Kan een christen gebonden zijn?

 

Deze vraag is de vraag die heel erg vaak wordt gesteld: "Kan een christen gebonden zijn?" Iemand die gelooft dat Jezus voor zijn zonden is gestorven is toch het eigendom van Jezus, dan kun je toch niet meer gebonden zijn? Dat lijkt een logische conclusie, maar klopt de gedachte die er achter zit dan wel?

 

Laat het duidelijk zijn dat als iemand gebonden is, dit niets zegt over het eigendom van wie hij is. Op het moment dat iemand gebonden is, wil dat niet zeggen dat hij daarmee ook het eigendom zou zijn van satan. Iemand die door het geloof het eigendom is van Jezus, raakt dat nooit meer kwijt. Tegelijk is ook waar dat hoewel iemand het eigendom van Jezus kan zijn, hij toch vast kan zitten in de strikken van de duivel of in vormen van gebondenheid.

 

Als David in zonden is gevallen met Batseba en dat verzwijgt, dan zegt hij in psalm 32 dat zijn beenderen wegteerden. Hij kwijnde weg omdat hij een mens was geworden met geheimen en geheimen maken dat je niet meer vrij bent. Je bent dan gebonden aan zonden. Je hebt jezelf vastgeketend aan een bepaalde zonde en die gaat je leven beheersen. Daarmee ben je dus niet meer vrij.

 

Een ander voorbeeld is dat je leugens in je denken hebt toegelaten en je vast zit aan een leugen en je echt bent gaan geloven dat die leugen over jouw leven de waarheid is. Dan kun je wel geloven in Jezus, maar ben je tegelijk ook gebonden. Want die leugen bepaalt je hele leven. Daarom zegt Paulus in Romeinen 12 dat we ons denken van dag tot dag moeten vernieuwen.

 

Een christen die zich heeft ingelaten met occulte zaken heeft de duivel toegelaten in zijn leven. Ook een christen kan door verkeerde keuzes hierin fouten maken. En hoewel je het eigendom van Jezus bent, wil dat niet zeggen dat je dit soort keuzes niet kan maken. Of misschien heb je voordat je wederom geboren werd zonden gedaan, waarvan je nu de gevolgen nog ervaart, of misschien hebben anderen jou iets aangedaan waar jij nu de gevolgen nog van draagt.

 

Het kan ook zijn dat er in jouw voorgeslacht zonden zijn geweest, waardoor jij nu, ondanks jouw geloof, nog steeds onder de gevolgen van een vloek leeft. In de wet van God zegt God dat afgoderij doorwerkt tot in de derde of vierde generatie. Als dat niet verbroken wordt, kun jij daar nu nog steeds last van hebben. En een beeld van God heeft niet alleen met letterlijke beelden te maken, maar ook met het denkbeeld dat jij van God hebt meegekregen.

 

Gebonden zijn wil dus niet zeggen dat je daarmee het eigendom van satan zou zijn, maar wel heeft satan vaak ergens ruimte gekregen in je leven. Als jij leugens in je denken hebt, dan ben je niet demonisch belast, maar satan heeft je wel te pakken gekregen met leugens over jouw leven. Satan is zo slim dat hij echt niet altijd met demonische invloeden bezig zal zijn, soms kan hij het veel ongemerkter doen. Op al deze dingen is bevrijdingspastoraat gericht. Het helpt je om de waarheid in je leven toe te passen en door de waarheid vrij te worden. Vrij van zonden, vrij van leugens, vrij in je emoties en in heftige gevallen ook vrij van demonische invloeden.

 

Als Paulus zegt dat we satan moeten weerstaan dan betekent dit dat ook gelovigen aangevallen worden en dat dit soms misgaat. En dan is het nodig om het verloren land weer terug te winnen. Is het een schande om gebonden te zijn? Zeker niet, hoe dan ook heeft iedereen in meer of mindere mate hier regelmatig mee te maken. Het is een schande om iemand gebonden te laten zijn, terwijl Jezus recht heeft op elk terrein van ons leven.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden

 

“Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.” (Genesis 18:33)

 

Als we communiceren met God even terugbrengen tot bidden, dan kom je er in de Bijbel achter dat dit er soms heel wat steviger aan toe gaat dan dat wij vaak denken dat kan en mag. We lezen in het begin van de Bijbel wel een aantal momenten dat God mensen opzoekt en met hen in gesprek gaat, maar het eerste gebed dat we vanuit een mens tegenkomen is het gebed van Abraham voor Sodom en Gomorra. Het is misschien ook wel niet echt bidden, toch meer dan wij denken?

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom