Efeze - Staan om te weerstaan

"Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden." (Efeze 6:13) 

Wij leven in de strijd. Dat kunnen we niet genoeg onderstrepen. We hebben de strijd tegen een geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. En omdat dit zo is, gaat Paulus nogmaals herhalen dat de wapenrusting van groot belang is. Het is opmerkelijk dat zijn oproep in vers 11 hier in vers 13 nog sterker wordt herhaald. Maar toch maakt Paulus in deze tekst nog iets duidelijk. Hij benoemt hier ook onze plaats in de strijd. Er is namelijk verschil tussen soldaten en legers.

 

Je hebt legers die er op uit zijn om de oorlog te zoeken. Ze trekken er op uit om gebied te veroveren en dat gebeurt meestal tegen de wil van het volk in dat daar woont. Satan doet dit ook. Satan heeft een leger dat gebied wil veroveren, gebied wil innemen. Satan zal altijd de aanval kiezen. En dat moet hij ook wel, want alles is hem ontnomen. Hij heeft de aarde dan wel tot zijn gebied gekregen, maar ten diepste is hij dat al kwijt door de overwinning van Jezus.  

Paulus roept met een krachtig bevel op dat wij de wapenrusting moeten aantrekken. In het Grieks staat er een werkwoordsvorm die duidelijk maakt dat dit bevel een heel krachtig bevel is waarin er geen ruimte meer is om niet te gehoorzamen. Je kunt je afvragen waarom Paulus zo sterk is. Natuurlijk heeft dat er mee te maken dat hij satan geen overwinning gunt en dat hij het beste voor de gemeente zoekt. Maar er is nog iets dat uit deze tekst naar voren komt. En dat heeft alles te maken met het 'waarom' van de wapenrusting.  

Paulus zegt dat we deze aan moeten trekken om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Letterlijk staat er in het Grieks: "op de kwade dag". Het leger van gelovigen is niet een leger dat de aanval kiest, maar een leger dat moet standhouden. We hoeven geen nieuw gebied in te nemen, want dat heeft Jezus al gedaan met Zijn overwinning. Wij moeten de wapenrusting aantrekken om het grondgebied van onze Koning te verdedigen. We moeten vechten om stand te houden. We moeten niet in de aanval gaan, maar standhouden en verdedigen. 

Waarom eist Paulus dat wij de wapenrusting aantrekken? Omdat het Jezus alles heeft gekost om de overwinning op de duisternis te behalen en Hij van Zijn onderdanen verwacht dat ze Zijn grondgebied zullen verdedigen. Natuurlijk gaat het er ook om dat wij niet verleidt worden, maar het gaat er vooral om dat het koninkrijk van de duisternis geen grondgebied kan terugwinnen. En als dat dan toch gebeurd, ja, dan worden we wel geroepen om het terug te winnen, maar uiteindelijk hoeven we alleen maar staande te blijven in de overwinning van Jezus. En elk wapen zal een wapen blijken te zijn die Jezus ons aanreikt vanuit Zijn overwinning. Heel veel zaken beginnen al bij de grondhouding: staan en staande blijven! 

Gebed: Jezus, van U is de overwinning en U hebt het grondgebied van satan ingenomen. Hij gaat nog wel tekeer, maar zijn rechten heeft hij verspeeld en ik wil geen grondgebied verliezen aan satan en zijn leger! Ik wil staan en staande blijven, zodat Uw overwinning uiteindelijk volkomen zal zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu