worden en de rest gebruikt kon worden voor later. Er was meer van veel.

 

Waar God werkt is leven en overvloed! Echt waar, waar God de ruimte krijgt doordat wij doen wat Hij zegt, daar is leven en overvloed. Ik zeg niet dat het dan in alle situaties altijd goed zal gaan, maar waar wij luisteren naar God, daar is Zijn zegen! En zo gaat het ook bij Jozef. En het lijkt allemaal helemaal niet nodig. Er is zoveel overvloed dat er geen donkere wolk aan de lucht is. En je zou bijna denken: Kom op Jozef, God heeft het echt mis gehad. Overvloed kan heel gevaarlijk zijn. 

En dan komt het moment dat er niets meer op het land te vinden was. En het lijkt zelfs dat in de eerste periode van de crisis, er nog wel wat eten te vinden is, maar dan komt het moment dat er niets meer is. En als dan de Egyptenaren bij farao komen en schreeuwen van de honger, wat doet de farao dan? Hij stuurt ze naar die vreemdeling toe. Jozef, waarvan het wel leek of hij van een andere planeet kwam, die Jozef blijk het echt bij het rechte eind te hebben gehad. De redding voor Egypte. 

Ik geloof dat Jozef het voorbeeld is voor ons. Natuurlijk zie je in Jozef tekenen van Jezus, maar ik geloof dat dit ook een voorbeeld is voor ons, zodat ook wij de tekenen van Christus mogen dragen. Als wij gehoorzaam Gods stem volgen en zo een zegen zijn en God ons werkelijk in onze volle bestemming laat komen, dan mogen wij als een Jozef regeren en uitdelen. Ik kom er de laatste tijd steeds meer achter hoe heerlijk het is om uit te mogen delen. Schuren vol overvloed waaruit je leven mag uitdelen. Leven door Jezus, maar ook leven door te bemoedigen, leven door leiding te geven in die situaties waar het zo belangrijk is. 

Weet je wat wij mogen zijn? Brengers van leven en overvloed. Wij mogen zijn als Jezus. Namens Jezus mogen wij het leven en de overvloed in Zijn Naam brengen op aarde! Zo groot is onze betekenis op aarde. Zonder Jozef was het leven in Egypte gestopt, zonder ons stopt het leven ook. Dan blijft er geen kerk meer over. Ga staan op de cruciale punten van onze tijd om uit te delen van de schuren van overvloed! 

Gebed: HEER, ik dank U dat ik juist in onze tijd als een Jozef mag uitdelen van de overvloed die U hebt gegeven. Juist nu het soms hongersnood lijkt, juist nu mag ik schuren van overvloed leegdelen!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Jesaja 53:1-6

1. Wie heeft onze prediking geloofd,
    en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
    als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet;
    als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
    een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
    Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
    onze smarten heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
    door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
    om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
    en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen,
    wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
    op Hem doen neerkomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Ons lijden is gedragen

Thema: Heeft het lijden zin?

“Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.” (Jesaja 53:4)

Kun je nu, aan het einde van deze serie antwoord geven op de vraag of het lijden zin heeft? Ik denk dat je dat antwoord niet kunt geven. Niet al het lijden heeft zin, maar God gebruikt het ten goede. God is niet de oorzaak en de maker van het lijden, Hij is deel van ons lijden geworden omdat Hij het heeft toegestaan als gevolg van de zonde. Misschien is dat wel de heftigste gedachte: God is onderdeel van ons lijden geworden. Hij liet het toe, maar daarmee moet Hij het dus ook aanzien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu