Romeinen - Slechts een overblijfsel

"En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten zouden wij als Sodom en Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest." (Romeinen 9:29) 

Het hele dubbele tussen Israël en de volken blijft moeilijk voor ons. De vraag waar Paulus ons nog wel antwoord op geeft is wat er uiteindelijk van Israël dan nog over zal blijven. Opmerkelijk is het dat Paulus eigenlijk ook niet mals met zijn eigen volk omgaat. Paulus gaat helemaal niet staan aan de kant van: "wat doet God nu?". Paulus gaat aan de kant van de profeet Jesaja staan die aangeeft hoe verschrikkelijk het gesteld is met het Joodse volk. Hun zonden zijn net zo groot als die van Sodom en Gomorra. Wat had God dan moeten doen?

 

Het is heel eenvoudig, maar God had met Israël dezelfde korte metten moeten maken als met Sodom en Gomorra. De Heere van de legermacht, noemt Paulus God hier. Dat is de Heere Die de strijd voert zoals bij Jericho de Engel van de Heere bij Jozua komt en zegt: "De stad is in jouw hand." Zo stelt Jesaja God dus voor in het licht van de zonden van Israël. Dat had God dus echt moeten doen. Eigenlijk had Israël geen recht meer om te blijven bestaan. En toch er zal een overblijfsel zijn dat behouden zal worden. God voltooit een zaak en handelt deze ook af. Ook deze zaak van Israël. Dat is vastbesloten, maar uiteindelijk zal er een rest overblijven van het volk Israël en zullen tot die tijd enkelen behouden worden. En dat ligt niet aan God, maar aan de bedekking die zij over zich hebben gebracht! 

Ik vind dit wel echt een schokkende boodschap. Natuurlijk is hier troost in dat God uiteindelijk niet loslaat, maar als Hij dit zelfs bij Israël doet, wat doet Hij dan met de kerken in Nederland. Vreemdelingen tot wie het heil is gekomen maar ten diepste niet Zijn volk zijn en die vervallen in een godsdienst van regel op regel, wet op wet. Als wij als kerken in Nederland de keuze maken om religieus bezig te zijn, maar niet leven vanuit de relatie met Jezus, dan zijn we nu op dit moment in een veel groter gevaar dan dat wij bedenken. Ik geloof dat de kerken één moeten worden in het gebed, ik geloof dat het Koninkrijk gepreekt moet worden met woorden, tekenen en wonderen, maar zolang religie mag heersen boven de relatie, dan gaat het mis.

Het begon bij Israël met zonden, barre zonden zoals in Sodom en Gomorra. Maar uiteindelijk hadden ze niet meer genoeg aan Jezus en wilden ze de religie. Dat was hun leven geworden en ze zijn het heil daardoor kwijtgeraakt. Natuurlijk wordt er een rest behouden, maar velen grijpen door dit ongeloof naar hun redding. En ik geloof dat velen in Nederland, Reformatorisch en Evangelisch in religie verstrikt zijn geraakt en geen relatie met Jezus hebben, maar werken, werken en werken voor hun behoud! De macht van de zonde is niet gebroken door ongeloof, de zonde moet eerst rechtgezet worden en eerder kun je niet komen. Of je moet eerst op een andere manier voldoen aan heilige voorschriften. Overdenk slechts waar jij nu staat!

Gebed: Jezus, U weet mijn aversie tegen religie, U weet dat ik alleen verlang uit de relatie met U te leven. Velen dreigen om te komen omdat ze leven met regels, ik bid voor hen of U het hen op dit moment wil laten zien!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu