Efeze - Strijden in Gods kracht en Jezus' macht

"Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht." (Efeze 6:10) 

Paulus komt aan het einde van zijn brief en zoals elke brief, zo sluit hij ook deze brief af met een vermaning. Nu klinkt het woord 'vermaning' wel wat zwaar, meestal zijn het krachtige aansporingen. Zo ook nu, en zeker de brief van de gemeente van Efeze is daarin heel erg krachtig. Paulus sluit het gedeelte over de gezagsstructuren af en opent het laatste gedeelte met het woord 'verder'. En wat dan komt, moet echt tot ons doordringen omdat dit in onze tijd heel actueel is en omdat goed onderwijs over dit gedeelte van fundamenteel belang is voor de kerk van nu.

 

Paulus heeft heel veel geschreven, veel geestelijk onderwijs, veel onderwijs over de gemeente, maar de afsluiting die nu volgt is een afsluiting te met een geestelijke werkelijkheid te maken heeft waar wij midden in staan. En dat moeten we beseffen. Alles wat er om ons heen gebeurt, daar zit ook een geestelijke component achter. En we moeten beseffen dat we midden in een geestelijke oorlog leven. Hoe deze oorlog en hoe het rijk waar tegen we te strijden hebben er uit ziet, gaat Paulus nog wel uitleggen, maar hij begint met de oproep dat we onze kracht in de geestelijke strijd niet moeten zoeken in onszelf. 

Lange tijd is er in de kerk uitgelegd dat de geestelijke strijd iets was van strijd tegen je oude mens en strijd tegen je zonden. Maar dat is niet waar Paulus het hier over heeft. Er is een strijd tussen het Licht en de duisternis, tussen de kinderen van het Licht en de kinderen van de duisternis. En in die strijd hebben wij vanuit onszelf niet genoeg kracht. Paulus noemde dat al in Efeze 3:16 dat we met kracht versterkt moeten worden door de Heilige Geest. 

Al het voorgaande heeft ons ook laten zien waar wij deel vanuit maken. Het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is, is ook een overwinnend lichaam, want het Hoofd heeft de overwinning gehaald. Maar om in de strijd tegen de duisternis staande te kunnen blijven, hebben de kracht van Christus dus wel nodig. Daarom zegt Paulus hier dat we gesterkt moeten worden in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 

Vanuit de relatie en de verbinding met Jezus als ons Hoofd, ontvangen we Zijn kracht en Zijn macht. Dit heeft alles te maken met de autoriteit die Jezus ons in Zijn Naam heeft gegeven. Kracht is het ene dat we ontvangen door de Heilige Geest Die in ons woont, maar autoriteit over de machten van de duisternis heeft Jezus ons gegeven door Zijn macht met ons te delen. En vanuit deze macht moeten wij opstaan. Als we in onze eigen kracht de strijd met het rijk van satan aangaan, dan zal het misgaan. Dan wordt het kracht die menselijk en krampachtig is, maar door in de kracht en macht van de Heere te gaan staan, kunnen we werkelijk strijden in de overwinning die Jezus al heeft gehaald. En dat gaat Paulus concreet maken, nadat hij eerst de strijd in de komende dagen aan ons bekend zal maken. 

Gebed: Vader, ik wil in de strijd staan in Uw kracht en in de macht van de overwinning van Jezus. Ik wil het gebied dat Jezus overwon verdedigen in Uw kracht en ik wil al mijn wapens afleggen en de Uwe opnemen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu