Opwekking 611 - Niet door kracht

 

Niet door kracht, 
noch geweld 
maar door Mijn Geest 
Zo spreekt de Heer (2x)


De wapens die wij dragen 
zijn niet van de wereld
maar machtig door God 
machtig door God!

Niet door kracht, 
noch geweld 
maar door Mijn Geest 
Zo spreekt de Heer

De kracht van Zijn genade
De kracht van Zijn liefde
zijn groter altijd 
groter altijd!!!

Niet door kracht, 
noch geweld 
maar door Mijn Geest 
Zo spreekt de Heer

Aanbid nu de eenheid
Jezus de Heer, 
Hij geeft ons Zijn woord
overwinning steeds meer!!!

 

We kunnen nog al eens last hebben van strijd. Geestelijke strijd, strijd om ons geloof, etc. En die strijd kan hevig zijn en lastig. Het kan een strijd zijn dat sterk is en je niet zelf overwinnen kan. In die strijd mogen we steeds naar Jezus blijven kijken. En dat niet alleen. We hoeven de strijd niet zelf te dragen, Jezus heeft het al gedragen voor ons en Hij wil het ook nu met je mee dragen en Zijn wapenen aan je geven.

Het zijn niet wapenen zoals wij die kennen. Het wapen is Gods Geest. Door Gods Geest kan de strijd gestreden worden en gewonnen worden. Door Gods Geest zal de strijd gewonnen worden. Al komt er een hele troepenmacht op je af en ben je bang, juist op die momenten zegt God: Wees niet bevreesd, de strijd is niet aan u, maar aan God (2 Kronieken 20:15)

Hierin wordt duidelijk dat wij de strijd niet zelf hoeven te strijden. En weet je, God is ook de God van legermachten. Hij weet welk leger je nodig hebt. In Zacharia 4:6 zegt Hij (de God van de legermachten) Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest zal het gebeuren.’ Dat is het leger wat God je geeft. Een leger dat altijd overwinnen zal. In 2 Korinthe 10:4 staat: ‘De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk. Maar krachtig door God, tot afbraak van de bolwerken.’ Laten we dat steeds in onze gedachten houden. En God heeft nog meer ‘wapens’. Wapens van genade en van liefde. En dat zijn wapens die ook altijd zullen overwinnen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom