Opwekking 212 - Ziet de dag is daar

 

Ziet de dag is daar,
spreekt de Heer uw God.
Ik ben God en niemand meer.
'k Stort mijn Geest thans uit
over alle vlees,
gans de aarde buigt zich neer.
 


Refrein:
Regen val, met grote kracht,
lang reeds heeft de aard' gewacht.
Giet uw Geest nu uit, o mijn dier'bre Heer.
O, vervul ons tot uw eer.
 
Uwe kind'ren zullen gezichten zien,
profeteren in mijn naam.
Ja, de volk'ren zullen Mij hulde bien,
en Mij prijzen al tezaam.
 
Refrein
 
Wonderteek'nen zal 'k in uw midden doen,
in de hemel en op aard',
bloed en vuur en rook, diepe duisternis,
maar mijn volk blijft trouw bewaard.
 
Refrein
 
't Zal geschieden al wie de Heer aanroept,
vindt ontkoming door het kruis,
want op Sions berg is ons plaats bereid,
in het eeuwig Vaderhuis.

 

Ook dit lied gaat over het uitstorten van Gods Geest. Wanneer Gods Geest over je komt zullen er grote dingen gaan gebeuren. Wanneer Gods Geest gaat werken, gaan er wonderen gebeuren. En dat zal niet onopgemerkt blijven. Wanneer Gods Geest gaat werken door jou heen, gaan ook andere mensen dat zien. En dat kan een nieuwsgierigheid opwekken. En hoe mooi zou het zijn als dat door ons heen Gods Geest zo gaat werken dat andere mensen er door aangeraakt worden!
 
Het is niet tot onze eer wat Gods Geest door ons heen doet. Het is allemaal tot eer van God. En God wil ons daarbij betrekken. Maar laat het nooit tot jouw eer zijn, maar altijd tot Gods eer. Door Zijn Geest laat God zien hoe machtig Hij is. En daar wil Hij jou voor gebruiken. En da tis bijzonder!
 
De aarde wacht erop dat God groot wordt gemaakt, dat Gods glorie zichtbaar wordt. De wereld heeft het nodig om te zien wie God is. Het is aan ons, als christenen de taak om de wereld te laten zien wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Maar ook om te laten zien wie God is en wat Hij vandaag de dag doet!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom