Opwekking 617 - Een machtig Maker

 

Een machtig Maker
Formeerde mij hart.
Hij nam voor de tijd begon
Mijn leven in zijn hand.

 


Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
En hoort mij als ik roep.

Ik heb een Vader,
Hij noemt mij Zijn kind.
Hij laat mij nooit alleen,
Waarheen ik ook zal gaan.

Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
En hoort mij als ik roep.

Hij kent je naam,
Hij weet zelfs wat je denkt
Hij ziet jouw stil verdriet
En luistert als je roept,
En luistert als je roept.

 

 

Er is er maar Eén die jou echt kent! Niet alleen hoe jij je gedraagd, maar Iemand die precies weet op welke manier er bij jou wat is aangesloten. Je lichaam, je ziel en je hart, God kent ze alle drie! Hij weet bij elk mens precies hoe het in elkaar zit, hoe uniek iedereen ook is.

 

 

En tussen al die miljarden mensen, kent God jou bij je naam. Je bent niet een nummer, je bent een kind van Hem. Je bent niet één van de velen, maar je bent Zijn unieke kind. Vanuit de schepping ben je dat en alleen al vanuit de schepping wilde Hij ons niet kwijt. Je kunt zeggen dat je pas een kind van de Vader bent op het moment dat je in Jezus gelooft. Dat is natuurlijk in zekere zin wel zo. Toch valt het op dat als Adam heeft gezondigd, God hem opzoekt en hem bij zijn naam roept.

 

 

En dat doet God niet om er een einde aan te maken, maar om opnieuw te beginnen. Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet, misschien is er wel heel, heel veel gebeurd, kun je niet meer van jezelf houden, durf je niet meer te geloven dat God het met je ziet zitten en schreeuwt de duivel er nog een heleboel bij. Weet dan dit: God kent je, Hij kent je verdriet, Hij kent je pijn, Hij kent je mislukkingen en Hij geeft jou niet op!

 

 

Je roepen, je fluisteren, je denken, je spreken, Hij hoort en verstaat het en Hij reageert op jou. En vandaag zegt Hij tegen jou: Alles wat je hebt gezegd, heb Ik gehoord en Ik zal je helpen, met alles! Zelfs als je leven met Mij moeilijk vindt!

 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom