Opwekking 212 - Ziet de dag is daar

 

Ziet de dag is daar,
spreekt de Heer uw God.
Ik ben God en niemand meer.
'k Stort mijn Geest thans uit
over alle vlees,
gans de aarde buigt zich neer.
 


Refrein:
Regen val, met grote kracht,
lang reeds heeft de aard' gewacht.
Giet uw Geest nu uit, o mijn dier'bre Heer.
O, vervul ons tot uw eer.
 
Uwe kind'ren zullen gezichten zien,
profeteren in mijn naam.
Ja, de volk'ren zullen Mij hulde bien,
en Mij prijzen al tezaam.
 
Refrein
 
Wonderteek'nen zal 'k in uw midden doen,
in de hemel en op aard',
bloed en vuur en rook, diepe duisternis,
maar mijn volk blijft trouw bewaard.
 
Refrein
 
't Zal geschieden al wie de Heer aanroept,
vindt ontkoming door het kruis,
want op Sions berg is ons plaats bereid,
in het eeuwig Vaderhuis.

 

Ook dit lied gaat over het uitstorten van Gods Geest. Wanneer Gods Geest over je komt zullen er grote dingen gaan gebeuren. Wanneer Gods Geest gaat werken, gaan er wonderen gebeuren. En dat zal niet onopgemerkt blijven. Wanneer Gods Geest gaat werken door jou heen, gaan ook andere mensen dat zien. En dat kan een nieuwsgierigheid opwekken. En hoe mooi zou het zijn als dat door ons heen Gods Geest zo gaat werken dat andere mensen er door aangeraakt worden!
 
Het is niet tot onze eer wat Gods Geest door ons heen doet. Het is allemaal tot eer van God. En God wil ons daarbij betrekken. Maar laat het nooit tot jouw eer zijn, maar altijd tot Gods eer. Door Zijn Geest laat God zien hoe machtig Hij is. En daar wil Hij jou voor gebruiken. En da tis bijzonder!
 
De aarde wacht erop dat God groot wordt gemaakt, dat Gods glorie zichtbaar wordt. De wereld heeft het nodig om te zien wie God is. Het is aan ons, als christenen de taak om de wereld te laten zien wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Maar ook om te laten zien wie God is en wat Hij vandaag de dag doet!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom