Opwekking 190 - Waarlijk, mijn ziel

 

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.
Hij is mijn Rots, mijn Burcht,
ik zal niet wankelen.

Opwekking 589 - Ik wil juichen voor U, mijn Heer

 

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Opwekking 189 - Zegen ons Heer

 

Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.

Opwekking 588 - Er is geen vriend zo trouw als Jezus

 

Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, Nee niet één.
Jezus alleen kan ons hart genezen
Hij alleen, Hij alleen
Nooit is ons zoveel troost gegeven
zoveel liefde heeft Hij alleen
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, Nee niet één.

Opwekking 188 - Laat de heerlijkheid des Heren

 

Laat de heerlijkheid des Heren
voor eeuwig duren;
dat het werk zijner handen Hem verheugt.
Ja, ik zal de Here zingen
zolang als ik leef;
psalmen wil ik voor God zingen
zolang ik ben. 

Opwekking 587 - U geeft een nieuw lied in mijn mond

 

Ik was verloren, maar U redde mij
U trok mij uit de put, verhoogde mij
Zoveel liefde, toen ik was afgedwaald
zocht U naar mij.
Heer, U weet alles wat ik heb gedaan
maar door Uw bloed mag ik nu voor U staan.
Zoveel liefde, dat ik een kind van U mag zijn.
 

Opwekking 187 - Open mijn ogen

 

Open mijn ogen,

'k wil Jezus, mijn Heer zien.

Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.

Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor.

Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam.

Opwekking 186 - Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten

 

Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten
van hem, die brengt goed nieuws,
die heil en vrede proclameert
en die ons zegt:
Mijn God heerst, mijn God heerst,
mijn God heerst.

Opwekking 585 - Er is een dag

 

Er is een dag,

waar al wat leeft al lang op wacht,

een dag van blijdschap,

als heel de schepping wordt bevrijd.

En op die dag,

dan komt de Heer en haalt zijn bruid,

die rein en stralend

Opgaat in zijn heerlijkheid.

Meer artikelen...

 1. Opwekking 185 - Jezus is de Heer, Koning voor altijd
 2. Opwekking 584- Zo machtig, zo waardig
 3. Opwekking 184 - Wie op de Heer vertrouwen
 4. Opwekking 583 - Machtige Heer en God
 5. Opwekking 183 - U mag ik kennen, o Heer
 6. Opwekking 582 - Jezus, alles geef ik U
 7. Opwekking 182 - O, Heer, U bent mijn God
 8. Opwekking 581 - Ik wil heel dicht bij U zijn
 9. Opwekking 181 - Majesteit
 10. Opwekking 580 - Jezus, Hij kwam
 11. Opwekking 180 - Bron van licht en leven
 12. Opwekking 579 - Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed
 13. Opwekking 179 - 'k Hef mijn roep tot U, o Heer
 14. Opwekking 578 - U redde mij en riep mijn naam
 15. Opwekking 178 - Waardig, o waardig bent U, Heer
 16. Opwekking 577 - Jezus, allerhoogste Naam
 17. Opwekking 177 - Bedenk al wat waar is, al wat waardig
 18. Opwekking 576 - Als wij samen U aanbidden
 19. Opwekking 176 - U bent mijn schuilplaats, Heer
 20. Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem
 21. Opwekking 175 - In de stilte van mijn hart
 22. Opwekking 574 - Groot is Hij
 23. Opwekking 174 - Juicht, want Jezus is Heer
 24. Opwekking 573 - We zijn hier bij elkaar
 25. Opwekking 173 - Heilig is de Heer
 26. Opwekking 572 - Als wij U aanbidden
 27. Opwekking 172 - Heer, ik verheug m' in U en ik juich
 28. Opwekking 571 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 29. Opwekking 171 - Door mijn God, zal 'k strijdend voorwaarts gaan
 30. Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia
 31. Opwekking 170 - Jezus, Jezus, Jezus
 32. Opwekking 569 - Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer
 33. Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
 34. Opwekking 268 - Vier nu feest, geef Hem eer
 35. Opwekking 168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus
 36. Opwekking 567 - Jezus, Jezus, Heiland
 37. Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus
 38. Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid
 39. Opwekking 166 - U bent de grote Koning
 40. Opwekking 565 - Geest van God, blaas op mij
 41. Opwekking 165 - Omdat we in U geloven
 42. Opwekking 564 - Ik loop de wedloop die voor mij ligt
 43. Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God
 44. Opwekking 563 - I have a light and it always shines
 45. Opwekking 163 - O, Heer, U bent groot en almachtig
 46. Opwekking 562 - U noemde mij bij mijn naam
 47. Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer
 48. Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer
 49. Opwekking 161 - Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
 50. Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien
 51. Opwekking 160 - Don't build youre house on the sandy land
 52. Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer
 53. Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen
 54. Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd
 55. Opwekking 158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven
 56. Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien
 57. Opwekking 157 - Ik verblijd mij zeer in de Heer
 58. Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft
 59. Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer
 60. Opwekking 555 - Ik geloof in het bloed van Jezus
 61. Opwekking 155 - Hij is de Almachtige
 62. Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered
 63. Opwekking 154 - Weest stil en weet dat Ik ben uw God
 64. Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen
 65. Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed
 66. Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij
 67. Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer
 68. Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag
 69. Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen
 70. Opwekking 550 - Liefdevol, trekt U mij dicht aan Uw hart
 71. Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
 72. Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd
 73. Opwekking 149 - Heer, U riep mij
 74. Opwekking 548 - De muziek vervaagt
 75. Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid
 76. Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen
 77. Opwekking 147 - Father, we love You
 78. Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
 79. Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël
 80. Opwekking 545 - Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk
 81. Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer
 82. Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht
 83. Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem
 84. Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien
 85. Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden
 86. Opwekking 542 - God van trouw
 87. Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
 88. Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt
 89. Opwekking 141 - He is the King of kings
 90. Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden
 91. Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U
 92. Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem
 93. Opwekking 139 - In moments like these
 94. Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur
 95. Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd
 96. Opwekking 537 - Ere zij God
 97. Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords
 98. Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden
 99. Opwekking 136 - Abba Vader
 100. Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe
 101. Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert
 102. Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
 103. Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht
 104. Opwekking 533- Eén klein kind
 105. Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning
 106. Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust
 107. Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God
 108. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 109. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 110. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 111. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 112. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 113. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 114. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 115. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 116. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 117. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 118. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 119. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 120. Opwekking 525 - Jubel het uit
 121. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 122. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 123. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 124. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 125. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 126. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 127. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 128. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 129. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 130. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 131. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 132. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 133. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 134. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 135. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 136. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 137. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 138. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 139. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 140. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 141. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 142. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 143. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 144. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 145. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 146. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 147. Opwekking 511- Heer van genade
 148. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 149. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 150. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 151. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 152. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 153. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 154. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 155. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 156. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 157. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 158. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 159. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 160. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 161. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 162. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 163. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 164. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 165. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 166. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 167. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 168. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 169. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 170. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 171. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 172. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 173. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 174. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 175. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 176. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 177. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 178. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 179. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 180. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 181. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 182. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 183. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 184. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 185. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 186. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 187. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 188. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 189. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 190. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 191. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 192. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 193. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 194. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 195. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 196. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 197. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 198. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 199. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 200. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 201. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 202. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 203. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 204. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 205. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 206. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 207. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 208. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 209. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 210. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 211. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 212. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 213. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 214. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 215. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 216. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 217. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 218. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 219. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 220. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 221. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 222. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 223. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 224. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 225. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 226. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 227. Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 228. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 229. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 230. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 231. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 232. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 233. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 234. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 235. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 236. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 237. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 238. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 239. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 240. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 241. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 242. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 243. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 244. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 245. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 246. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 247. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 248. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 249. Opwekking 58 - Vrede zij u
 250. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 251. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 252. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 253. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 254. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 255. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 256. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 257. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 258. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 259. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 260. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 261. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 262. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 263. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 264. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 265. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 266. Opwekking 449 - 'k Ben zo blij, Jezus redde mij
 267. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 268. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 269. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 270. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 271. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 272. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 273. Opwekking 445 - Bron van levend water
 274. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 275. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 276. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 277. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 278. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 279. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 280. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 281. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 282. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 283. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 284. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 285. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 286. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 287. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 288. Opwekking 438 - Ik buig neer
 289. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 290. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 291. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 292. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 293. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 294. Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht
 295. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 296. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 297. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 298. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 299. Opwekking 33 - Prijst God
 300. Opwekking 432 - Kom en prijs
 301. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 302. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 303. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 304. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 305. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 306. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 307. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 308. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 309. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 310. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 311. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 312. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 313. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 314. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 315. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 316. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 317. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 318. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 319. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 320. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 321. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 322. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 323. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 324. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 325. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 326. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 327. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 328. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 329. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 330. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 331. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 332. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 333. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 334. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 335. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 336. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 337. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 338. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 339. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 340. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 341. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 342. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 343. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 344. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 345. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 346. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 347. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 348. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 349. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 350. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 351. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 352. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 353. Opwekking 6 - Hij is Heer
 354. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 355. Opwekking 5 - Halleluja
 356. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 357. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 358. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 359. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 360. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 361. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 362. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 363. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 364. Opwekking overdacht

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom