Bevrijdingspastoraat

 

Om maar even met de deur in huis te vallen: de ervaring leert dat de term 'bevrijdingspastoraat' behoorlijk bedreigend klinkt. Veelal wordt er direct gedacht aan allerlei demonische manifestaties of aan uitwassen op pastoraat gebied waarbij satan een rol zou spelen. Als er een persoon is die heel graag wil dat de term 'bevrijdingspastoraat' een verdachte term is, dan is het satan. En wij zullen niet ontkennen dat bevrijdingspastoraat te maken kan hebben met demonische gebondenheid, maar dit is het zeker niet alleen. Bevrijding van demonische gebondenheid is een onderdeel van bevrijdingspastoraat, maar door het alleen daartoe te beperken zouden veel mensen niet geholpen kunnen worden, die wel geholpen kunnen worden met problemen waarmee zij te kampen hebben.

 

Bevrijdingspastoraat is een bediening waarbij het gaat om mensen in de vrijheid te brengen zoals God deze heeft bedoeld. Bevrijdingspastoraat is te maken met het tegenovergestelde: gebondenheid. En dit begrip is veel groter dan alleen het demonische vlak. We willen met bevrijdingspastoraat mensen helpen en begeleiden op alle gebieden waar men geestelijk gebondenheid kan ervaren.

 

We zullen elk gebied uitleggen en uiteindelijk ook uitleggen op welke manier we je kunnen helpen om echt vrij te leven op alle gebieden van je leven. Daarnaast zullen we ook uitleggen welke symptomen er vaak merkbaar zijn. 

 

Er zijn vier gebieden zijn waarbij we mensen helpen bij bevrijdingspastoraat. Voordat we deze vier gebieden uitleggen, gaan we nog even in op de vraag of een christen gebonden kan zijn. Daarnaast is het goed om nog iets te weten over het werken van een vloek in iemands leven.

 

Kan een christen gebonden zijn?

 

Vier vormen van gebondenheid

- Gebondenheid door de macht van de zonde (de macht van zonden in iemand leven)

- Gebondenheid door leugens (leren toepassen van de waarheid in je denken)

- Gebonden door emotionele banden (gevolgen van emotionele beschadigingen, zoals misbruik, manipulatie)

- Gebonden door demonische banden (gevolgen van een occult verleden of leven in grote zonden)

 

Naast deze vormen van gebondenheid is ook de kracht van zegen en vloek belangrijk. En voor sommige mensen is een symptomenlijst veelzeggend. 

 

Kracht van zegen en vloek

Symptomen

 

Heb je naar aanleiding van al deze informatie een hulpvraag, dan kun je deze via de onderstaande link aan ons stellen. 

 

Hulpvragen 

 

 

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom