Gebonden door leugens

 

De tweede manier waardoor iemand gebonden kan zijn is door leugens. Natuurlijk is dat niet vreemd, want satan is een leugenaar. Satan kan alleen maar liegen. Hij kan niets anders en zelfs als het lijkt dat hij de waarheid spreekt, dan is het nog een leugen. Op allerlei manieren zal hij proberen je altijd leugens in de fluisteren. En allemaal zijn we in een bepaalde mate vatbaar voor leugens in ons denken. De enige manier om dit te voorkomen is door de waarheid van God te kennen. In Johannes 8 zegt Jezus Zelf dat de waarheid ons vrij zal maken. 

 

Op het moment dat je in leugens gaat geloven dan gaat dat altijd doorwerken in je leven. En hoe dieper die leugen in je denken binnenkomt, hoe sterker je er aan gebonden kunt raken. Vaak is er wel een reden om te geloven dat een leugen ook echt waar zou zijn. Er zijn soms dingen gebeurd in je leven waardoor satan ruimte heeft gekregen dat we hem gaan geloven. En heel vaak komt het ook omdat het beeld van wie wij in Christus zijn niet sterk ontwikkelt is.

 

Een voorbeeld: Stel je voor dat je je hele leven hebt gehoord dat jij waardeloos bent, dan is deze leugen in je denken naar binnengekomen. Via je gedachte is dat een gevoel geworden en omdat jij je waardeloos bent gaan voelen, ben je je ook zo gaan gedragen en uiteindelijk is dit een gewoonte geworden. En als deze gewoonte lang genoeg duurt, zit je er aan gebonden en kan satan je klein houden. (Gedachte-Gevoel-Gedrag-Gewoonte-Gebonden) Zo zijn er een heleboel voorbeelden te bedenken. En vaak lukt het ook niet om hier alleen uit te komen.

 

Zo'n leugen wordt een bolwerk in je denken. Paulus leert ons in 2 Korinthe 10:4-6 dat we valse redeneringen moeten afbreken en onder de gehoorzaamheid van Christus moeten brengen. Door bewustwording krijgen we berouw dat we leugens zijn gaan geloven in plaats van Gods waarheid. Maar bewustwording krijg je alleen als je de waarheid gaat zien. En voelt wel aan dat dit heel lastig kan zijn. Nadat je berouw hebt over het geloof in die leugens kun je het beleiden en je er van bekeren. En tenslotte zal dat voor bevrijding zorgen. (Bewustworden-Berouw-Belijden-Bekeren-Bevrijding)

 

We moeten leren om ons denken van dag tot dag te vernieuwen en leren wie we in Christus zijn. Bij bevrijdingspastoraat is dit een heel belangrijk punt van onderwijs. Hoe meer je dit leert, hoe minder satan jou kan wijsmaken.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom