Kracht van zegen en vloek

 

Toen God de wereld geschapen had, leefden Adam en Eva onder Gods zegen. Na de zondeval is de aarde vanwege de zonde vervloekt. Maar toch gaf God ons nog steeds Zijn zegen als we in Zijn wegen zouden blijven gaan. Ook als er dingen waren die niet goed gingen bleef God ons wel zegenen. Alleen als we er willens en wetens voor kozen om tegen Gods regels in te gaan, dan zouden we ons onder een vloek brengen. In Gods wet zien wij bijvoorbeeld bij het tweede gebod dat als we een verkeerd beeld van God hebben, dat dit tot in de derde en vierde generatie doorwerkt.

 

Het blijkt dus dat een vloek in generaties kan doorwerken. Zonden van ons voorgeslacht of onze eigen bewuste zonden hebben dus wel degelijk gevolgen. En dan is dit niet omdat God er plezier in heeft om ons te straffen, maar door zonden vluchten we onder de zegen van God vandaan en we lopen zo in de armen van de vloek. Het vervelende is wel dat een vloek ook van generatie op generatie wordt overgedragen. Dit geldt natuurlijk ook voor de zegen. In Spreuken 20:7 lezen we dat als we in dit leven deugdzaam leven, dat onze kinderen daarvan de vruchten ontvangen. Maar door in zonden te leven, komt er ook een vloek over onze generatie.

 

En vloek in je leven door je eigen zonden of die van je voorgeslacht is eigenlijk op drie manier te zien. Op drie terreinen kan er een vloek werken.

 

 1. Op sociaal gebied
  Zondige familiepatronen worden vaak van generatie op generatie overgedragen. Heel sterk zie je dit op het gebied van verslaving. Verkeerde gewoonten die worden voorgeleefd, werken soms heel lang door in de generaties. Om deze vorm van een vloek te verbreken is bekering van verkeerde gewoonten nodig.
   
 2. Op lichamelijk gebied
  Soms zie je in een hele familielijn telkens ziekten terugkomen, soms krijg je te maken met medisch onverklaarbare ziekten. In dat geval kan dit het gevolg zijn van zonden in het voorgeslacht of zonden in het heden. Het loon op de zonde is de dood, ook als je van genade leeft, maar je bent door zonden onder de zegen vandaan gegaan is het loon van de zonde de dood. Daar hoort ook ziekte bij. Om deze vloek te verbreken is het belijden van zonden nodig en daarna is er ook vaak genezing mogelijk.
   
 3. Op geestelijk gebied
  Geestelijke ongehoorzaamheid kan grote gevolgen hebben. Dat blijkt al bij het volk Israël, als God in Deuteronomium 28 aangeeft wat er gebeurd als het volk ongehoorzaam wordt. Onverklaarbare dingen kunnen dan gebeuren. Soms een serie ongelukken of soms andere zaken. Ongehoorzaamheid aan God en afgoderij kunnen voor een vloek zorgen, door de generaties heen. Vaak is het nodig om plaatsvervangend schuld voor het voorgeslacht te belijden en voor bevrijding van deze vloek te bidden.

Hoe dan ook, een vloek is iets waar demonen recht uit halen om invloed te krijgen in iemands leven. Dit kan ook gebeuren op het moment dat er negatieve woorden worden uitgesproken over je leven. Als vaak tegen je gezegd is dat jij niet voldoet, dan gaat dit uiteindelijk als een vloek in je leven werken. In de naam van Jezus is dit te verbreken. Woorden hebben kracht en zolang woorden van kracht zijn, zullen de demonen daar ook op reageren. Uit Psalm 103 blijkt dat engelen reageren op de stem van God, op dezelfde manier reageren demonen op de stem van negatieve woorden.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom