Heilige Geest - Gave van tongentaal

"... en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10d)

Spreek jij wel eens in tongen? Ja, dat is wel even een vraag om mee binnen te komen. Het zal ook menig wenkbrauw doen fronsen. En je mag er van alles van denken en vinden, maar bedenk dat we ook met de gave van talen slechts alleen Gods Woord citeren, die duidelijk zegt dat dit een geestelijke realiteit is. Paulus zegt zelfs dat hij wel zou willen dat iedereen in andere talen zou spreken. Dat zegt hij hier later over in hoofdstuk 14. 

Vreemd trouwens dat we bepaalde stukken van de brieven van Paulus letterlijk en serieus nemen, maar als het ons even iets te lastig wordt, of het net die dingen zijn die buiten onze box zijn, doen we dat ineens niet. Tongentaal is een taal die niet tot mensen gesproken wordt, maar tot God. Of Paulus letterlijk bedoelt dat het tot God gesproken wordt kun je je nog af vragen, omdat hij in hoofdstuk 14 er dan achteraan zegt: "want niemand begrijpt het."

Nu blijken er twee soorten tongentaal te zijn. Er is een vorm waarmee de spreker in tongen zelf wordt opgebouwd. Daarvan zegt Paulus dat hij liever heeft dat profetie belangrijker gevonden zou worden omdat door profetie de gemeente wordt opgebouwd. Dit lijkt te gaan over tongentaal, een klanktaal tussen de gelovige en God. Maar in hoofdstuk 12 spreekt Paulus over de gave van talen en de gave om deze talen uit te leggen. Dan gaat het dus niet over de opbouw van de persoonlijke gelovige, maar dan heeft het wel betrekking op de opbouw van de gemeente. Immers zijn de gaven in hoofdstuk 12 duidelijk door Paulus omschreven als gaven die er voor de ander zijn. Dan valt in hoofdstuk 12 tongentaal daar ook onder. En die tongentaal is een gave van de Geest.

Wat is dan tongentaal? Het zijn woorden die de Geest van God door de gelovige heen spreekt, waarbij het verstand (en dus ook het redeneren en het bedenken) van de gelovige er tusenuit valt. Waar dit gebeurt in de persoonlijke relatie met God, waarin de gelovige dus wordt opgebouwd heeft dit te maken met aanbidding en lofprijzing. Maar als dit in de gemeente een plaats krijgt, dan is het een vorm van profetie, van woorden van God, waar de spreker geen invloed op heeft en wat op dat moment dus gegeven wordt door Gods Geest. 

Toch is Paulus stellig: in de gemeente staat hij dat alleen toe, als dit ook wordt uitgelegd. Op het moment dat dit er is in je persoonlijke relatie met God is het gericht op aanbidding en begrijpt God het omdat tongentaal een taal is die door Gods Geest tot stand komt. Er wordt zelfs gedacht dat dit engelentaal is. Op het moment dat deze gave in de gemeente plaatsvindt, moet deze dus worden uitgelegd, anders bouwt het de gemeente niet op. Er zijn zelfs meerdere uitleggers nodig en anders mag er op deze manier niet gesproken worden.

En wij nu dan? In je persoonlijke relatie met God zou het eigenlijk een vanzelfsprekend onderdeel kunnen zijn, eenvoudig omdat Gods Woord hierover duidelijk is. Het valt zelfs onder de tekenen die de gelovige volgen. Begin eens gewoon om hiervoor te bidden en laat de Heilige Geest je eens meenemen en geef de Heilige Geest ook ruimte om God op deze manier te verheerlijken. Onvervuild door je eigen denken. In de gemeente is dit anders, dat komt in hoofdstuk 14 verder nog wel.

Gebed: Heilige Geest, wat is mijn gebed vaak vervuild door mijn gedachten, woorden aangepast omdat ik er wat over denk. Ik wil U ruimte geven om U werkelijk te aanbidden, zonder dat mijn gedachten daar afbreuk aan doen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu