Opwekking 611 - Niet door kracht

 

Niet door kracht, 
noch geweld 
maar door Mijn Geest 
Zo spreekt de Heer (2x)


De wapens die wij dragen 
zijn niet van de wereld
maar machtig door God 
machtig door God!

Niet door kracht, 
noch geweld 
maar door Mijn Geest 
Zo spreekt de Heer

De kracht van Zijn genade
De kracht van Zijn liefde
zijn groter altijd 
groter altijd!!!

Niet door kracht, 
noch geweld 
maar door Mijn Geest 
Zo spreekt de Heer

Aanbid nu de eenheid
Jezus de Heer, 
Hij geeft ons Zijn woord
overwinning steeds meer!!!

 

We kunnen nog al eens last hebben van strijd. Geestelijke strijd, strijd om ons geloof, etc. En die strijd kan hevig zijn en lastig. Het kan een strijd zijn dat sterk is en je niet zelf overwinnen kan. In die strijd mogen we steeds naar Jezus blijven kijken. En dat niet alleen. We hoeven de strijd niet zelf te dragen, Jezus heeft het al gedragen voor ons en Hij wil het ook nu met je mee dragen en Zijn wapenen aan je geven.

Het zijn niet wapenen zoals wij die kennen. Het wapen is Gods Geest. Door Gods Geest kan de strijd gestreden worden en gewonnen worden. Door Gods Geest zal de strijd gewonnen worden. Al komt er een hele troepenmacht op je af en ben je bang, juist op die momenten zegt God: Wees niet bevreesd, de strijd is niet aan u, maar aan God (2 Kronieken 20:15)

Hierin wordt duidelijk dat wij de strijd niet zelf hoeven te strijden. En weet je, God is ook de God van legermachten. Hij weet welk leger je nodig hebt. In Zacharia 4:6 zegt Hij (de God van de legermachten) Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest zal het gebeuren.’ Dat is het leger wat God je geeft. Een leger dat altijd overwinnen zal. In 2 Korinthe 10:4 staat: ‘De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk. Maar krachtig door God, tot afbraak van de bolwerken.’ Laten we dat steeds in onze gedachten houden. En God heeft nog meer ‘wapens’. Wapens van genade en van liefde. En dat zijn wapens die ook altijd zullen overwinnen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom