Opwekking overdacht

 

 

Voor het derde achtereenvolgende jaar is er dagelijks een overdenking 'Elke dag 5 minuten met God' op deze website. Sinds dit jaar kun je hier ook een gratis emailabonnement op nemen. Toen we aan deze dagelijkse mailing begonnen, kwamen we er achter dat het meesturen van het Bijbelhoofdstuk belangrijk was. Maar het gevolg hiervan was dat er een lege kolom ontstond in de mailing. We hebben nagedacht hoe we deze zouden kunnen invullen. In de 40-dagentijd hebben we deze kolom gevuld met stukjes uit het leven van Jezus.

 

We willen deze kolom, onder de 'Elke dag 5 minuten met God' in de mailing gaan vullen met een opwekkingslied, met daarbij enkele gedachten over dit lied. Wij geloven dat muziek belangrijk is en we willen daar op deze manier graag wat inhoud aan geven. Op deze plaats kun je deze stukjes straks ook terugvinden. We zullen hiermee na Pasen beginnen. We zullen de oude en de nieuwe Opwekkingsliederen elkaar te laten afwisselen 

 

Wil je dit allemaal in één mail in je mailbox ontvangen, dan kun je je aanmelden voor de dagelijkse mailing via: www.eindeloosgelukkig.nl/aanmeldendagboek

 

Je ontvangt dan elke ochtend 'Elke dag 5 minuten met God' èn 'Opwekking overdacht'. Een heel mooi begin van de dag.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom