Bevrijdingspastoraat

 

Om maar even met de deur in huis te vallen: de ervaring leert dat de term 'bevrijdingspastoraat' behoorlijk bedreigend klinkt. Veelal wordt er direct gedacht aan allerlei demonische manifestaties of aan uitwassen op pastoraat gebied waarbij satan een rol zou spelen. Als er een persoon is die heel graag wil dat de term 'bevrijdingspastoraat' een verdachte term is, dan is het satan. En wij zullen niet ontkennen dat bevrijdingspastoraat te maken kan hebben met demonische gebondenheid, maar dit is het zeker niet alleen. Bevrijding van demonische gebondenheid is een onderdeel van bevrijdingspastoraat, maar door het alleen daartoe te beperken zouden veel mensen niet geholpen kunnen worden, die wel geholpen kunnen worden met problemen waarmee zij te kampen hebben.

 

Bevrijdingspastoraat is een bediening waarbij het gaat om mensen in de vrijheid te brengen zoals God deze heeft bedoeld. Bevrijdingspastoraat is te maken met het tegenovergestelde: gebondenheid. En dit begrip is veel groter dan alleen het demonische vlak. We willen met bevrijdingspastoraat mensen helpen en begeleiden op alle gebieden waar men geestelijk gebondenheid kan ervaren.

 

We zullen elk gebied uitleggen en uiteindelijk ook uitleggen op welke manier we je kunnen helpen om echt vrij te leven op alle gebieden van je leven. Daarnaast zullen we ook uitleggen welke symptomen er vaak merkbaar zijn. 

 

Er zijn vier gebieden zijn waarbij we mensen helpen bij bevrijdingspastoraat. Voordat we deze vier gebieden uitleggen, gaan we nog even in op de vraag of een christen gebonden kan zijn. Daarnaast is het goed om nog iets te weten over het werken van een vloek in iemands leven.

 

Kan een christen gebonden zijn?

 

Vier vormen van gebondenheid

- Gebondenheid door de macht van de zonde (de macht van zonden in iemand leven)

- Gebondenheid door leugens (leren toepassen van de waarheid in je denken)

- Gebonden door emotionele banden (gevolgen van emotionele beschadigingen, zoals misbruik, manipulatie)

- Gebonden door demonische banden (gevolgen van een occult verleden of leven in grote zonden)

 

Naast deze vormen van gebondenheid is ook de kracht van zegen en vloek belangrijk. En voor sommige mensen is een symptomenlijst veelzeggend. 

 

Kracht van zegen en vloek

Symptomen

 

Heb je naar aanleiding van al deze informatie een hulpvraag, dan kun je deze via de onderstaande link aan ons stellen. 

 

Hulpvragen 

 

 

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden

 

“Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.” (Genesis 18:33)

 

Als we communiceren met God even terugbrengen tot bidden, dan kom je er in de Bijbel achter dat dit er soms heel wat steviger aan toe gaat dan dat wij vaak denken dat kan en mag. We lezen in het begin van de Bijbel wel een aantal momenten dat God mensen opzoekt en met hen in gesprek gaat, maar het eerste gebed dat we vanuit een mens tegenkomen is het gebed van Abraham voor Sodom en Gomorra. Het is misschien ook wel niet echt bidden, toch meer dan wij denken?

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom