Romeinen - In de hoop al zalig

"Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij het hopen wat wij niet zien, dan verwachten we het met volharding." (Romeinen 8:24 en 25) 

De schepping zucht en wij zuchten mee. Hier op aarde is het niet. Soms stapelen de slechte berichten zich op, soms overspoelt de ellende je. Wij zuchten, ook in ons lichaam en we zien uit naar de verlossing van ons lichaam. Tenminste, als het goed is wel. Natuurlijk zal dit de ene keer veel sterker zijn dan de andere keer en soms zijn er nog zoveel dingen belangrijk. Maar uiteindelijk besef je als gelovige dat het hier op aarde niet is. En we verlangen naar het volmaakte. Want dat volmaakte is er nog niet. Sterker nog, de zaligheid is echt nog geen feit, wij hopen er slechts op.

 

Paulus zegt dat wij in de hoop zalig zijn geworden, maar dat betekent tegelijk ook dat we nog niet zalig zijn. Dat klinkt wel wat apart, want geestelijk is de zaligheid toch een feit? In Christus ben je al zalig. Dat is zo, maar in de lichamelijke ervaring zijn we dit nog niet en is dit de hoop waarin we zalig zijn geworden. We zijn wel zalig geworden, maar nog in de hoop. Nog niet letterlijk dus. En zolang we nog niet letterlijk, lichamelijk zalig zijn, geloven we wel dat we het straks zullen ontvangen. Daar is geen twijfel over, absoluut niet! En dat geloof waarin wij uitzien, noemt Paulus de hoop waarin we zalig zijn geworden. 

En natuurlijk is dat precies wat het is. Want we hopen erop. En natuurlijk bedoelt Paulus niet een hoop die onzeker is, maar een hoop die Bijbels vast is. Het is een zaligheid die absoluut zeker is dat we die uiteindelijk zullen ontvangen! Uiteindelijk wel, maar nu hebben we deze zaligheid nog pas in de hoop ontvangen. En zodra deze hoop vervuld is, zal het ook geen hoop meer zijn. Hoop die vervuld is, is namelijk een feit en zolang onze lichamelijke zaligheid nog geen feit is, is dit nog een hoop.  

Straks zal deze hoop werkelijk en helemaal vervuld worden, daar moeten we nu nog even op wachten. Maar omdat we het nog niet zien blijven we hopen in geloof! Hopen op dat wat zeker zal komen. En nee, laat in die hoop geen twijfel toe, want Jezus' werk is vast en zeker. Het werk van Jezus is je deel al geworden in het geloof, maar lichamelijk moet je dit nog ontvangen. En hoe we hopen? Maar op ene manier: met volharding. We zetten ons hart helemaal op deze hoop, tot het moment dat we deze hoop vervuld zullen krijgen. En nog even moeten we volharden, we zuchten, verlangend naar Jezus' komst. We zuchten als in barensnood met de schepping mee, totdat straks de geboorte van de nieuwe dag er zal zijn. Totdat onze hoop zal overgaan in aanschouwen, want de hoop waarin we zijn zalig geworden is al een zaligheid die we in hoop hebben ontvangen. Het is als een kado, wat we nu nog niet mogen uitpakken, maar wat we wel hebben ontvangen. 

Gebed: Vader, ondanks mijn zuchten met de schepping en ondanks mijn lichaam dat verlangt naar de verlossing, heb ik het kado van de zaligheid al ontvangen, maar het kadopapier van de hoop zit er nog omheen. Maar ik geloof dat we het al hebben gekregen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Jesaja 53:1-6

1. Wie heeft onze prediking geloofd,
    en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
    als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet;
    als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
    een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
    Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
    onze smarten heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
    door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
    om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
    en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen,
    wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
    op Hem doen neerkomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Ons lijden is gedragen

Thema: Heeft het lijden zin?

“Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.” (Jesaja 53:4)

Kun je nu, aan het einde van deze serie antwoord geven op de vraag of het lijden zin heeft? Ik denk dat je dat antwoord niet kunt geven. Niet al het lijden heeft zin, maar God gebruikt het ten goede. God is niet de oorzaak en de maker van het lijden, Hij is deel van ons lijden geworden omdat Hij het heeft toegestaan als gevolg van de zonde. Misschien is dat wel de heftigste gedachte: God is onderdeel van ons lijden geworden. Hij liet het toe, maar daarmee moet Hij het dus ook aanzien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu