Bevrijdingspastoraat

 

Om maar even met de deur in huis te vallen: de ervaring leert dat de term 'bevrijdingspastoraat' behoorlijk bedreigend klinkt. Veelal wordt er direct gedacht aan allerlei demonische manifestaties of aan uitwassen op pastoraat gebied waarbij satan een rol zou spelen. Als er een persoon is die heel graag wil dat de term 'bevrijdingspastoraat' een verdachte term is, dan is het satan. En wij zullen niet ontkennen dat bevrijdingspastoraat te maken kan hebben met demonische gebondenheid, maar dit is het zeker niet alleen. Bevrijding van demonische gebondenheid is een onderdeel van bevrijdingspastoraat, maar door het alleen daartoe te beperken zouden veel mensen niet geholpen kunnen worden, die wel geholpen kunnen worden met problemen waarmee zij te kampen hebben.

 

Bevrijdingspastoraat is een bediening waarbij het gaat om mensen in de vrijheid te brengen zoals God deze heeft bedoeld. Bevrijdingspastoraat is te maken met het tegenovergestelde: gebondenheid. En dit begrip is veel groter dan alleen het demonische vlak. We willen met bevrijdingspastoraat mensen helpen en begeleiden op alle gebieden waar men geestelijk gebondenheid kan ervaren.

 

We zullen elk gebied uitleggen en uiteindelijk ook uitleggen op welke manier we je kunnen helpen om echt vrij te leven op alle gebieden van je leven. Daarnaast zullen we ook uitleggen welke symptomen er vaak merkbaar zijn. 

 

Er zijn vier gebieden zijn waarbij we mensen helpen bij bevrijdingspastoraat. Voordat we deze vier gebieden uitleggen, gaan we nog even in op de vraag of een christen gebonden kan zijn. Daarnaast is het goed om nog iets te weten over het werken van een vloek in iemands leven.

 

Kan een christen gebonden zijn?

 

Vier vormen van gebondenheid

- Gebondenheid door de macht van de zonde (de macht van zonden in iemand leven)

- Gebondenheid door leugens (leren toepassen van de waarheid in je denken)

- Gebonden door emotionele banden (gevolgen van emotionele beschadigingen, zoals misbruik, manipulatie)

- Gebonden door demonische banden (gevolgen van een occult verleden of leven in grote zonden)

 

Naast deze vormen van gebondenheid is ook de kracht van zegen en vloek belangrijk. En voor sommige mensen is een symptomenlijst veelzeggend. 

 

Kracht van zegen en vloek

Symptomen

 

Heb je naar aanleiding van al deze informatie een hulpvraag, dan kun je deze via de onderstaande link aan ons stellen. 

 

Hulpvragen 

 

 

Elke dag 5 minuten met God

Hemelvaart

 

“En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.” (Lukas 24:51 en 52)

Al heel vaak heb ik mij geprobeerd om voor te stellen hoe het er voor de discipelen uitgezien moet hebben toen Jezus naar de hemel ging. Jezus had er genoeg over gezegd en ergens moeten ze echt heel goed geweten hebben dat het moment nu heel dichtbij was. Maar op het moment dat ze daar buiten Bethanië stonden en het gebeurde ineens, dat moet toch echt iets geweest zijn waarbij je mond van verbazing openviel.
Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Lukas 25:50-53

50  Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen.
51  En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.
52 En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.
53 En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom