Opwekking 211 - O, die zaal'ge vreugd

 

O, die zaal'ge vreugd, in dat heilig uur,
toen 'k gedoopt werd met Gods Geest,
en 'k in nieuwe tongen mijn Heiland prees
op dat heilig Pinksterfeest.

 
Refrein:
Toen de kracht Gods op mij viel,
kwam er blijdschap in mijn ziel.
Ied're schaduw week voor 't gouden licht,
toen de kracht Gods op mij viel.
 
Zijt gij aangegord tot Gods heil'ge dienst
met de waap'nen van zijn kracht?
Overwinnaar is slechts dat kind van God
dat bekleed is met Gods macht.
 
Leg uw al nu neer aan des Heilands voet.
Stel niet uit maar doe het nu.
Hij wil zeeg'nen u met Gods Geest en vuur.
Ja, die doop is ook voor u!
 
Is uw lamp gevuld? Want de Heiland komt.
Is uw bruidsgewaad gereed?
O, laat dopen u met de heil'ge Geest
en trek aan het nieuwe kleed.

 

Een ontmoeting met God hebben en Hem leren kennen, brengt al veel in je leven. Maar wanneer de Heilige Geest aan het werk gaat in je leven, breng dat nog meer. Met Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort. En de Heilige Geest was er niet alleen voor de discipelen in die tijd. Maar de Heilige Geest is er ook voor ons nu. Misschien ken je de uitspraak ‘doop in de Heilige Geest’ wel. Ik vind het mooi dat het woord ‘doop’ gebruikt wordt. Wanneer je wordt gedoopt en ondergedompeld wordt, ga je helemaal onder water. Als we met de Heilige Geest gedoopt worden, gebeurd dat niet een beetje, dan worden we helemaal ondergedompeld met de Heilige Geest. We mogen ons helemaal laten vervullen door de Heilige Geest.

Wanneer je gedoopt wordt met de Heilige Geest komt er een kracht door je heen van de Heilige Geest. De Heilige Geest is in staat dingen te doen die jij niet kunt. Maar Hij wil jou daar wel voor gebruiken. Je mag je gaan bewegen in de gaven van de Geest. Jij kunt het niet, maar met de Heilige Geest erbij kun je het wel. Met de Heilige Geest erbij gebeuren er krachtige dingen.

God wil je zegenen met de Heilige Geest, met het vuur van de Heilige Geest zodat je aangespoord en aangevuurd wordt door de Geest. Laat dat ook gebeuren, het geeft een verrijking in je leven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom