Opwekking 196 - Zing een lied tot de Heer

 

Zing een lied tot de Heer,
door zijn Geest en vanuit zijn Woord.
Zing tot Hem en wees blij,
onze God is een sterke Koning.
Roep met luid gejuich tot de Heer.
Jouw lof offer brengt Hem eer.
Almachtig God is Hij,
die maakt volkomen vrij.
Vertrouw dan op zijn kracht,
Hij, die je leven bracht.
Hef op je hoofd tot Hem
en prijs Hem met je stem.
Kom, zing je vreugdelied voor onze God.

Opwekking 595 - Licht van de wereld

 

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,

nu mag ik zien wie u bent.

Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,

bij u wil zijn elk moment.

Opwekking 195 - U, o Heer, bent een schild rondom mij

 

U, o Heer, bent een schild rondom mij.

U bent mijn eer

en U heft mijn hoofd omhoog.

U, o Heer, bent mijn schild rondom mij,

U bent mijn eer

en U heft mijn hoofd omhoog.

Halleluja, halleluja, halleluja!

Ja, U heft mijn hoofd omhoog.

Opwekking 593 - Lam van God

 

 

Lam van God

O Heilig Lam van God

In de midden van de troon

Lam van God

O Heilig Lam van God

werd geslacht als mensen zoon 

Opwekking 194 - U maakt ons één

 

U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Opwekking 592 - God van Licht

 

God van licht,
schijn in mij, verlicht mijn hart.
God van trouw,
schenk mijn ziel uw genade
 

Opwekking 192 - Ik kom in Uw heiligdom binnen

 

Ik kom in uw heiligdom binnen,
't voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezang
stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,
het loflied komt diep uit mijn hart.
 

Opwekking 191 0 Kom en prijs de Here, onze God

 

Kom en prijs de Here, onze God,

in het heiligdom dat vol is van zijn Geest.

Dus richt je hart op Hem

en prijs Hem met je stem

en de heerlijkheid van God

vervult dit huis.

Meer artikelen...

 1. Opwekking 590 - O, mijn ziel, sta op en prijs je Maker
 2. Opwekking 190 - Waarlijk, mijn ziel
 3. Opwekking 589 - Ik wil juichen voor U, mijn Heer
 4. Opwekking 189 - Zegen ons Heer
 5. Opwekking 588 - Er is geen vriend zo trouw als Jezus
 6. Opwekking 188 - Laat de heerlijkheid des Heren
 7. Opwekking 587 - U geeft een nieuw lied in mijn mond
 8. Opwekking 187 - Open mijn ogen
 9. Opwekking 586 - Heel de schepping geeft U eer
 10. Opwekking 186 - Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten
 11. Opwekking 585 - Er is een dag
 12. Opwekking 185 - Jezus is de Heer, Koning voor altijd
 13. Opwekking 584- Zo machtig, zo waardig
 14. Opwekking 184 - Wie op de Heer vertrouwen
 15. Opwekking 583 - Machtige Heer en God
 16. Opwekking 183 - U mag ik kennen, o Heer
 17. Opwekking 582 - Jezus, alles geef ik U
 18. Opwekking 182 - O, Heer, U bent mijn God
 19. Opwekking 581 - Ik wil heel dicht bij U zijn
 20. Opwekking 181 - Majesteit
 21. Opwekking 580 - Jezus, Hij kwam
 22. Opwekking 180 - Bron van licht en leven
 23. Opwekking 579 - Dank U, dank U voor Uw kostbare bloed
 24. Opwekking 179 - 'k Hef mijn roep tot U, o Heer
 25. Opwekking 578 - U redde mij en riep mijn naam
 26. Opwekking 178 - Waardig, o waardig bent U, Heer
 27. Opwekking 577 - Jezus, allerhoogste Naam
 28. Opwekking 177 - Bedenk al wat waar is, al wat waardig
 29. Opwekking 576 - Als wij samen U aanbidden
 30. Opwekking 176 - U bent mijn schuilplaats, Heer
 31. Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem
 32. Opwekking 175 - In de stilte van mijn hart
 33. Opwekking 574 - Groot is Hij
 34. Opwekking 174 - Juicht, want Jezus is Heer
 35. Opwekking 573 - We zijn hier bij elkaar
 36. Opwekking 173 - Heilig is de Heer
 37. Opwekking 572 - Als wij U aanbidden
 38. Opwekking 172 - Heer, ik verheug m' in U en ik juich
 39. Opwekking 571 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 40. Opwekking 171 - Door mijn God, zal 'k strijdend voorwaarts gaan
 41. Opwekking 570 - Dit is de tijd van Elia
 42. Opwekking 170 - Jezus, Jezus, Jezus
 43. Opwekking 569 - Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer
 44. Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
 45. Opwekking 268 - Vier nu feest, geef Hem eer
 46. Opwekking 168 - Wij zien Jezus, wij zien Jezus
 47. Opwekking 567 - Jezus, Jezus, Heiland
 48. Opwekking 167 - Samen in de Naam van Jezus
 49. Opwekking 566 - Ik verlang naar Uw aanwezigheid
 50. Opwekking 166 - U bent de grote Koning
 51. Opwekking 565 - Geest van God, blaas op mij
 52. Opwekking 165 - Omdat we in U geloven
 53. Opwekking 564 - Ik loop de wedloop die voor mij ligt
 54. Opwekking 164 - Let us adore, the everliving God
 55. Opwekking 563 - I have a light and it always shines
 56. Opwekking 163 - O, Heer, U bent groot en almachtig
 57. Opwekking 562 - U noemde mij bij mijn naam
 58. Opwekking 162 - 'k Zal U loven, o Heer
 59. Opwekking 561 - Hier aan Uw voeten, Heer
 60. Opwekking 161 - Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
 61. Opwekking 560 - Mijn eerste liefde doet vuur oplaaien
 62. Opwekking 160 - Don't build youre house on the sandy land
 63. Opwekking 559 - Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer
 64. Opwekking 159 - Here der heren, Koning der koningen
 65. Opwekking 558 - Wij zijn als adem, U was er altijd
 66. Opwekking 158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven
 67. Opwekking 557 - Laat Uw glorie zien
 68. Opwekking 157 - Ik verblijd mij zeer in de Heer
 69. Opwekking 556 - Prijst God Die ons het leven geeft
 70. Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer
 71. Opwekking 555 - Ik geloof in het bloed van Jezus
 72. Opwekking 155 - Hij is de Almachtige
 73. Opwekking 554 - Ik weet: Hij heeft mij gered
 74. Opwekking 154 - Weest stil en weet dat Ik ben uw God
 75. Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen
 76. Opwekking 153 - Prijst de Heer, want de Heer is goed
 77. Opwekking 552 - Als mijn volk zich vernedert voor Mij
 78. Opwekking 152 - O komt, prijst de Heer
 79. Opwekking 551 - Ik zie uit naar die dag
 80. Opwekking 151 - Laat ons juichen, laat ons zingen
 81. Opwekking 550 - Liefdevol, trekt U mij dicht aan Uw hart
 82. Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
 83. Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd
 84. Opwekking 149 - Heer, U riep mij
 85. Opwekking 548 - De muziek vervaagt
 86. Opwekking 148 - Gods volk wordt uitgeleid
 87. Opwekking 547 - Ik kan wel blijven zingen
 88. Opwekking 147 - Father, we love You
 89. Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
 90. Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël
 91. Opwekking 545 - Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk
 92. Opwekking 145 - U zal ik loven, Heer
 93. Opwekking 544 - Meer dan rijkdom, meer dan macht
 94. Opwekking 144 - Want uit Hem en door Hem
 95. Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien
 96. Opwekking 143 - De Heer, uw God, is in uw midden
 97. Opwekking 542 - God van trouw
 98. Opwekking 142 - 'k Vertrouw op U, o Heer mijn God
 99. Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt
 100. Opwekking 141 - He is the King of kings
 101. Opwekking 540 - Kom, laten wij aanbidden
 102. Opwekking 140 - Hemelse Vader, wat een liefde bent U
 103. Opwekking 539 - Kom, nu is de tijd: Aanbid Hem
 104. Opwekking 139 - In moments like these
 105. Opwekking 538 - De Koning komt, dit is het uur
 106. Opwekking 138 - Kom maar, wees blij en verheugd
 107. Opwekking 537 - Ere zij God
 108. Opwekking 137 - King of kings and Lord of lords
 109. Opwekking 536 - Hoe lang heeft de mensheid gebeden
 110. Opwekking 136 - Abba Vader
 111. Opwekking 535 - In het stro van een geleende kribbe
 112. Opwekking 135 - Halleluja, halleluja, Hij regeert, Hij regeert
 113. Opwekking 534 - Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
 114. Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht
 115. Opwekking 533- Eén klein kind
 116. Opwekking 133 - Hoe lieflijk is Uw woning
 117. Opwekking 532 - Wees gerust, wees gerust
 118. Opwekking 132 - Verhoogt de Here, onze God
 119. Opwekking 531 - Immanuël, o Immanuël
 120. Opwekking 131 - U komt de eer en glorie toe
 121. Opwekking 530 - Bewijst nu eer aan Jezus Naam
 122. Opwekking 130 - Wij prijzen U als Here
 123. Opwekking 529 - Komt, laten wij aanbidden
 124. Opwekking 129 - Ruach, Ruach, Ruach
 125. Opwekking 528 - Hoor, de engelen zingen de eer
 126. Opwekking 128 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 127. Opwekking 527 - Licht in de nacht
 128. Opwekking 127 - Wij eren en aanbidden U
 129. Opwekking 526 - Goed nieuws, goed nieuws
 130. Opwekking 126 - Jezus vol liefde
 131. Opwekking 525 - Jubel het uit
 132. Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U
 133. Opwekking 523 - Laat ieder het horen
 134. Opwekking 124 - Ik bouw op U
 135. Opwekking 524 - Als 's morgens de zon opgaat
 136. Opwekking 123 - Groot is Uw trouw, o Heer
 137. Opwekking 522 - Er komt een tijd van grote opwekking
 138. Opwekking 122- Ik vermag alle dingen
 139. Opwekking 521 - U zorgt voor heel de schepping
 140. Opwekking 121- De Here is mijn Herder
 141. Opwekking 520 - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
 142. Opwekking 120 - Want U, o Heer, bent God
 143. Opwekking 519 - Ik vertrouw op U
 144. Opwekking 119 - Ik zal loven, Here
 145. Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
 146. Opwekking 118 - Vader, maak ons één
 147. Opwekking 517 - Gezegend zijn zij
 148. Opwekking 117 - In het midden der gemeente
 149. Opwekking 116 - Jezus, Naam boven alle naam
 150. Opwekking 515 - Look what the Lord has done
 151. Opwekking 115 - Heilig, heilig, heilig
 152. Opwekking 514 - I went to the enemy's camp
 153. Opwekking 114 - Looft de Heer, want Hij is goed
 154. Opwekking 513 - Halleluja, de Heer regeert
 155. Opwekking 113 - Al moet ik door het druk verkeer
 156. Opwekking 512 - Wij verhogen U
 157. Opwekking 112 - 'k Ben zo gelukkig
 158. Opwekking 511- Heer van genade
 159. Opwekking 111 - U houdt Uw hand, grote God, op deez' aard
 160. Opwekking 510 - Dit is mijn verlangen
 161. Opwekking 110 - Jezus roept mij, ik zal volgen
 162. Opwekking 509 - Zo lief had God de Vader ons
 163. Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus
 164. Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot
 165. Opwekking 108 - Prijst Hem, prijst Hem
 166. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 167. Opwekking 106 - Gezegend Hij, die komt
 168. Opwekking 505 - Vader van de schepping
 169. Opwekking 105 - Alles wat ik heb
 170. Opwekking 504 - Hoor, een roep klinkt wereldwijd
 171. Opwekking 104 - Weet je wel, o christen
 172. Opwekking 103 - David met zijn slinger
 173. Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
 174. Opwekking 102 - Jezus leeft in eeuwigheid
 175. Opwekking 501- Vader, mijn God, ik aanbid U
 176. Opwekking 101 - Ik ben zo blij, dat 'k een kind van de Heer mag zijn
 177. Opwekking 500 - Heer ik prijs Uw Naam
 178. Opwekking 100 - Hosanna, halleluja
 179. Opwekking 499 - Zie het Lam van God: Hij nadert
 180. Opwekking 99 - Volgen wil ik U, trouwe Heer
 181. Opwekking 498 - Er is een stad met gouden straten
 182. Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig
 183. Opwekking 497 - Ik wil leven door Uw Geest
 184. Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open
 185. Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh
 186. Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen Heer
 187. Opwekking 495 - Hemelse Vader, door Uw genade
 188. Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent
 189. Opwekking 494 - Soms als ik Uw liefde voel
 190. Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden
 191. Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam
 192. Opwekking 93 - Jezus overwon de dood
 193. Opwekking 492 - Wie kleurt de zon als de dag openbloeit
 194. Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp
 195. Opwekking 491 - Kom, wees blij in de Heer al Zijn kinderen
 196. Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
 197. Opwekking 490 - Luid gejuich en jubellied vervullen het huis
 198. Opwekking 90 - Daarginds ver in de hemel
 199. Opwekking 489 - Wij willen U ontmoeten
 200. Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 201. Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U
 202. Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede
 203. Opwekking 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
 204. Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen
 205. Opwekking 486 - Wij zijn Gods kind'ren
 206. Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem
 207. Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent
 208. Opwekking 85 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
 209. Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent
 210. Opwekking 84 - Hij wordt mij liever ied're dag
 211. Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon
 212. Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft
 213. Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning
 214. Opwekking 82 - Komt, laat ons zingen vandaag
 215. Opwekking 481 - Ik aanbid U
 216. Opwekking 81 - Waardig is het Lam
 217. Opwekking 480 - U stierf voor mij, mijn Jezus
 218. Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
 219. Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 220. Opwekking 79 - Tot U, o God, hef ik op mijn ziele
 221. Opwekking 478 - Spee nu luid op de trompet
 222. Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
 223. Opwekking 477 - Jezus, wij vieren dat U overwon
 224. Opwekking 77 - Wij zijn allen hier bijeen
 225. Opwekking 476 - O, wat een machtige God
 226. Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
 227. Opwekking 475 - Majesteit, Koning in heerlijkheid
 228. Opwekking 74 - Heer, we zijn hier saamgekomen
 229. Opwekking 473 - Zing een heerlijk lied van vreugde
 230. Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans
 231. Opwekking 472 - Blaas met de adem van Uw Geest op ons
 232. Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat
 233. Opwekking 471 - Heer, raak mijn hart aan
 234. Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid
 235. Opwekking 470 - Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
 236. Opwekking 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 237. Opwekking 469 - Halleluja, Jezus Christus leeft!
 238. Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 239. Opwekking 468 - Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 240. Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer
 241. Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht
 242. Opwekking 67 - Het is goed, ja 't is goed
 243. Opwekking 466 - Wandel in het licht
 244. Opwekking 66 - Komt, prijst de Heer
 245. Opwekking 465 - Ik prijs U Heer, God van 't heelal
 246. Opwekking 65 - Loof de Here, mijn ziel
 247. Opwekking 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
 248. Opwekking 64 - Beter dan 't leven, is Uw genade
 249. Opwekking 463 - Vader, daal nu met Uw Geest neer
 250. Opwekking 63 - Prijs de Here met elkander
 251. Opwekking 462 - Aan Uw voeten, Heer
 252. Opwekking 62 - Gods lof wil 'k zingen, met die woorden
 253. Opwekking 461 - Mijn Jezus, mijn Redder
 254. Opwekking 61 - Prijst met ons de Heer
 255. Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was
 256. Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
 257. Opwekking 459 - Levend water, verfrissend, vrij
 258. Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond
 259. Opwekking 458 - De Heer is hier in glorie en luister
 260. Opwekking 58 - Vrede zij u
 261. Opwekking 457 - Kom prijs de Heer
 262. Opwekking 57 - Prijst de Naam van Jezus
 263. Opwekking 456 - Niet de macht van wapenen
 264. Opwekking 56 - Zijn Naam is hogeer dan ieder ander
 265. Opwekking 455- Wij gaan door over grenzen
 266. Opwekking 55 - Groot is de Heer
 267. Opwekking 454 - Zegen, aanbidding
 268. Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken
 269. Opwekking 453 - Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer
 270. Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied
 271. Opwekkign 452 - Kom, o Heil'ge Geest van God
 272. Opwekking 52 - Gij zijt waardig
 273. Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen
 274. Opwekking 51 - Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
 275. Opwekking 450 - Jezus regeert op Zijn eeuwige troon
 276. Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer
 277. Opwekking 449 - 'k Ben zo blij, Jezus redde mij
 278. Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige heerst
 279. Opwekking 448 - Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
 280. Opwekking 48 - Dank U Jezus
 281. Opwekking 447 - Ik ben vrijgekocht
 282. Opwekking 47 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
 283. Opwekking 446 - Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
 284. Opwekking 445 - Bron van levend water
 285. Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U
 286. Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 287. Opwekking 444 - Heel mijn ziel roept naar U
 288. Opwekking 44- Geprezen zij de Heer
 289. Opwekking 443 - U wachtte niet op mij
 290. Opwekking 43 - In Gods overwinning
 291. Opwekking 442 - Prijst Hem, prijst Hem
 292. Opwekking 42 - 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 293. Opwekking 441 - De kracht van Jezus is wondergroot
 294. Opwekking 41- Love is the flag, flown high
 295. Opwekking 440 - Machtig zijn al Uw daden, Heer
 296. Opwekking 40 - Zoek eerst het Koninkrijk van God
 297. Opwekking 439 - Machtig is de Naam van de Heer
 298. Opwekking 39 - Heilig, heilig
 299. Opwekking 438 - Ik buig neer
 300. Opwekking 38 - Halleluja, halleluja
 301. Opwekking 437 - Verhoog de Here God
 302. Opwekking 37 - Halleluja, Hij stierf voor mij
 303. Opwekking 436 - Onze Vader in de hemel
 304. Opwekking 36 - Roep Mij toch aan
 305. Opwekking 435 - Heer, Uw Koninkrijk breekt baan met kracht
 306. Opwekking 35 - Klapt in de handen, alle mensen
 307. Opwekking 434 - Tot Zijn eer en heerlijkheid
 308. Opwekking 34 - Hine ma tov uma nayim
 309. Opwekking 433 - Groter is Hij die in mij is
 310. Opwekking 33 - Prijst God
 311. Opwekking 432 - Kom en prijs
 312. Opwekking 32 - Dit is de dag die de Heer ons geeft
 313. Opwekking 431 - Laat een loflied op je lippen zijn
 314. Opwekking 31 - O, how I love Jesus
 315. Opwekking 430 - Heer ik prijs Uw grote Naam
 316. Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart
 317. Opwekking 429 - God wijst mij een weg
 318. Opwekking 29 - Praise the Lord from whom
 319. Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot
 320. Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 321. Opwekking 427 - Maak mij rein voor U
 322. Opwekking 27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
 323. Opwekking 426 - Ja, ik geloof in Jezus
 324. Opwekking 26 - Gods weg is de beste
 325. Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
 326. Opwekking 25 - Laat ons met elkander
 327. Opwekking 424 - Ik wil zingen voor de Koning
 328. Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
 329. Opwekking 423 - Ik zing en juich voor mijn Verlosser
 330. Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal
 331. Opwekking 422 - U wil ik kennen
 332. Opwekking 22 - In de Naam van Jezus
 333. Opwekking 421 - Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer
 334. Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus
 335. Opwekking 420 - Geen andere naam dan de naam van Jezus
 336. Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus
 337. Opwekking 419 - U bent God, en wij prijzen U
 338. Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table
 339. Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
 340. Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
 341. Opwekking 417 - Heer, U draagt de hoogste kroon
 342. Opwekking 17 - Ja, God is goed
 343. Opwekking 416 - Jezus is Koning over de aarde
 344. Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend
 345. Opwekking 415 - Toon je dank aan de Heer
 346. Opwekking 15 - Jesus' love is very wonderful
 347. Opwekking 414 - U zond Uw Zoon, onschuldig, rein
 348. Opwekking 14 - The joy of the Lord is my strenght!
 349. Opwekking 413 - Hoe kom ik van zonde vrij?
 350. Opwekking 13 - Jezus, Hij is Koning
 351. Opwekking 412 - Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
 352. Opwekking 12 - All over the world the Spirit is moving
 353. Opwekking 411 - Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
 354. Opwekking 11 - Jezus sprak hier op aard'
 355. Opwekking 410 - O, maak de Here nu groot met mij
 356. Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
 357. Opwekking 409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 358. Opwekking 9 - Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen
 359. Opwekking 408 - Israël verheugt u in uw Maker
 360. Opwekking 8 - Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
 361. Opwekking 407 - O, Heer mijn God
 362. Opwekking 7 - Heer God, U loven wij
 363. Opwekking 406 - In Uw Naam komen wij
 364. Opwekking 6 - Hij is Heer
 365. Opwekking 405 - Er is maar één God en maar één Middelaar
 366. Opwekking 5 - Halleluja
 367. Opwekking 404 - Wij gaan op weg met brandend hart
 368. Opwekking 4 - Zijn Naam is wonderbaar
 369. Opwekking 403 - Kom en help ons oogsten
 370. Opwekking 3 - Wees blij in de Heer en zing verheugd
 371. Opwekking 402 - Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
 372. Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
 373. Opwekking 401 - Koning Jezus, wij verhogen U
 374. Opwekking 1 - Hij 's de Koning van mijn hart
 375. Opwekking overdacht

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom