Opwekking 174 - Juicht, want Jezus is Heer

 

Juicht, want Jezus is Heer,

kinderen Sions, verblijdt u ter ere

van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen

het leven weer geeft.

(Tegenstem dames:)

Wij juichen, tot eer

van onze God, die ons liefheeft.

Wij juichen, tot eer van onze God.

Opwekking 173 - Heilig is de Heer

 

Heilig is de Heer,
o heilig is de Here God.
Er is alleen gerechtigheid in U.
U weigerde elk compromis,
geen leugen werd in U gezien,
de heem'len zingen met ons tot uw eer.
 

Opwekking 572 - Als wij U aanbidden

 

Als wij samenkomen,
leid ons naar uw levende rivier;
laat uw liefde stromen,
tot iedereen erkent: De Heer is hier.
Deze generatie
ziet dan dat U één maakt en verlost;
als wij samenkomen
in de stad van onze God.
 

Opwekking 172 - Heer, ik verheug m' in U en ik juich

 

Heer, ik verheug m' in U en ik juich,

ik verhef uw liefde boven de wijn.

Trek mij met U mee

en laten wij ons spoeden.

Heer, ik verheug m' in U en ik juich.

Opwekking 571 - Dit is de dag die de Heer ons geeft

 

Dit is de dag die de Heer ons geeft
wees daarom blij en vier het feest.
Dit is de dag die de Heer ons geeft;
wees daarom blij, wees daarom blij
en vier het feest!

Opwekking 171 - Door mijn God, zal 'k strijdend voorwaarts gaan

 

Door mijn God zal 'k strijdend

voorwaarts gaan.

Het is Hij, die onze vijand zal verslaan.

Ja, 'k zing en prijs; Hij overwon.

Christus heerst!

Gods overwinning werd een feit,

zijn volk bevrijdde Hij.

Zijn woord werd heerlijk werkelijkheid

de wereld hoort en ziet het: door...

Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia

 

Dit is de tijd van Elia

die 't woord van de Heer tot ons spreekt.

En dit is de tijd

van zijn dienstknecht Mozes,

die 't juk van het onrecht verbreekt.

En dit is de tijd van verzoeking,

van duisternis, net als weleer.

Maar in de woestijn

klinkt een stem, die uitroept:

'Bereid nu de weg van de Heer!'

Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen

 

Ik leef omdat mijn Heer is verrezen,

in Hem heeft zonde geen macht over mij.

Ik leef, ja leef, want Hij is verrezen,

ik leef en breng de eer aan Hem.

Dank U Jezus, dank U Jezus,

omdat U verrees, omdat U verrees,

omdat U verrees, leef ik.

Meer artikelen...

 1. Opwekking 268 - Vier nu feest, geef Hem eer
 2. Opwekking 168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus
 3. Opwekking 567 - Jezus, Jezus, Heiland
 4. Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus
 5. Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid
 6. Opwekking 166 - U bent de grote Koning
 7. Opwekking 565 - Geest van God, blaas op mij
 8. Opwekking 165 - Omdat we in U geloven
 9. Opwekking 564 - Ik loop de wedloop die voor mij ligt
 10. Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God
 11. Opwekking 563 - I have a light and it always shines
 12. Opwekking 163 - O, Heer, U bent groot en almachtig
 13. Opwekking 562 - U noemde mij bij mijn naam
 14. Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer
 15. Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer
 16. Opwekking 161 - Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
 17. Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien
 18. Opwekking 160 - Don't build youre house on the sandy land
 19. Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer
 20. Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen
 21. Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd
 22. Opwekking 158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven
 23. Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien
 24. Opwekking 157 - Ik verblijd mij zeer in de Heer
 25. Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft
 26. Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer
 27. Opwekking 555 - Ik geloof in het bloed van Jezus
 28. Opwekking 155 - Hij is de Almachtige
 29. Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered
 30. Opwekking 154 - Weest stil en weet dat Ik ben uw God
 31. Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen
 32. Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed
 33. Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij
 34. Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer
 35. Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag
 36. Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen
 37. Opwekking 550 - Liefdevol, trekt U mij dicht aan Uw hart
 38. Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
 39. Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd
 40. Opwekking 149 - Heer, U riep mij
 41. Opwekking 548 - De muziek vervaagt
 42. Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid
 43. Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen
 44. Opwekking 147 - Father, we love You
 45. Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
 46. Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël
 47. Opwekking 545 - Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk
 48. Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer
 49. Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht
 50. Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem
 51. Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien
 52. Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden
 53. Opwekking 542 - God van trouw
 54. Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
 55. Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt
 56. Opwekking 141 - He is the King of kings
 57. Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden
 58. Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U
 59. Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem
 60. Opwekking 139 - In moments like these
 61. Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur
 62. Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd
 63. Opwekking 537 - Ere zij God
 64. Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords
 65. Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden
 66. Opwekking 136 - Abba Vader
 67. Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe
 68. Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert
 69. Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
 70. Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht
 71. Opwekking 533- Eén klein kind
 72. Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning
 73. Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust
 74. Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God
 75. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 76. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 77. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 78. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 79. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 80. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 81. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 82. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 83. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 84. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 85. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 86. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 87. Opwekking 525 - Jubel het uit
 88. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 89. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 90. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 91. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 92. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 93. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 94. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 95. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 96. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 97. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 98. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 99. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 100. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 101. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 102. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 103. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 104. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 105. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 106. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 107. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 108. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 109. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 110. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 111. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 112. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 113. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 114. Opwekking 511- Heer van genade
 115. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 116. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 117. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 118. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 119. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 120. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 121. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 122. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 123. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 124. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 125. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 126. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 127. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 128. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 129. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 130. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 131. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 132. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 133. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 134. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 135. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 136. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 137. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 138. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 139. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 140. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 141. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 142. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 143. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 144. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 145. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 146. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 147. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 148. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 149. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 150. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 151. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 152. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 153. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 154. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 155. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 156. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 157. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 158. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 159. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 160. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 161. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 162. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 163. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 164. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 165. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 166. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 167. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 168. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 169. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 170. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 171. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 172. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 173. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 174. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 175. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 176. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 177. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 178. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 179. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 180. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 181. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 182. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 183. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 184. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 185. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 186. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 187. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 188. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 189. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 190. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 191. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 192. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 193. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 194. Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 195. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 196. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 197. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 198. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 199. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 200. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 201. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 202. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 203. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 204. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 205. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 206. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 207. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 208. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 209. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 210. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 211. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 212. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 213. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 214. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 215. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 216. Opwekking 58 - Vrede zij u
 217. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 218. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 219. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 220. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 221. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 222. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 223. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 224. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 225. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 226. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 227. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 228. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 229. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 230. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 231. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 232. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 233. Opwekking 449 - 'k Ben zo blij, Jezus redde mij
 234. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 235. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 236. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 237. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 238. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 239. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 240. Opwekking 445 - Bron van levend water
 241. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 242. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 243. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 244. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 245. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 246. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 247. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 248. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 249. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 250. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 251. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 252. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 253. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 254. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 255. Opwekking 438 - Ik buig neer
 256. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 257. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 258. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 259. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 260. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 261. Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht
 262. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 263. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 264. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 265. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 266. Opwekking 33 - Prijst God
 267. Opwekking 432 - Kom en prijs
 268. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 269. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 270. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 271. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 272. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 273. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 274. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 275. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 276. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 277. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 278. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 279. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 280. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 281. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 282. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 283. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 284. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 285. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 286. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 287. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 288. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 289. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 290. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 291. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 292. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 293. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 294. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 295. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 296. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 297. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 298. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 299. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 300. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 301. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 302. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 303. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 304. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 305. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 306. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 307. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 308. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 309. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 310. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 311. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 312. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 313. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 314. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 315. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 316. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 317. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 318. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 319. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 320. Opwekking 6 - Hij is Heer
 321. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 322. Opwekking 5 - Halleluja
 323. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 324. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 325. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 326. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 327. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 328. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 329. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 330. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 331. Opwekking overdacht

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom