Opwekking 211 - O, die zaal'ge vreugd

 

O, die zaal'ge vreugd, in dat heilig uur,
toen 'k gedoopt werd met Gods Geest,
en 'k in nieuwe tongen mijn Heiland prees
op dat heilig Pinksterfeest.

 
Refrein:
Toen de kracht Gods op mij viel,
kwam er blijdschap in mijn ziel.
Ied're schaduw week voor 't gouden licht,
toen de kracht Gods op mij viel.
 
Zijt gij aangegord tot Gods heil'ge dienst
met de waap'nen van zijn kracht?
Overwinnaar is slechts dat kind van God
dat bekleed is met Gods macht.
 
Leg uw al nu neer aan des Heilands voet.
Stel niet uit maar doe het nu.
Hij wil zeeg'nen u met Gods Geest en vuur.
Ja, die doop is ook voor u!
 
Is uw lamp gevuld? Want de Heiland komt.
Is uw bruidsgewaad gereed?
O, laat dopen u met de heil'ge Geest
en trek aan het nieuwe kleed.

 

Een ontmoeting met God hebben en Hem leren kennen, brengt al veel in je leven. Maar wanneer de Heilige Geest aan het werk gaat in je leven, breng dat nog meer. Met Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort. En de Heilige Geest was er niet alleen voor de discipelen in die tijd. Maar de Heilige Geest is er ook voor ons nu. Misschien ken je de uitspraak ‘doop in de Heilige Geest’ wel. Ik vind het mooi dat het woord ‘doop’ gebruikt wordt. Wanneer je wordt gedoopt en ondergedompeld wordt, ga je helemaal onder water. Als we met de Heilige Geest gedoopt worden, gebeurd dat niet een beetje, dan worden we helemaal ondergedompeld met de Heilige Geest. We mogen ons helemaal laten vervullen door de Heilige Geest.

Wanneer je gedoopt wordt met de Heilige Geest komt er een kracht door je heen van de Heilige Geest. De Heilige Geest is in staat dingen te doen die jij niet kunt. Maar Hij wil jou daar wel voor gebruiken. Je mag je gaan bewegen in de gaven van de Geest. Jij kunt het niet, maar met de Heilige Geest erbij kun je het wel. Met de Heilige Geest erbij gebeuren er krachtige dingen.

God wil je zegenen met de Heilige Geest, met het vuur van de Heilige Geest zodat je aangespoord en aangevuurd wordt door de Geest. Laat dat ook gebeuren, het geeft een verrijking in je leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom