Gebonden met emotionele banden

 

Ons emotionele leven is iets dat heel complex is en je emoties hebben altijd iets te maken met het verleden. Emoties zijn gevormd door het verleden. Natuurlijk zijn onze emoties door God geschapen, maar hoe we ze inzetten heeft te maken met wat we in het verleden hebben meegemaakt. Het kan zijn dat je het uiten van je emoties heel erg moeilijk vindt. Het kan ook zijn dat je niet loskomt van negatieve emoties of van personen in je leven die er alles mee te maken hebben. Beide hebben alles te maken met de relaties die iemand in zijn leven heeft gehad.

 

Een ouder die een kind altijd heeft vertelt dat hij niet moet huilen, maar sterk moet zijn, kan ervoor gezorgd hebben dat een kind nooit heeft leren huilen. Maar wat veel erger is, is als er mensen zijn die iemand emotioneel afhankelijk maken. Als dat gebeurt, dan raak je emotioneel gebonden aan die ander. Dat was niet hoe God het heeft bedoeld. God heeft jou relaties gegeven om je mee te verbinden. Of dat nu het huwelijk is, ouders zijn of vriendschappen, in elke relatie zou onvoorwaardelijke liefde aanwezig moeten zijn.

 

Je zou kunnen zeggen dat als de band in een relatie goed is dat we kunnen spreken van liefdesbanden, maar als deze band niet goed is omdat er sprake is van emotionele gebondenheid, we zouden kunnen spreken van angstbanden. Er speelt dan angst mee in een relatie waardoor je gebonden bent aan de ander en uit angst reageert.

 

Deze emotionele angstbanden kunnen ontstaan zijn doordat je door iemand bent overheerst door dominantie. Er kan ook manipulatie in het spel zijn geweest, waardoor jij moest gehoorzamen en er anders gevolgen zouden zijn. Een andere manier kan zijn dat je in vriendschappen in de steek bent gelaten, waardoor de angst is ontstaan om vriendschappen kwijt te raken en het gevolg is dat jezelf in vriendschappen gaat manipuleren of claimen om niet weer een vriendschap kwijt te raken. Je kunt ook denken aan misbruik of geweld waardoor iemand gedwongen is om dingen te doen die hij niet wilde.

Eigenlijk hebben al deze dingen te maken met emotionele verwondingen en hebben ze te maken met het feit dat iemand over je grenzen is heengegaan. De enige manier waarop dit kan genezen en herstellen is door vergeving. En vergeven is niet iets dat je met je gevoel kan doen, maar dat is een wilsbesluit, dat maar al te vaak tegen je gevoel ingaat. Maar het is wel de opdracht die Jezus je geeft. In ieder geval moeten we iemand die met berouw komt vergeven, zelfs tot 7x70 maal toe. Maar ook als iemand niet met berouw komt, moeten we leren om los te laten en tot vergeving te komen. Vergeven is dan meer het recht op vergelding loslaten en aan God geven. Daarmee praat je die ander niet goed, je vergeeft ook niet om die ander in de eerste plaats te helpen, maar je vergeeft om zelf los te komen van die ander, zodat er weer vrijheid ontstaat en emotionele gebondenheid aan die ander verbroken wordt en je opnieuw kan leren om grenzen te stellen.

Vergeven is niet eenvoudig, zeker niet in gevallen van misbruik, moord of geweld. Dit kost tijd en dat mag het ook kosten. Het begint bij jouw keus om die ander te willen vergeven omdat God jou vrij wil zetten van mensen aan wie jij door angstbanden vastzit. Soms kan er zelfs in extreme situaties zoveel manipulatie en macht in deze angstbanden zit dat jij een zwijgplicht hebt gekregen van de dader. Maar als je niet tot vergeving komt, dan is ook waar wat Jezus zegt in Mattheüs 18 dat degene die de ander niet wil vergeven terecht komt in de handen van de pijnigers. Onvergevingsgezindheid brengt ons dan in de handen de pijnigers van wrok, wroeging en haat.

 

Bedenk ook dat deze vorm van gebondenheid moeilijk en lastig is. Geen van deze dingen hoef je alleen te doen. De reden dat we deze dingen noemen is omdat we je hierbij graag willen helpen.

Elke dag 5 minuten met God

Hemelvaart

 

“En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.” (Lukas 24:51 en 52)

Al heel vaak heb ik mij geprobeerd om voor te stellen hoe het er voor de discipelen uitgezien moet hebben toen Jezus naar de hemel ging. Jezus had er genoeg over gezegd en ergens moeten ze echt heel goed geweten hebben dat het moment nu heel dichtbij was. Maar op het moment dat ze daar buiten Bethanië stonden en het gebeurde ineens, dat moet toch echt iets geweest zijn waarbij je mond van verbazing openviel.
Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Lukas 25:50-53

50  Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen.
51  En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.
52 En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.
53 En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom