Openbaring - Ontelbaar veel

"Hierna zag ik en zei, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand." (Openbaring 7:9)

Als je dit hoofdstuk uit Openbaring achter elkaar leest, dan krijg je het gevoel dat er echt een stukje ontbreekt. De winden worden eerst tegen gehouden, vervolgens worden er 144.000 verzegeld met het zegel van God en dan volgt het volgende visioen. Het past ook niet bij elkaar, omdat die 144.000 en deze menigte in vers 9 niet dezelfde lijken te zijn. Ineens ziet Johannes een grote menigte. En die menigte staat voor de troon en voor het Lam. En ze staan daar niet zomaar, ze staan daar met witte gewaden.

Dit zijn mensen die juichen voor de troon van Jezus. Het zijn de mensen die heilig zijn en van wie hun vuile kleren zijn gewassen in het bloed van het Lam en daarbij hebben ze ook nog palmtakken in hun hand. Dat is het symbool van het feit dat Jezus de Koning is. Het is een ontelbare menigte die daar staat. Dit is op zichzelf al bijzonder. De menigte van gezaligden voor de troon is ontelbaar. En niet alleen dat, ze komen overal vandaan.

Ze komen niet alleen uit alle landen, maar zelfs uit alle talen. Overal komen ze vandaan en niets lijkt uitgezonderd te zijn. Wat een moedgevend beeld krijgt Johannes hier. Er zullen straks niet een paar mensen gered zijn, het zullen er velen zijn, ontelbaar zelfs. Alle ideeën dat er maar enkelen gered zullen worden, zijn op dit moment als een leugen ontmaskerd. Het geeft hier bijna het gevoel dat het onmogelijk is om verloren te kunnen gaan.

Maar dan moet je nog even doorlezen. Want de vraag komt op wie dat diegenen zijn die daar voor de troon juichen en aanbidden voor God. We zijn geneigd om dit al heel snel in te vullen, maar als we even doorlezen, zegt de ouderling die met Johannes in gesprek is: Dit zijn degenen die uit de grote verdrukking komen en hun kleren witgewassen hebben in het bloed van het Lam. Weet je, ik geloof dat we hier nog meer te zien krijgen dan wat wij denken. Ja, dat er straks een ontelbare menigte is die zalig wordt, dat kunnen we nog wel geloven, maar deze ontelbare menigte is een groep die uit de grote verdrukking komt. 

Die term 'grote verdrukking' wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor de allerlaatste periode voor dat Jezus terugkomt. Maar dan is deze ontelbare menigte niet een menigte die door de tijd heen is opgebouwd, maar het is menigte die uit het laatste heftige stuk van de wereldgeschiedenis heen heeft standgehouden. En als die menigte al niet meer te tellen is, hoeveel zullen er dan straks zaligworden. Deze menigte is niet een menigte uit onze tijd, dit gaat over het meest extreme deel van de eindtijd. En als er in die tijd al zoveel zullen zijn, wat is er dan in onze tijd, waarin het zo heftig nog niet is, mogelijk. Is dit niet een beeld vol met hoop. Ons werk op aarde is niet zinloos, want velen, ontelbaar velen zullen zalig worden.

Gebed: Jezus, wat een troost en bemoediging dat er alleen al uit de grote verdrukking er ontelbaar veel tot geloof zullen komen. Wat een hoop voor ons op dit moment. Wat een kracht zit er in dit visioen. Dank U wel, dat ook nu ons werk niet te vergeefs is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Zelfbeheersing in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu