Symptomen

 

Wellicht zeg je: "zet liever maar wat symptomen op een rijtje, dan wordt het voor mij duidelijker." Dat zullen we ook doen, maar we zeggen er wel bij dat de genoemde symptomen mogelijk kunnen wijzen op bepaalde vormen van de gebondenheid. Het ene symptoom is daarbij duidelijker dan het andere. Vaak is het een combinatie van symptomen. Meestal zijn het ook symptomen die je herkent waar al van alles aan gedaan is, maar waar je tot op dit moment nog steeds last van blijft houden. Vaak wordt gezegd dat iets psychisch is waar iemand nooit meer vanaf kan komen. Dat kan zeker zo zijn, maar als er nog nooit op geestelijk gebied naar deze problemen is gekeken, dan is het zeker de moeite waard om daar serieus naar te kijken.

 

Je begrijpt wel dat de onderstaande symptomen een aanwijzing kan zijn voor gebondenheid. Door gesprekken en het in kaart brengen van je leven wordt het pas echt duidelijk. Wellicht geven de symptomen je hoop dat er bij God echt een oplossing is voor jouw problemen. We verdelen de symptomen onder in vier categoriën, maar we koppelen ze niet aan de verschillende vormen van gebondenheid omdat dit nooit één op één kan. Uiteraard zul je nooit alle symptomen kunnen ervaren. Elk symptoom kan wijzen op vormen van gebondenheid.

 

Geestelijke symptomen

 • Het lukt je niet om het Evangelie te aanvaarden of aan te nemen
 • Je voelt tegenstand tegen het werk van God
 • Zodra je de Bijbel gaat lezen ervaar je een blokkade of Bijbellezen lukt zelfs helemaal niet
 • Het lukt je niet om te bidden of je voelt daar een blokkade in
 • Hardop uitspreken van waarheden uit Gods Woord lukt niet of er moeilijk
 • Tijdens geestelijke muziek, aanbidding, zingen, vieren van Heilig Avondmaal of gewoon naar de kerk gaan ervaar je onrust
 • Je voelt weerstand tegen Jezus, Zijn Naam of Zijn werk
 • Je voelt haar tegen christenen of christelijke leiders
 • Je ervaart onvergevingsgezindheid in je eigen leven
 • Je bent verbittert

 

Lichamelijke symptomen (deze zijn lastig te definiëren)

 • Plotseling optredende sterke lichaamskracht in bepaalde situaties
 • Medisch onverklaarbare pijn of ziekten
 • Plotselinge lichamelijk storingen (deze komen vaker terug en verdwijnen ook weer)
 • Plotselinge zintuigelijke storingen 
 • Verslavingen
 • Erfelijke ziekten (gevolg van een generatievloek bijv.)

 

Psychische problemen (deze kunnen ook echt psychisch zijn, maar vanuit gebondenheid kunnen dezelfde soorten symptomen optreden)

 • Niet-rationele angsten of fobieën
 • Gevoelens van mislukking en een instelling dat je onbekwaam bent
 • Sterk gevoel van schuld, zelfveroordeling of zelfvernedering
 • Verslaving
 • Ongecontroleerde emoties, ongeremd of juist overdreven sterk aanwezige emoties
 • Agressiviteit en woede
 • Zelfverwonding of suïcidaal gedrag of neigingen
 • Je hoort stemmen
 • Dwanggedachten, dwingende stemmen die je opdrachten geven
 • Destructief gedrag
 • Innerlijke verdeeldheid
 • Moeite om iemand aan te kunnen kijken
 • Gedragsstoornissen
 • Depressiviteit

 

Paranormale of parapsychische symptomen (bij deze symptomen kun je vrijwel zeker zijn van gebondenheid

 • Je bezit paranormale gaven
 • Je voelt je aangetrokken tot mensen met paranormale gaven
 • Je voelt aan als iemand paranormaal begaafd is
 • Je bent betrokken of betrokken geweest bij occulte activiteiten, genezingen of geneeswijzen
 • Je hebt het gevoel dat je omringt bent door overleden familieleden of andere overleden geliefden
 • Je hebt het gevoel omringt te zijn door kwade machten of geesten
 • Horen van stemmen
 • Demonische aanvallen of plagerijen
 • Je hoort onverklaarbare geluiden, ervaart onverklaarbare aanwezigheid, beweging of temperatuurverschillen

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden

 

“Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.” (Genesis 18:33)

 

Als we communiceren met God even terugbrengen tot bidden, dan kom je er in de Bijbel achter dat dit er soms heel wat steviger aan toe gaat dan dat wij vaak denken dat kan en mag. We lezen in het begin van de Bijbel wel een aantal momenten dat God mensen opzoekt en met hen in gesprek gaat, maar het eerste gebed dat we vanuit een mens tegenkomen is het gebed van Abraham voor Sodom en Gomorra. Het is misschien ook wel niet echt bidden, toch meer dan wij denken?

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom